Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Thông báo bổ sung hồ sơ
 
​Ngày 01/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của Công ty TNHH MTV JS Vina, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010419-0271.Theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 "Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung ... 
 
​Ngày 18/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-0417.Qua thẩm định hồ sơ của Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm thô... 
 
​Ngày 02/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông (Bà) Hung, Cheng – Kuo, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-020819-0327.Qua thẩm định hồ sơ của Ông (Bà), Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về v... 
 
​Ngày 18/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Phạm Thị Mỹ Dung, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180619-0020.Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trìn... 
 
​Ngày 30/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác của Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300719-0383.Qua thẩm định, hồ sơ của Quý Công ty đầy đủ, hợp lệ. Tuy nhiên do các cơ quan có liên quan cần phải phối hợp lấy ý kiến thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý khách hàng không đúng nh... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện của Chi nhánh Long An - Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE (Địa chỉ liên hệ Ngã tư Hùng Vương và Mai Thị Tốt, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long A... 
 
​Ngày 26/7/2019, thông qua bưu điện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Trương Thị Thúy Vy, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0322.Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo ... 
 
​Ngày 18/7/2019 (bổ sung ngày 23/7/2019), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Trần Văn Khơi, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-0304.Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phối hợp lấy ý kiến... 
 
​Ngày 25/7/2019, thông qua bưu điện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Vũ Văn Trai, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250719-0005.Qua thẩm định hồ sơ của Ông, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về vi... 
 
​Ngày 25/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Nguyễn Phước Bình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250719-0142.Qua thẩm định hồ sơ của Ông, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình,... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trìnhn của Tổng công ty Idico - CTCP (HS số 000.04.19.H39-260719-0277)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trìnhn của Tổng công ty Idico - CTCP (HS số 000.04.19.H39-260719-0277)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Tổng Công ty Idico - CTCP về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hựu Thạnh – Giai đoạn 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0277.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hựu Thạnh – Giai đoạn 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm (Thông báo số 84/TB-BQLKKT ngày 09/8/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Tổng Công ty Idico – CTCP về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hựu Thạnh – Giai đoạn 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 5.392.000 đồng (Năm triệu ba trăm chín mươi hai ngàn đồng).

Tổng Công ty Idico - CTCP có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Hựu Thạnh – Giai đoạn 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0277).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Tổng Công ty Idico - CTCP nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.​

14/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019

​​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1567/TB-VP về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau:​​

Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, Thông báo số 1566/TB-VP ngày 12/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh về việc danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo như sau:

1. Triệu tập 14 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019 theo Thông báo số 1566/TB-VP ngày 12/8/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh.

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019.

2. Nội dung phỏng vấn:

2.1. Vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 1282/QĐ-VP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An;

- Luật Báo chí năm 2016.

2.2. Vị trí Giám sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 1282/QĐ-VP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

2.3. Vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP; 

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 1282/QĐ-VP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

2.4. Vị trí Kiểm soát TTHC:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 1282/QĐ-VP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

2.5. Vị trí Công tác hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước;

- Quyết định số 1282/QĐ-VP ngày 08/7/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An;

- Nghị định số 141/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.

3. Về thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2, cụ thể như sau:

- Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu vào lúc 08 giờ, ngày 29/8/2019. Thí sinh có mặt vào lúc 07 giờ 30 phút tại địa điểm phỏng vấn để được sinh hoạt nội dung, hình thức phỏng vấn.

- Địa điểm phỏng vấn: Phòng họp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, Long An.

Lưu ý: Thí sinh tham dự kỳ thi phỏng vấn không được mang theo tất cả các loại tài liệu, thiết bị điện tử vào phòng thi; trang phục phải đảm bảo lịch sự, gọn gàng; mang theo thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019 và chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo đến các thí sinh được biết./.

