Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo
 
Căn cứ Văn bản số 2768/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, như sau:  
 
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An  
 
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
 
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày 
 
Về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019 
 
V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
 
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ  
 
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ  
 
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ  
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Căn cứ Văn bản số 2768/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng

viên chức hoặc Hội

​ ​
Vị trí cần tuyểnTrình độ chuyên môn cần tuyển (ghi rõ trình độ, chuyên ​ngành)

​​​​​ 

Chỉ ti​êu cần tuyển

 

Tên đơn vị

Chỉ tiêu số người làm việc được giaoSố hiện cóTên vị trí việc làm cần tuyểnChức danh nghề nghiệp tương ứng
Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh ​ ​​ ​​ ​24 ​​ ​​ ​​ ​​18 ​​ ​​ ​​ ​Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chínhViên chức hạng IVCao đẳng chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện01
Giám sát hoạt  động Trung tâm cấp tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyệnViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành luật hoặc Kinh tế luật01
Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọcViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Luật hoặc Quản lý hành chính01
Kiểm soát thủ tục hành chínhViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Quản lý hành chính01
Công tác Hành chính quản trị kiêm Thủ quỹViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc tài chính ngân hàng01


2. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

2.1. Điều kiện dự tuyển.

a) Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiêu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Đối với vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính:

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

c) Đối với vị trí Giám sát hoạt  động Trung tâm cấp tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

d) Đối với vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Quản lý hành chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

đ) Đối với vị trí Kiểm soát TTHC:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý hành chính.       

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

e) Đối với vị trí Công tác Hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc Tài chính ngân hàng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

2.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cấp có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáp dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng và công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân, trong thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận;

- Toàn bộ hồ sơ dự tuyển đựng trong túi bằng bìa cứng, có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí. Nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào hai vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc kết quả xét tuyển.

Không hoàn trả hồ sơ dự tuyển, sau khi xét tuyển.

2.3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 12/07/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, địa chỉ: Số 2, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ gửi qua đường bưu điện;

+ Hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định;

+ Hồ sơ không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

2.4. Lệ phí dự tuyển:

Lệ phí dự tuyển: Mỗi người xin dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng (dưới 100 thí sinh) theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (nộp nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3.2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

* Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

- Thời gian kiểm tra vòng 1: Dự kiến tháng 7 năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

* Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra thực tế về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, ứng xử của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức về Luật Viên chức, nhiệm vụ quyền hạn, quan hệ công tác, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng (bao gồm kiến thức trong các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Thông tư…); kỹ năng, ứng xử các tình huống cụ thể.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút: Dự kiến tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4.4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

11/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Văn bản số 72/UBND-TTPVHCC ngày 07/01/2019 về việc đưa TTHC Cục Thuế tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn bản số 185/UBND-THKSTTHC ngày 11/01/2019 về việc đưa TTHC ngành Công an vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) thông báo:

- Kể từ ngày 15/01/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh (kèm theo danh sách TTHC).

- Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Trung tâm trân trọng thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện cho việc liên hệ thực hiện TTHC. ​

30/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 20/TB-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ Tết Âm lịch liên tục 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết ngày Chủ nhật ngày 10/02/2019 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. 

30/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngàyLong An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 4484/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả.

Theo quyết định công bố thủ tục hành chính trên, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định như:

* Đối với lĩnh vực Đầu tư Việt Nam: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) được rút ngắn thời gian giải quyết còn 20 ngày (theo quy định là 35 ngày);cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư còn 25 ngày (theo quy định là 40 ngày),…

* Đối với lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp: Đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn thời gian giải quyết còn 02 ngày (theo quy định là 03 ngày); đặc biệt, đối với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo rút ngắn chỉ còn 01 ngày (theo quy định là 03 ngày),…

Bên cạnh đó, kể từ đầu tháng 8/2018, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang làm việc cùng trụ sở với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tại Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Số 02, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An nhằm tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giúp giải quyết nhanh chóng hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực Đăng ký kinh doanh.

Nhằm tiếp tục phục vụ, mang lại sự hài lòng hơn nữa có cá nhân, tổ chức, kể từ ngày 02/01/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An sẽ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cụ thể: Đối với hồ sơ được tiếp nhận trong buổi sáng (trước 11 giờ 30 phút) sẽ được giải quyết, trả kết quả trong ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long Antrân trọng thông báo đến Quý khách hàng biết để chủ động trong việc liên hệ thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long Antheo số điện thoai 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.​

01/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019Thông báo về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019
Về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019

Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 470/TB-UBND ngày 18/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2019. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch từ thứ Hai ngày 31 tháng 12 năm 2018 đến hết thứ Ba ngày 01 tháng 01 năm 2019 và đi làm bù vào thứ Bảy ngày 05/01/2019.

Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. ​

27/12/2018 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
V/v tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

​Ngày 13/8/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành, có hiệu lực kể từ ngày 27/9/2018 (sau đây gọi tắt là Thông tư số 09/2018/TT-BNNPTNT); theo đó, bãi bỏ toàn bộ Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thủ tục chỉ định tổ chức chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Do căn cứ pháp lý thực hiện hết liệu lực, ngày 26/9/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 3465/SNN-VP gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) về việc ngưng tiếp nhận TTHC lĩnh vực Nông nghiệp cụ thể với các TTHC sau: Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón; tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật; tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng; cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón  (không tiếp nhận thành phần: Bản sao hợp lệ bản công bố hợp quy) thuộc lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và thủ tục tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.

Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì họp bàn thống nhất giải quyết TTHC trên lĩnh vực Nông nghiệp (Thông báo số 1676/TB-VPUBND ngày 17/10/2018 của Văn phòng UBND tỉnh); theo đó thống nhất, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Trung tâm rà soát và tiến hành tiếp nhận, giải quyết các TTHC liên quan quy định công bố hợp quy trên các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp theo Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31//2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (tiếp nhận qua Trung tâm).

Ngày 23/10/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Văn bản số 4022/SNN-VP về việc phối hợp tiếp nhận, giải quyết đối với 04 TTHC liên quan quy định công bố hợp quy trên các lĩnh vực của ngành Nông nghiệp (sau đây gọi tắt là Văn bản số 4022/SNN-VP), gồm: Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón; tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật; tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng thuộc lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.

Trên cơ sở nội dung đề nghị, Trung tâm xin thông báo và đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông thống nhất, phối hợp thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 01/11/2018:

- Trung tâm sẽ dừng tiếp nhận và trả kết quả giải quyết đối với 04 TTHC gồm: Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón; tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng; tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật và tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2168/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ngành tỉnh do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả.

- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 04 TTHC, gồm:

+ Lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật: 03 thủ tục.

(1) Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón;

(2) Tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật;

(3) Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng thuộc lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

+ Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y: 01 thủ tục.

(1) tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi thuộc lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y.

Nội dung các TTHC trên được thống nhất rà soát theo quy định của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31//2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đính kèm nội dung 04 TTHC được rà soát theo Văn bản số 4022/SNN-VP của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

2. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện giải quyết TTHC liên quan đến chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy trên lĩnh vực Nông nghiệp.

3. Trong thời gian chờ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm đề nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ cập nhật ngay đối với 04 TTHC nêu trên trên Phần mềm Một cửa điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho Trung tâm trong việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả theo quy định.

          Trân trọng đề nghị./.

01/11/2018 6:00 CHĐã ban hành
   Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Đại Hưng.   Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Đại Hưng.
V/v bổ sung hồ sơ

Ngày 19/9/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu Phúc Đại Hưng đối với dự án mở rộng Nhà xưởng sản xuất bao bì (hạng mục nhà kho chứa hàng, nhà ăn, nhà để xe) với diện tích 2.503,6 m2 tại xã Mỹ Bình, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 8272018220026417.

Qua kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến phối hợp của các cơ quan có liên quan, Trung tâm thông báo Quý Công ty bổ sung hồ sơ, cụ thể như sau:

Theo quy định tại khoản 6, Điều 4 của Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 13/3/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục ngành nghề khuyến khích đầu tư; ngành nghề tiếp nhận đầu tư có điều kiện; ngành nghề tạm dừng tiếp nhận đầu tư; ngành nghề được xem xét tiếp nhận đầu tư ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An, việc mở rộng diện tích dự án đầu tư sẽ được UBND tỉnh xem xét, tiếp nhận nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

(1) Mục đích mở rộng nhằm xây dựng các công trình hỗ trợ như xây dựng nhà kho, nhà để xe, nhà ăn, nhà văn phòng, nhà ở công nhân,…phục vụ cho dự án hiện hữu, không vì mục đích cho thuê hoặc làm dịch vụ cho các nhà đầu tư khác và không được làm tăng quy mô công suất của dự án hiện hữu.

(2) Dự án hiện hữu đã hoàn thành tất cả các thủ tục theo quy định, đã xây dựng hoàn chỉnh nhà xưởng và đã đi vào hoạt động; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, giao thông, …

(3) Việc mở rộng đầu tư phải đảm bảo phù hợp với các loại hình quy hoạch và kiến trúc cảnh quan khu vực xung quanh.

Do đó, để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, Trung tâm đề nghị Quý Công ty bổ sung các hồ sơ, tài liệu chứng minh dự án hiện hữu đã hoàn thành tất cả các thủ tục theo quy định; đã xây dựng hoàn chỉnh nhà xưởng và đã đi vào hoạt động; thực hiện tốt các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy, giao thông,… theo quy định trên.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

18/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty Cổ phần Rượu Việt NamKính gửi: Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 16/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 8272018220030864.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phục lục II-1) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên.

Qua kiểm tra trên hệ thống Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Rượu Việt Nam là Ông Hoàng Minh Sơn. Tuy nhiên, theo hồ sơ được tiếp nhận, người ký tại mẫu Phụ lục II-1 và văn bản ủy quyền là Ông Phạm Quốc Chính, không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm điều chỉnh đúng quy định.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 26/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

18/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
 Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang. Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Thùy Trang.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ

Ngày 13/9/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang làm chủ đầu tư đối với dự án "Cơ sở thu mua Thanh Long" với diện tích 1.199 m2 tại xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 8272018220025549.

