Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 30/01/2019, 09:00
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
30/01/2019 | Ban biên tập
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Văn bản số 72/UBND-TTPVHCC ngày 07/01/2019 về việc đưa TTHC Cục Thuế tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn bản số 185/UBND-THKSTTHC ngày 11/01/2019 về việc đưa TTHC ngành Công an vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) thông báo:

- Kể từ ngày 15/01/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh (kèm theo danh sách TTHC).

- Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Trung tâm trân trọng thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện cho việc liên hệ thực hiện TTHC. ​

Lượt người xem:   751
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​