Tài liệu ôn thi:

luật viên chức 2010.DOC

Luật báo chí.pdf

61.signed (1).pdf

141.signed (1).pdf

01 VPCP.signed (1).pdf

quy chế văn hóa công sở.doc

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ QUYỀN HẠN CỦA TTPVHCC.pdf


DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NĂM 2019

SttHọ và tênNăm sinhĐịa chỉTrình độ
Chuyên mônNgoại ngữTin học
I. Vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính: 01 vị trí; 01 hồ sơ.
1Trần Thị Ngọc Lan24/11/1996Phường 2, thành phố Tân An Tân An, tỉnh Long AnTin học truyền thông đa phương tiện – Trường Cao đẳng phát thanh – truyền hình IIChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BTốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Tin học ứng dụng
II. Vị trí Giám sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện: 01 vị trí; 01 hồ sơ.
1Nguyễn Thị Hoàng Anh04/9/1996Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thành phô Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng
III. Vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc: 01 vị trí; 06 hồ sơ.
1Trần Nguyễn Duy Trường22/3/1995Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Trà VinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ CChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Nguyễn Thị Tuyết Nhung01/02/1996Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Tây ĐôChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
3Nguyễn Minh Thảo09/12/1992Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An- Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chi Minh
- Cử nhân Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
4Bùi Thị Thúy Diễm18/4/1991Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
5Lê Thị Diễm My13/3/1993Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Trà VinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
6Nguyễn Thanh Thảo05/4/1995Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng
IV. Vị trí Kiểm soát TTHC: 01 vị trí; 02 hồ sơ.
1Huỳnh Minh Triết17/6/1996Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long AnBằng tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Lâm Phương Thiên Lam22/4/1995Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long AnBằng tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia Chứng chỉ Toeic 585 điểmChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
V. Vị trí Công tác hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ: 01 vị trí; 04 hồ sơ.
1Nguyễn Ngọc Như Mai27/4/1996Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Toeic 635 điểmChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Võ Bửu Ngọc Lan29/12/1982Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung cấp Tin học – Kế toán Trường Cao đẳng Tài chính – Kế toán IV
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
3Trần Thị Ngọc Phương08/01/1986Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Sư phạm Vật lý – Trường Đại học Cần Thơ
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
4Hồ Huỳnh Lâm Vũ30/9/1989Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Công nghiệp Long AnChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B

​ 


14/08/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019Thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019

​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1566/TB-VP về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau:​

Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; Biên bản họp Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và Biên bản họp Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019.

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019, cụ thể như sau:

1. Vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính: 01 thí sinh.

2. Vị trí Giám sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện: 01 thí sinh.

3. Vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc: 06 thí sinh.

4. Vị trí Kiểm soát thủ tục hành chính: 02 thí sinh.

5. Vị trí Công tác hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ: 04 thí sinh.

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019.

Các thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 truy cập Trang thông tin điện tử của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại địa chỉ: http://hcc.longan.gov.vn để nhận tài liệu ôn thi phỏng vấn.

Thời gian phỏng vấn vòng 2: Vào ngày 29/8/2019 (nội dung cụ thể thể hiện trong thông báo triệu tập).

Trên đây là thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019./.​

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ THI XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NĂM 2019

SttHọ và tênNăm sinhĐịa chỉTrình độ
Chuyên mônNgoại ngữTin học
I. Vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính: 01 vị trí; 01 hồ sơ.
1Trần Thị Ngọc Lan24/11/1996Phường 2, thành phố Tân An Tân An, tỉnh Long AnTin học truyền thông đa phương tiện – Trường Cao đẳng phát thanh – truyền hình IIChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BTốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Tin học ứng dụng
II. Vị trí Giám sát hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện: 01 vị trí; 01 hồ sơ.
1Nguyễn Thị Hoàng Anh04/9/1996Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Công nghệ Thành phô Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng
III. Vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc: 01 vị trí; 06 hồ sơ.
1Trần Nguyễn Duy Trường22/3/1995Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Trà VinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ CChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Nguyễn Thị Tuyết Nhung01/02/1996Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Tây ĐôChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
3Nguyễn Minh Thảo09/12/1992Xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An- Cử nhân Luật – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chi Minh
- Cử nhân Kế toán - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
4Bùi Thị Thúy Diễm18/4/1991Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
5Lê Thị Diễm My13/3/1993Thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Trà VinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
6Nguyễn Thanh Thảo05/4/1995Phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng
IV. Vị trí Kiểm soát TTHC: 01 vị trí; 02 hồ sơ.
1Huỳnh Minh Triết17/6/1996Xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long AnBằng tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Lâm Phương Thiên Lam22/4/1995Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long AnBằng tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc gia Chứng chỉ Toeic 585 điểmChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
V. Vị trí Công tác hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ: 01 vị trí; 04 hồ sơ.
1Nguyễn Ngọc Như Mai27/4/1996Phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí MinhChứng chỉ Toeic 635 điểmChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B
2Võ Bửu Ngọc Lan29/12/1982Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An- Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
- Trung cấp Tin học – Kế toán Trường Cao đẳng Tài chính – Kế toán IV
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
3Trần Thị Ngọc Phương08/01/1986Phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
Sư phạm Vật lý – Trường Đại học Cần Thơ
Chứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ A
4Hồ Huỳnh Lâm Vũ30/9/1989Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Tài chính, Ngân hàng – Trường Đại học Công nghiệp Long AnChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ Tin học ứng dụng trình độ B