Qua kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Trung tâm thông báo chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo nội dung đề xuất dự án đầu tư, chủ đầu tư đề xuất trong tháng 9/2018 hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư; tháng 10/2018 hoàn chỉnh thủ tục về đất đai, tiến hành san lấp mặt bằng; hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định, tiến hành xây dựng…

Như vậy, tiến độ thực hiện dự án theo đề xuất nêu trên là không phù hợp với thực tế thực hiện. Do đó, Trung tâm đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.2) phù hợp với thực tế thực hiện và nộp lại Trung tâm để được tiếp tục giải quyết.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

18/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
 Kính gửi: Ông Tạ Hoàng Hùng. Kính gửi: Ông Tạ Hoàng Hùng.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ

Ngày 13/9/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Ông Tạ Hoàng Hùng làm chủ đầu tư đối với dự án "Cơ sở thu mua Thanh Long" với diện tích 7.013,3 m2 tại xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 8272018220025552.

Qua kết quả thẩm định hồ sơ và ý kiến của các cơ quan có liên quan, Trung tâm thông báo chủ đầu tư điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo nội dung đề xuất dự án đầu tư, chủ đầu tư đề xuất trong tháng 9/2018 hoàn thành thủ tục chủ trương đầu tư; tháng 10/2018 hoàn chỉnh thủ tục về đất đai, tiến hành san lấp mặt bằng; hoàn chỉnh các thủ tục về xây dựng, phòng cháy chữa cháy theo quy định, tiến hành xây dựng…

Như vậy, tiến độ thực hiện dự án theo đề xuất nêu trên là không phù hợp với thực tế thực hiện. Do đó, Trung tâm đề nghị chủ đầu tư điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.2) phù hợp với thực tế thực hiện và nộp lại Trung tâm để được tiếp tục giải quyết.

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ đầu tư vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

18/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng.Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón của Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng (Địa chỉ liên hệ: 225, Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận số 8272018070026056.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau: Đề nghị Công ty thống nhất tên phân bón đối với Quyết định công nhận phân bón lưu hành số 221/QĐ-BVTV-PB ngày 31/01/2018 của Cục Bảo vệ thực vật (Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK+TE 15-5-30+TE DANTONG RED), bản công bố hợp quy (Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK 15-5-30+TE DANTONG RED) và Bản mô tả chung sản phẩm (Phân bón NPK bổ sung vi lượng NPK 15-5-30+TE DANTONG RED).

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 26/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.

17/10/2018 7:00 CHĐã ban hành
 Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Gia Nguyễn II. Kính gửi: Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Gia Nguyễn II.
V/v bổ sung hồ sơ                                    

​Ngày 11/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Dịch vụ Gia Nguyễn II, biên nhận hồ sơ số 8272018220030166.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty bổ sung hồ sơ, cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 43, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên bao gồm:

  1.  1.Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
  2.  2.Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người bổ sung, thay thế làm đại diện theo pháp luật của Công ty;
  3.  3.Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật (Quyết định, bên bản họp phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điều lệ công ty)

Tuy nhiên, hồ sơ được tiếp nhận của Quý công ty thiếu quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty. Do đó, Trung tâm đề nghị Quý Công ty bổ sung theo quy định.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 22/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

16/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An).Kính gửi: Công ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An).
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 08/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An), biên nhận hồ sơ số 8272018220029275.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp tại Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Mẫu Phục lục II-1) do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên.

Qua kiểm tra trên hệ thống Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH VLXD Kiến Hoa (Long An) là Ông Xiong Bin. Tuy nhiên, theo hồ sơ được tiếp nhận, người ký tại mẫu Phụ lục II-1 và văn bản ủy quyền là Ông Sun Yong Gang, không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty. Do đó, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm điều chỉnh đúng quy định.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 22/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

16/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam.Kính gửi: Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón của Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam (Địa chỉ liên hệ: Lô F04, đường số 1, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận số 8272018070029392.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau: Trong Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, Công ty ghi tại mục 1, tên cơ sở là Công ty TNHH nông nghiệp hóa chất Miền Nam; ghi tại mục 2, tên đơn vị chủ quản là Chi nhánh Công ty TNHH nông nghiệp hóa chất Miền Nam là chưa đúng quy định. Đề nghị Công ty điều chỉnh cho đúng theo quy định đối với tên cơ sở và tên đơn vị chủ quản trong Đơn đề nghị.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 18/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.​

12/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam.Kính gửi: Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở hoạt động đóng gói phân bón

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở hoạt động đóng gói phân bón của Công ty TNHH Nông nghiệp hóa chất Miền Nam (Địa chỉ liên hệ: Lô F04, đường số 1, CCN Đức Thuận, KCN Đức Hòa 3, ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận số 8272018070029418.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau:

- Trong Đơn đề nghị cấp/cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, Công ty ghi tại mục 1, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng công ty ghi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi cấp là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An. Đề nghị Công ty ghi lại cho chính xác.

