Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 6, Ngày 01/11/2019, 12:00
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Yi Chao Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161019-0318)
01/11/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Ngày 16/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Công ty TNHH Yi Chao Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161019-0318.

Qua thẩm định hồ sơ của Công ty, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 5051/TB-CT ngày 30/10/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Công ty sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

Lượt người xem:   9
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​