​ 


14/08/2019 8:00 SAĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV JS Vina (HS số: 000.04.19.H39-010419-0271)Thông báo bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV JS Vina (HS số: 000.04.19.H39-010419-0271)

​Ngày 01/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế của Công ty TNHH MTV JS Vina, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010419-0271.

Theo quy định tại Khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014: "Hồ sơ hợp lệ là hồ sơ có đầy đủ giấy tờ theo quy định của Luật này và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật". 

Theo đó, mẫu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (mẫu II-1) ban hành kèm theo Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/ TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp quy định phải do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký, ghi rõ họ tên trực tiếp.

Tuy nhiên, qua kiểm tra trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, người đại diện pháp luật Công ty TNHH MTV JS Vina là Ông (Bà) Hong Jae Sung, không phải Ông (Bà) Choi Chan Bok. Như vậy, mẫu II-1 và văn bản ủy quyền do Ông (Bà) Choi Chan Bok ký là chưa phù hợp với quy định.

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công  ty sớm bổ sung hồ sơ đúng theo quy định và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty TNHH DV Cơ khí Linh Phong (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0329)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty TNHH DV Cơ khí Linh Phong (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0329)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Linh Phong (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0329) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy gia công sản xuất các sản phẩm từ thép – công suất 5.000 tấn/năm tại lô E9-E10, KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 16.665.000.000 đồng, do đó Dự án Nhà máy gia công sản xuất các sản phẩm từ thép – công suất 5.000 tấn/năm thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn dưới 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND quy định số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Linh Phong phải nộp là 8.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Linh Phong có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy gia công sản xuất các sản phẩm từ thép – công suất 5.000 tấn/năm tại lô E9-E10, KCN Cầu Tràm, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0329)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Cơ khí Linh Phong nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội (HS số: 000.04.19.H39-180719-0417)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội (HS số: 000.04.19.H39-180719-0417)

​Ngày 18/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư) của Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-0417.

Qua thẩm định hồ sơ của Ban Quản lý Khu kinh tế, Trung tâm thông báo Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ với nội dung cụ thể như sau:

1. Văn bản đề xuất dự án đầu tư (Mẫu I.3)

Căn cứ biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đề nghị Quý Công ty kê khai chính xác ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực của Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội. Đối với phần 2, mục tiêu dự án, đề nghị ghi chính xác mã ngành, tên ngành, mục tiêu hoạt động. Bổ sung phần 4.2 nguồn vốn đầu tư (bao gồm vốn góp, vốn huy động, vốn khác). Đối với nhu cầu lao động, đề nghị Quý Công ty kê khai rõ số lao động Việt Nam, số lao động nước ngoài. Kiểm tra, xác định lại tiến độ thực hiện dự án do không thống nhất với tiến độ thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư số 50211000323 ngày 02/5/2012.

2. Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.7)

Đề nghị Quý Công ty kê khai chính xác thông tin tổ chức kinh tế thực hiện dự án, đề nghị ghi rõ mã số doanh nghiệp, ngày cấp, nơi cấp; ghi chính xác ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hiệu lực của Công ty CP Tập đoàn Hóa sinh Hà Nội.

3. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Mẫu I.8)

Đề nghị Quý Công ty kê khai thời điểm báo cáo; kiểm tra, xác định lại tiến độ đi vào hoạt động giai đoạn 1 do không thống nhất với tiến độ thực hiện dự án trong Giấy chứng nhận đầu tư số 50211000323 ngày 02/5/2012, bổ sung tiến độ cụ thể của giai đoạn 2; bổ sung giá trị vốn góp.

4. Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư

Trên cơ sở nội dung yêu cầu điều chỉnh tại mẫu I.7, Trung tâm đề nghị Quý Công ty điều chỉnh tương ứng cho phù hợp.

Ngoài ra, đề nghị Quý Công ty bổ sung quy trình sản xuất, trong đó làm rõ sản phẩm hóa chất bao gồm những loại sản phẩm nào.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện hồ sơ đúng theo quy định và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông (Bà) Hung, Cheng – Kuo (HS số: 000.04.19.H39-020819-0327)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông (Bà) Hung, Cheng – Kuo (HS số: 000.04.19.H39-020819-0327)

​Ngày 02/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông (Bà) Hung, Cheng – Kuo, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-020819-0327.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông (Bà), Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3523/TB-CT ngày 07/8/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông (Bà), sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông (Bà),  vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Phạm Thị Mỹ Dung (HS số: 000.04.19.H39-180619-0020)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Phạm Thị Mỹ Dung (HS số: 000.04.19.H39-180619-0020)

​Ngày 18/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Phạm Thị Mỹ Dung, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180619-0020.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3521/TB-CT ngày 07/8/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam (HS số: 000.04.19.H39-300719-0383)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam (HS số: 000.04.19.H39-300719-0383)

​Ngày 30/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn các loại thuế, phí khác của Công ty Cổ phần Greenfeed Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300719-0383.

Qua thẩm định, hồ sơ của Quý Công ty đầy đủ, hợp lệ. Tuy nhiên do các cơ quan có liên quan cần phải phối hợp lấy ý kiến thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý khách hàng không đúng như thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả (Đính kèm Văn bản số 3515/TB-CT ngày 07/8/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định, ngay khi có kết quả giải quyết Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trình của Công ty Cổ phần Nam Long VCD. (HS số 000.04.19.H39-160719-0654)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trình của Công ty Cổ phần Nam Long VCD. (HS số 000.04.19.H39-160719-0654)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCD về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án Câu lạc bộ thể thao và giải trí cuối tuần, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160719-0654.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Câu lạc bộ thể thao và giải trí cuối tuần (Thông báo số 2820/TB-SXD ngày 06/8/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Nam Long VCD về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án Câu lạc bộ thể thao và giải trí cuối tuần, như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 4.947.000 đồng (Bốn triệu, chín trăm bốn mươi bảy ngàn đồng).

Công ty Cổ phần Nam Long VCD có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế cơ sở + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.​

12/08/2019 2:00 CHĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Long An - Công ty Cổ phần  dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010819-0291)Thông báo bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Long An - Công ty Cổ phần  dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010819-0291)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện của Chi nhánh Long An - Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp VINCOMMERCE  (Địa chỉ liên hệ: Ngã tư Hùng Vương và Mai Thị Tốt, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An). Biên nhận số 000.04.19.H39-010819-0291.

Qua thẩm định của Sở Công Thương, Trung tâm thông báo để Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau:

- Sắp xếp hàng hóa, kệ, tủ trưng bày thực phẩm trước khi đi vào hoạt động theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương: "Khu vực bảo quản thực phẩm phải có đủ giá, kệ làm bằng các vật liệu chắc chắn, hợp vệ sinh; thực phẩm phải được đóng gói và bảo quản ở vị trí cách nền tối thiểu 15 cm, cách tường tối thiểu 30 cm và cách trần tối thiểu 50 cm; tuân thủ độ cao xếp lớp lưu kho theo hướng dẫn của nhà sản xuất" (kèm theo ảnh chụp để chứng minh) . 