- Trong Bản thuyết minh về điều kiện sản xuất phân bón, tại Điểm 11, Mục II, Công ty ghi là Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp ISO 9001 hoặc tương đương, đánh dấu bản sao chụp kèm theo, tuy nhiên trong hồ sơ không có. Đề nghị Công ty cung cấp bổ sung.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 18/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.​

12/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Chọn.Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Chọn.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y của Nguyễn Thị Chọn (Địa chỉ liên hệ: Ấp 3, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 8272018080029595.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Bà điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau: Trong hồ sơ, Bà đăng ký kinh doanh thuốc thú ý dùng trong thú y cho động vật thủy sản; tuy nhiên, trên Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, Bà chỉ đăng ký ngành, nghề kinh doanh là: Gia công vàng bạc, mua bán lúa giống, bán thuốc trừ sâu, vật liệu xây dựng, tàu tải lưu động, thức ăn thủy sản. Đề nghị bà bổ sung đăng ký mặt hàng thuốc thú y thủy sản vào trong trong Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Trung tâm đề nghị Bà đăng ký bổ sung và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sau khi đã bổ sung tại Trung tâm trước ngày 25/10/2018. Quá thời hạn trên Bà không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Bà. Trung tâm nhận lỗi với Bà về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong bà thông cảm.

Trân trọng./.​

12/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long AnThông báo về việc hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
V/v hồ sơ thủ tục hành chính theo quy trình phối hợp liên thông tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An

​THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO QUY TRÌNH PHỐI HỢP LIÊN THÔNG TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH LONG AN

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều TTHC thuộc thẩm quyền của nhiều sở, ngành khác nhau; giảm chi phí và thời gian đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC nhiều lần, kể từ ngày 17/9/2018, thực hiện Quyết định số 3277/QĐ-UBND ngày 17/9/2018 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (viết tắt là Quyết định số 3277/QĐ-UBND), Trung tâm sẽ chính thức thực hiện việc phối hợp giải quyết liên thông (Quy trình 02 trong 01) đối với các TTHC sau:

1. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

2. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

3. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

4. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần);

- Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty tặng cho, chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ; thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước);

- Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới; tặng cho, chuyển nhượng phần vốn góp);

- Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất; cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng cổ phần);

- Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

5. Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và cấp Giấy phép xây dựng.

6. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) của hộ gia đình, cá nhân cho tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

7. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

8. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.

 

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN (khoản 2, Điều 3 Quyết định số 3277/QĐ-UBND)

1. Quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng;

2. Được quy định rõ ràng, tuân thủ pháp luật và mang lại hiệu quả;

3. Không làm phát sinh thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết của một quy trình không vượt quá tổng thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính riêng lẻ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố;

4. Việc giải quyết hồ sơ theo quy trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính;

5. Tổ chức, các nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định;

6. Quy trình phối hợp kết thúc ngay khi kết quả giải quyết của thủ tục đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính tiếp theo; việc thu phí, lệ phí thủ tục hành chính (nếu có) được thực hiện trên cơ sở kết quả giải quyết từng thủ tục hành chính.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

 

1. Chuẩn bị hồ sơ: Khách hàng chuẩn bị cùng lúc hồ sơ theo quy định cho các TTHC được lựa chọn thực hiện phối hợp giải quyết liên thông; trong đó, thành phần hồ sơ không bao gồm thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của TTHC đầu tiên.

2. Nộp hồ sơ: Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm; trường hợp nộp trực tiếp đến Trung tâm thì khách hàng thực hiện nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của TTHC đầu tiên theo quy trình.

3. Trả kết quả: Ngay khi có kết quả của từng hồ sơ TTHC, Trung tâm thông báo ngay đến khách hàng để nhận kết quả. Khách hàng có thể lựa chọn nhận kết quả 01 lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng hồ sơ TTHC ngay khi được thông báo có kết quả.

Trường hợp kết quả giải quyết của hồ sơ TTHC đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết hồ sơ TTHC tiếp theo, quy trình phối hợp kết thúc.

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT

 

Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ

Khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định cho các TTHC được lựa chọn thực hiện phối hợp giải quyết liên thông và nộp tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của TTHC đầu tiên theo quy trình.

 

​Bước 2: Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận và lập Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho khách hàng. 
Trung tâm phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định.


​Bước 3: Trả kết quả

​Khi có kết quả, chuyên viên tại Trung tâm thông báo ngay cho khách hàng thông qua hệ thống tin nhắn tự động của Trung tâm.


11/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH In ấn Vast Vanguard.Kính gửi: Công ty TNHH In ấn Vast Vanguard.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 04/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên của Công ty TNHH In ấn Vast Vanguard, biên nhận hồ sơ số 8272018220028895.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ cụ thể như sau: Theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 "Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật". Do đó, Trung tâm đề nghị Quý Công ty kê khai đầy đủ, chính xác thông tin nguồn vốn điều lệ tại mục 6 và thông tin về doanh nghiệp được chuyển đổi tại mục 10 của Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phục lục I-3) theo quy định.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 15/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM-DV và XD Tuấn Minh.Kính gửi: Công ty TNHH SX-TM-DV và XD Tuấn Minh.
V/v bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 04/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh của Công ty TNHH SX-TM-DV và XD Tuấn Minh, biên nhận hồ sơ số 8272018220028970.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điều 33, Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty là người ký trực tiếp vào thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-11, Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT); người đại diện theo pháp luật của Công ty là Ông Phạm Hiệu, việc Ông Đỗ Thanh Thiện ký tên vào thông báo II-11 là chưa đúng theo quy định.

