Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 6, Ngày 01/11/2019, 11:00
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Sơn Sam Son
01/11/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Sam Son, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150319-0171.

Qua kiểm tra hồ sơ của Quý Công ty, Văn  phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có thông báo về việc bổ sung hồ sơ (Đính kèm  Văn bản số 293/VPĐKĐĐ-PĐKCG ngày 29/03/2019 của Văn  phòng đăng ký đất). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

Lượt người xem:   24
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​