- Cung cấp phiếu xét nghiệm nguồn nước sử dụng trong quá trình kinh doanh thực phẩm còn trong thời hạn quy định theo quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 26 Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương: "Các nguồn nước do cơ sở khai thác, xử lý và sử dụng phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng, vệ sinh ít nhất 6 tháng/lần".

- Cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của sản phẩm thực phẩm kinh doanh; cung cấp các phiếu xét nghiệm mẫu thực phẩm tươi sống đầu vào hoặc văn bản chứng minh thực phẩm tươi sống đạt yêu cầu để kinh doanh theo quy định pháp luật theo quy định tại Điểm a Khoản 10 Điều 26 Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương: "Nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, chất bảo quản sử dụng trong sản xuất thực phẩm phải có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và bảo đảm an toàn theo quy định".

- Cung cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của tất cả những nhân viên tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm tại cửa hàng theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 09/VBHN-BCT ngày 09/02/2018 của Bộ Công Thương.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo các nội dung nêu trên và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 09/09/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

09/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trương Thị Thúy Vy (HS số: 000.04.19.H39-260719-0322)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trương Thị Thúy Vy (HS số: 000.04.19.H39-260719-0322)

​Ngày 26/7/2019, thông qua bưu điện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Trương Thị Thúy Vy, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0322.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3441/TB-CT ngày 01/8/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Văn Khơi (HS số: 000.04.19.H39-180719-0304)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Văn Khơi (HS số: 000.04.19.H39-180719-0304)

​Ngày 18/7/2019 (bổ sung ngày 23/7/2019), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Trần Văn Khơi, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-0304.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phối hợp lấy ý kiến thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Ông không đúng như thời gian ghi trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết qu (đính kèm Văn bản số 1789/CT-HKDCN ngày 01/8/2019 của Cục Thuế tỉnh).

Trung tâm rất mong Ông thông cảm và sẽ tiếp tục phối hợp, theo dõi, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông theo quy định; ngay khi có kết quả, Trung tâm sẽ mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Vũ Văn Trai (HS số: 000.04.19.H39-250719-0005)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Vũ Văn Trai (HS số: 000.04.19.H39-250719-0005)

​Ngày 25/7/2019, thông qua bưu điện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Vũ Văn Trai, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250719-0005.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3420/TB-CT ngày 30/7/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Nguyễn Phước Bình (HS số: 000.04.19.H39-250719-0142)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Nguyễn Phước Bình (HS số: 000.04.19.H39-250719-0142)

​Ngày 25/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông Nguyễn Phước Bình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250719-0142.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3414/TB-CT ngày 30/7/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ lần 2 của Bà Nguyễn Thị Yến Phương ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0573)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ lần 2 của Bà Nguyễn Thị Yến Phương ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0573)

​Ngày 25/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Nguyễn Thị Yến Phương, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0573.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 2893/TB-CT ngày 01/7/2019 của Cục Thuế tỉnh). Ngày 03/7/2019, Trung tâm đã có Văn bản số 841/TTPVHCC-TNTKQ thông báo về việc bổ sung hồ sơ nêu trên đến Bà. Tuy nhiên, đến nay Bà Nguyễn Thị Yến Phương vẫn chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Cục Thuế tỉnh tiếp tục có thông báo về việc giải trình, bổ sung hồ sơ (lần 2) (đính kèm Văn bản số 3417/TB-CT ngày 30/7/2019 của Cục Thuế tỉnh).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ lần 2 của Công ty TNHH Ô tô Golden Gate VN (HS số: 000.04.19.H39-170619-0172)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ lần 2 của Công ty TNHH Ô tô Golden Gate VN (HS số: 000.04.19.H39-170619-0172)

​Ngày 17/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của Công ty TNHH Ô tô Golden Gate VN, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170619-0172.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 2852/TB-CT ngày 25/6/2019 của Cục Thuế tỉnh). Ngày 10/7/2019, Trung tâm đã có Văn bản số 884/TTPVHCC-TNTKQ thông báo về việc bổ sung hồ sơ nêu trên đến Quý Công ty. Tuy nhiên, đến nay Quý Công ty vẫn chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Cục Thuế tỉnh tiếp tục có thông báo về việc giải trình, bổ sung hồ sơ (lần 2) (đính kèm Văn bản số 3418/TB-CT ngày 30/7/2019 của Cục Thuế tỉnh).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc  bổ sung lần 2 của Ông/Bà Xiao Di Fei (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0276)Thông báo về việc  bổ sung lần 2 của Ông/Bà Xiao Di Fei (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0276)