Do đó Trung tâm đề nghị Quý Công ty bổ sung Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-11) đúng quy định để được tiếp tục giải quyết.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 15/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
 Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Đức Minh. Kính gửi: Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Đức Minh.
V/v bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 05/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Đức Minh, biên nhận hồ sơ số 8272018220029311.

Qua thẩm định hồ sơ, Công ty TNHH Công nghiệp Dệt Đức Minh hiện hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), căn cứ quy định pháp luật có liên quan, Trung tâm thông báo Quý Công ty bổ sung hồ sơ cụ thể như sau:

Theo khoản 3 Điều 8 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về cấp đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, hồ sơ bao gồm các giấy tờ tương ứng quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này, bao gồm:

          (1) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư;

(2) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

(3) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp quy định tại Phụ lục II-18 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT.

Do đó Trung tâm đề nghị Quý Công ty bổ sung các giấy tờ nêu trên theo quy định để được tiếp tục giải quyết.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 15/10/2018; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.Kính gửi: Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao.
V/v  điều chỉnh, bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 04/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao, biên nhận hồ sơ số 8272018220028933.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau: Theo quy định tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2014 "Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật"; theo Thông báo số 05.TB ngày 14/9/2018 về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh của Quý Công ty, Công ty thông báo thay đổi người đứng đầu chi nhánh mới là Ông Lưu Xuân Đỗ, theo đó, chỗ ở hiện tại Ông Lưu Xuân Đỗ được kê khai tại: 16A lô 6, đường 75, phường Tân Quy Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, theo Hệ thống đăng ký doanh nghiệp Quốc gia hiện nay không tồn tại phường Tân Quy Đông thuộc Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh như nội dung được kê khai. Do đó, Trung tâm đề nghị Quý Công ty điều chỉnh, kê khai chính xác theo quy định.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc sai sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ điều chỉnh, bổ sung, Trung tâm đề nghị Quý công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 15/10/2018 để được tiếp tục giải quyết. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Ông Nguyễn Hoàng Dương.Kính gửi: Ông Nguyễn Hoàng Dương.
V/v bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 23/8/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Ông Nguyễn Hoàng Dương, biên nhận hồ sơ số 8272018220022243. Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo đến Ông Nguyễn Hoàng Dương bổ sung như sau:

1. Bổ sung Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nghị định số 109/2016/NĐ-CP) do Giấy chứng nhận đủ sức khỏe theo hồ sơ được tiếp nhận chưa thực hiện đầy đủ nội dung theo mẫu giấy khám sức khỏe được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế (thiếu thông tin tiền sử bệnh và số cấp giấy).

2. Bổ sung Giấy xác nhận quá trình thực hành hoặc bản sao hợp lệ các văn bằng tốt nghiệp bác sỹ nội trú, bác sỹ chuyên khoa I, bác sỹ chuyên khoa II, trừ trường hợp là lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc người có phương pháp chữa bệnh gia truyền do người hướng dẫn thực hành có chứng chỉ hành nghề chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, cụ thể, người hướng dẫn thực hành có phạm vi hoạt động chuyên môn không phù hợp với văn bằng của người thực hành.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Ông thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Ông sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 12/10/2018 để Trung tâm tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông theo quy định; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Bà Phan Trần Thị Nguyệt Minh.Kính gửi: Bà Phan Trần Thị Nguyệt Minh.
V/v bổ sung hồ sơ                                    

Ngày 20/8/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với Bà Phan Trần Thị Nguyệt Minh, biên nhận hồ sơ số 8272018220021525.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo đến bà Phan Trần Thị Nguyệt Minh bổ sung 01 (một) bản sao hợp lệ văn bằng chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Bà thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Bà sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 16/10/2018 để Trung tâm tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ theo quy định; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông.Kính gửi: Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ                                    

Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn, thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế của Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông, các biên nhận hồ sơ số 8272018220018332 và 8272018220017793.

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo đến Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Nghị định số 109/2016/NĐ-CP), điều kiện về nhân sự khi cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã, trạm xá được quy định như sau:

- Người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Là bác sỹ hoặc y sỹ có chứng chỉ hành nghề;

+ Có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng đối với bác sỹ và 45 tháng đối với y sỹ.

- Số lượng người hành nghề thuộc trạm y tế cấp xã phải đáp ứng định mức biên chế sự nghiệp trong các cơ sở y tế nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Nhân viên y tế thôn, bản thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo sự phân công và chỉ đạo về chuyên môn của Trưởng Trạm y tế xã.

Do bác sỹ Nguyễn Thị Nhi là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật đã nghỉ hưu từ ngày 01/5/2017, bác sỹ Trương Khoan Cấn hiện đang công tác tại Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ (Phó trưởng khoa Nội nhi nhiễm) nên cùng thời điểm không được đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông.

