Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 6, Ngày 01/11/2019, 12:00
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (lần 2) của - Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An.
01/11/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có nhận được Văn bản số 01/2019/CV-ĐP ngày 25/10/2019 của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát về việc sớm trả lời CV số: 1320/TTPVHCC-TNTKQ bổ sung hồ sơ của Công ty Lainco; theo đó, Quý công ty yêu cầu cho biết Công ty Lainco đã bổ sung hồ sơ chưa?. Qua kiểm tra hồ sơ, Trung tâm phúc đáp đến Quý Công ty như sau:

- Ngày 24/9/2019, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số số 1090/VPĐKĐĐ-PĐKCG về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát (đính kèm văn bản); theo đó, hồ sơ còn thiếu tời khai lệ phí trước bạ và đơn đề nghị tách thửa của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp và Đô thị Long An.

- Ngày 08/10/2019, Trung tâm có Văn bản số 1320/TTPVHCC-TNTKQ về việc bổ sung hồ sơ gửi Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị nào liên hệ Trung tâm để bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Để sớm được giải quyết hồ sơ, Trung tâm đề nghị Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An liên hệ Trung tâm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu nêu trên để Trung tâm chuyển Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh giải quyết.

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An để biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

Lượt người xem:   7
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​