Trung tâm đề nghị Trạm Y tế xã Bình Trinh Đông phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ bố trí nhân sự phù hợp với quy định nêu trên và nộp lại Trung tâm để được tiếp tục giải quyết hồ sơ theo quy định. Nếu sau 60 ngày, kể từ ngày Trung tâm có văn bản yêu cầu mà cơ sở đề nghị cấp giấy phép hoạt động không bổ sung, sửa đổi, hoặc bổ sung, sửa đổi hồ sơ nhưng không đạt yêu cầu thì phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động (theo điểm c, khoản 2 Điều 44 của Nghị định số 109/2016/NĐ-CP).

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

10/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng.Kính gửi: Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận 74 hồ sơ tiếp nhận bản công bố hợp quy phân bón của Công ty TNHH MTV TM-DV Sen Vàng (Địa chỉ liên hệ: 225, Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An)

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau:

- Các hồ sơ có số biên nhận (ghi 5 số cuối): 26118, 26117, 26116, 26115, 26114, 26113, 26112, 26111, 26110, 26109, 26108, 26107, 26106, 26105, 26104, 26103, 26102, 26101, 26100, 26099, 26098, 26097, 26096, 26095, 26094, 26093, 26092, 26091, 26090, 26089, 26088, 26087, 26086, 26085, 26084, 26083, 26082, 26081, 26080, 26079, 26078, 26077, 26076, 26075, 26074, 26073, 26072, 26071, 26070, 26069, 26067, 26066, 26065, 26064, 26063, 26061, 26060, 26058, 26057, 26056, 26055, 26054, 26053, 26052, 26051, 26050, 26049, 26048, 26047, 26046, 26044, 26043, 26041, 26040. Đề nghị Công ty ghi chính xác tên phân bón theo Quyết định công nhận phân bón lưu hành số 221/QĐ-BVTV-PB ngày 31/01/2018 của Cục Bảo vệ thực vật trong Bản công bố hợp quy và Bản mô tả chung sản phẩm.

- Trong Bản công bố hợp quy tại mục "Nhãn hiệu" đối với 74 sản phẩm phân bón: Đề nghị Công ty thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa (lưu ý mỗi tên phân bón có nhãn hiệu riêng, không ghi chung là Phân bón Sen Vàng).

- Trong Bản mô tả chung sản phẩm đối với 74 sản phẩm phân bón: Đề nghị Công ty ghi thêm mục "Phương thức sử dụng" đúng theo nội dung được ghi trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành số 221/QĐ-BVTV-PB ngày 31/01/2018 của Cục Bảo vệ thực vật.

- Đối với hồ sơ biên nhận số 26058: Đề nghị Công ty thống nhất giữa bản mô tả chung sản phẩm (ghi hàm lượng Bo (B) 200 ppm), Quyết định công nhận phân bón lưu hành số 221/QĐ-BVTV-PB ngày 31/01/2018 của Cục Bảo vệ thực vật (ghi hàm lương Bo (B) 100 ppm) và Bản công bố hợp quy (ghi hàm lương Bo (B) 100 ppm).

- Đối với hồ sơ biên nhận số 26113: Đề nghị Công ty thống nhất giữa Bản mô tả chung sản phẩm (ghi hàm lượng Kẽm (Zn) 100 ppm), Quyết định công nhận phân bón lưu hành số 221/QĐ-BVTV-PB ngày 31/01/2018 của Cục Bảo vệ thực vật (ghi hàm lượng Kẽm (Zn) 50 ppm) và Bản công bố hợp quy (ghi hàm lượng Kẽm (Zn) 50 ppm).

- Đối với hồ sơ biên nhận số 26118: Đề nghị Công ty  bổ sung thành phần Mangan (Mn) 50 ppm vào Bản công bố hợp quy và Bản mô tả chung sản phẩm.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 16/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.​

09/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Ông Châu Tài Xé.Kính gửi: Ông Châu Tài Xé.
V/v bổ sung hồ sơ

Ngày 04/9/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Ông Châu Tài Xé đối với dự án "Cơ sở thu mua Thanh Long Châu Tài Xé" có diện tích 4.422,4 m2 tại xã Phước Tân Hưng và dự án "Cơ sở thu mua Thanh Long Châu Tài Xé 1" có diện tích 2.876,9 m2 tại xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ lần lượt số 8272018220024051 và 8272018220024049.

Qua thẩm định hồ sơ tiếp nhận, Trung tâm thông báo đến Ông Châu Tài Xé về việc bổ sung hồ sơ, cụ thể như sau:

Theo văn bản đề xuất dự án (Mẫu I-2) của cả 02 (hai) dự án trên, tiến độ thực hiện dự án được nhà đầu tư đề xuất: Dự kiến tháng 08/2018 hoàn tất thủ tục đầu tư; tháng 9/2018 hoàn thành thủ tục về đất đai, tiến hành san lắp mặt bằng, tiến hành làm các thủ tục về xây dựng, đầu nối giao thông, môi trường, PCCC,...theo quy định, tiến hành xây dựng; tháng 12/2018 hoàn chỉnh thủ tục đưa vào hoạt động.

Như vậy, tiến độ dự án được đề xuất trên là chưa phù hợp với thực tế tiến độ thực hiện dự án. Do đó, Trung tâm đề nghị Ông xem xét, điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại mục 7, mẫu I-2 văn bản đề xuất dự án đầu tư phù hợp với thực tế dự án đầu tư theo quy định.

Hồ sơ sửa đổi, bổ sung, đề nghị Ông bổ sung trước ngày 12/10/2018 để được tiếp tục giải quyết. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

08/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH World Vision (VN).Kính gửi: Công ty TNHH World Vision (VN).
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật của Công ty TNHH World Vision (VN) (Địa chỉ liên hệ: Lô E7, đường số 5, KCN Hồng Đạt-Đức Hòa III, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An).

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau:

- Hồ sơ biên nhận số 27600 (ghi 5 số cuối):

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Quy trình sản xuất gia công: Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng, Công ty tính toán chưa đúng với tiêu chuẩn của hoạt chất theo TCVN 8050:2016.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27598, 27587:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27594:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Quy trình sản xuất gia công: Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng, Công ty ghi thiếu đơn vị (Buprofezin: 25%±1.5%w/w).

+ Kế hoạch kiểm soát chất lượng: Dòng thứ 5 của Cột quy định kỹ thuật trong bảng, Công ty ghi thiếu đơn vị (Buprofezin: 25%±1.5%w/w).

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27592:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 05/2002-CL. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27583:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Quy trình sản xuất gia công: Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng, Công ty ghi thiếu đơn vị (Emamectin: 3.8±0.38%w/w).

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27581:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Quy trình sản xuất gia công: Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng, Công ty tính toán chưa đúng với tiêu chuẩn của hoạt chất theo TCVN 8050:2016.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27596:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 135:2014/BVTV. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng của Quy trình sản xuất gia công; dòng thứ 5, cột quy trình kỹ thuật của Kế hoạch kiểm soát chất lượng; tại mục 5.3.4, cột yêu cầu kỹ thuật của Báo cáo đánh giá hợp quy: Công ty tính toán chưa đúng với tiêu chuẩn của hoạt chất theo TCVN 8050:2016.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27593:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 135:2014/BVTV. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27591:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 135:2014/BVTV. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng của Quy trình sản xuất gia công; dòng thứ 5, cột quy trình kỹ thuật của Kế hoạch kiểm soát chất lượng; tại mục 5.3.4, cột yêu cầu kỹ thuật của Báo cáo đánh giá hợp quy: Công ty tính toán chưa đúng với tiêu chuẩn của hoạt chất theo TCVN 8050:2016. Ngoài ra, tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng của Quy trình sản xuất gia công, Công ty ghi chưa đầy đủ tên hàm lượng.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27586:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 135:2014/BVTV. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Quy trình sản xuất gia công: Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng, Công ty ghi thiếu đơn vị (w/w).

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27584:

+ Theo Quyết định số 3318/QĐ-BVTV-KH ngày 29/12/2017 Cục Bảo vệ thực vật về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn cơ sở về chất lượng thuốc bảo vệ thực vật đã hủy bỏ TCCS 135:2014/BVTV. Hiện tại đối với sản phẩm có nhiều hơn 01 (một) hoạt chất, Công ty có thể công bố theo TCVN 8050:2016 hoặc công bố từng hoạt chất theo từng tiêu chuẩn riêng. Đề nghị Công ty chỉnh sửa ở Bản công bố hợp quy, Kế hoạch kiểm soát chất lượng và Báo cáo đánh giá hợp quy.

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27579:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Tại mục 7.4, cột hàm lượng trong bảng của Quy trình sản xuất gia công; dòng thứ 5, cột quy trình kỹ thuật của Kế hoạch kiểm soát chất lượng; tại mục 5.3.4, cột yêu cầu kỹ thuật của Báo cáo đánh giá hợp quy: Công ty tính toán chưa đúng với tiêu chuẩn của hoạt chất theo TCVN 8050:2016.

Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

- Hồ sơ biên nhận số 27576:

+ Bản công bố hợp quy: Công ty viết sai tên thuốc so với Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật số 3640/CNĐKT-BVTV ngày 12/8/2016 của Cục Bảo vệ thực vật (tên thuốc đúng là Phesoltin 5.5 EC); Công ty ghi căn cứ công bố là Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hóa, nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

+ Bản mô tả chung về sản phẩm: Công ty công bố còn thiếu các nội dung như sau: Nguồn gốc hóa chất, màu sắc thuốc, bao bì, hạn sử dụng.

+ Báo cáo đánh giá hợp quy: Công ty ghi sai ngày cấp Giấy Chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật số 3640/CNĐKT-BVTV của Cục Bảo vệ thực vật, ngày đúng là 12/8/2016.

 Đề nghị Công ty điều chỉnh các nội dung nêu trên đúng theo quy định hiện hành.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 15/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.​

08/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH Thành Thái Đức Hòa.Kính gửi: Công ty TNHH Thành Thái Đức Hòa.
V/v bổ sung hồ sơ

Ngày 28/8/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) đối với dự án "Cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và đồ gỗ gia dụng" với diện tích khoảng 1,5 ha tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An của Công ty TNHH Thành Thái Đức Hòa, biên nhận hồ sơ số 8272018220023034.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Trung tâm thông báo Quý Công ty bổ sung "Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư" theo quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014 về hồ sơ, trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sai sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Quý Công ty thông cảm; hồ sơ bổ sung đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện và nộp lại Trung tâm trước ngày 12/10/2018 để Trung tâm tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.​

05/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Công ty TNHH Dechem Alliance (VN).Kính gửi: Công ty TNHH Dechem Alliance (VN).
V/v bổ sung hồ sơ                                    

​​Ngày 01/10/2018, Trung tâm Phục vụ hành chính công (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của Công ty TNHH Dechem Alliance (VN), biên nhận hồ sơ số 8272018630028425.

Qua thẩm định, hồ sơ của Quý Công ty thiếu "Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên, địa chỉ của nhà đầu tư hoặc tên dự án đầu tư" theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, cụ thể là thiếu bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư có thay đổi là Ông Lim Chin MingÔng Chen Yi Chuan.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung hồ sơ và nộp lại Trung tâm trước ngày 12/10/2018 để Trung tâm phối hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Trân trọng./.

05/10/2018 6:00 CHĐã ban hành
Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam.Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam.
V/v điều chỉnh, bổ sung hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi của Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam (Địa chỉ liên hệ: Lô B1 và B2, KCN Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

Qua thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung nội dung như sau:

- Hồ sơ biên nhận số 8272018080027624:

+ Đối với ký mã hiệu của tất các sản phẩm thức ăn chăn nuôi công bố đề nghị điều chỉnh theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 12 của Nghị định số 39/2017/NĐ-CP: "Mỗi sản phẩm thức ăn chăn nuôi, thủy sản có một tiêu chuẩn chất lượng được công bố chỉ được đặt 1 tên thương mại tương ứng". Đề nghị Công ty bổ sung ký mã hiệu theo đúng quy định vào bản công bố hợp quy, bản mô tả chung sản phẩm và chứng nhận phù hợp sản phẩm.

+ Đối với số Tiêu chuẩn cơ sở của sản phẩm thức ăn hỗn hợp cho gà thịt từ 1 đến 10 ngày tuổi đề nghị thống nhất giữa Bản công bố (2102:2018/CAR), Tiêu chuẩn cơ sở (2101:2018/CAR) và Quyết định chứng nhận (2101:2018/CAR).

+ Đối với tên sản phẩm có số 1302-S:2018/CAR đề nghị Công ty thống nhất giữa Bản công bố (thức ăn hỗn hợp cho heo thịt trước khi giết mổ 7-14 ngày), Tiêu chuẩn cơ sở (thức ăn hỗn hợp cho heo thịt sử dụng từ 7-14 ngày trước khi giết mổ) và Quyết định chứng nhận (thức ăn hỗn hợp cho heo thịt sử dụng từ 7-14 ngày trước khi giết mổ).

- Hồ sơ biên nhận số 8272018080027629:

+ Đối với ký mã hiệu của sản phẩm có số Tiêu chuẩn cơ sở 1202:2015/CAR. Đề nghị Công ty điều chỉnh thống nhất giữa Bản công bố (1200, 1202, 1200-PF,1202-PF, 1200-A, 1202-A), Tiêu chuẩn cơ sở (1200, 1202, 1200-A, 1202-A) và Quyết định chứng nhận (1200, 1202, 1200-PF,1202-PF, 1200-A, 1202-A).

+ Đối với các sản phẩm có số Tiêu chuẩn cơ sở: 8102:2017/CAR; 1422-α:2015/CAR. Đề nghị Công ty điều chỉnh hàm lượng đối đa các chỉ tiêu: Độc tố Aflatoxin tổng số, phù hợp với QCVN 01-183:2016/BNNPTNT (Aflatoxin: 30 ppb, Clostridium perfringens: 1x104 ).

+ Đối với các sản phẩm có số Tiêu chuẩn cơ sở: 1600-S:2015/CAR; 1600:2015/CAR; 1610:2015/CAR; 1630:2015/CAR. Đề nghị Công ty bổ sung tỷ lệ phối trộn sản phẩm trong TCCS để làm cơ sở tính hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu kim loại nặng (Asen, Cadimi, Chì) trong thức ăn đậm đặc; điều chỉnh hàm lượng đối đa Clostridium perfringens phù hợp với QCVN 01-183:2016/BNNPTNT (Clostridium perfringens: 1x104 ).

+ Đối với các sản phẩm có số Tiêu chuẩn cơ sở: 1680:2015/CAR; 1690:2015/CAR; 1700:2015/CAR; 1800:2015/CAR; 1650-S:2015/CAR; 2600:2015/CAR; 2610:2015/CAR; 3610:2015/CAR; 3620:2015/CAR. Đề nghị Công ty bổ sung tỷ lệ phối trộn sản phẩm trong TCCS để làm căn cứ tính hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu kim loại nặng (Asen, Cadimi, Chì) trong thức ăn đậm đặc.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty kiểm tra, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện hồ sơ đúng quy định và nộp lại Trung tâm trước ngày 10/10/2018. Quá thời hạn trên Quý Công ty không bổ sung hồ sơ mà không có lý do, cơ quan có thẩm quyền sẽ ngưng không tiếp tục giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo yêu cầu của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty về việc thiếu sót trong thẩm định hồ sơ tiếp nhận, mong Quý Công ty thông cảm.

Trân trọng./.

03/10/2018 11:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​