​Ngày 26/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Xiao Di Fei, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0276.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 2906/TB-CT ngày 01/7/2019 của Cục Thuế tỉnh). Ngày 03/7/2019, Trung tâm đã có Văn bản số 840/TTPVHCC-TNTKQ thông báo về việc bổ sung hồ sơ nêu trên đến Ông/Bà. Tuy nhiên, đến nay Ông/Bà Xiao Di Fei vẫn chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Cục Thuế tỉnh tiếp tục có thông báo về việc giải trình, bổ sung hồ sơ (lần 2) (đính kèm Văn bản số 3419/TB-CT ngày 30/7/2019 của Cục Thuế tỉnh).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Mộng Tuyền (HS số: 000.04.19.H39-300719-0097)Thông báo bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Mộng Tuyền (HS số: 000.04.19.H39-300719-0097)

​Ngày 30/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Trần Thị Mộng Tuyền, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300719-0097.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3455/TB-CT ngày 01/8/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

05/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Phương Huệ (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110419-0346)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Phương Huệ (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110419-0346)

​​Ngày 11/4/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Bà Trần Thị Phương Huệ, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110419-0346.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 1440/TB-CT ngày 18/4/2019 của Cục Thuế tỉnh). Ngày 04/5/2019, Trung tâm đã có Văn bản số 481/TTPVHCC-TNTKQ thông báo về việc bổ sung hồ sơ nêu trên đến Bà. Tuy nhiên, đến nay Bà Trần Thị Phương Huệ vẫn chưa bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định; Cục Thuế tỉnh tiếp tục có thông báo về việc giải trình, bổ sung hồ sơ (lần 2) (đính kèm Văn bản số 3388/TB-CT ngày 29/7/2019 của Cục Thuế tỉnh).

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng  (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140) Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng  (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư bổ sung công đoạn mạ màu của nhà máy sản xuất thép cuộn các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 360.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
 Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư bổ sung công đoạn mạ màu của nhà máy sản xuất thép cuộn các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (biên nhận số 000.04.19.H39-170719-0018) Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM của Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (biên nhận số 000.04.19.H39-170719-0018)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) (biên nhận số 000.04.19.H39-170719-0018) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án  Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản – giai đoạn 2 (công suất 92.000 tấn/năm) tại Lô C1, C2 đường số 1 và Lô C13, đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 165.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) phải nộp là 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).
 Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản – giai đoạn 2 (công suất 92.000 tấn/năm) tại Lô C1, C2 đường số 1 và Lô C13, đường số 14, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170719-0018). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Nutreco International (Việt Nam) nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0177)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0177)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0177) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa - công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An tại Lô MF1, MF1-1, MF2, đường số 5, KCN Đức Hòa I - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.7 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa - công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm có tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 11.255.040.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

 Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Mở rộng nhà máy sản xuất các sản phẩm từ nhựa - công suất 40.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An tại Lô MF1, MF1-1, MF2, đường số 5, KCN Đức Hòa I - Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-270619-0177). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Khánh Quỳnh Long An nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần SX TM Duy Tân (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0124)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần SX TM Duy Tân (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0124)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần SX TM Duy Tân (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0124) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất phân bón – công suất 950 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hóa chất – công suất 550 tấn sản phẩm/năm tại lô B116, đường số 5, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.7 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm có tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 250.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Duy Tân phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

 Công ty Cổ phần SX TM Duy Tân có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất nhựa gia dụng công suất 145.000 tấn sản phẩm/năm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Duy Tân tại Lô D2, CCN nhựa Đức Hòa, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0124). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần SX TM Duy Tân nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần SX và TM Công nghệ Châu Âu  (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0339)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần SX và TM Công nghệ Châu Âu  (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0339)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần SX và TM Công nghệ Châu Âu (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0339) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất phân bón – công suất 950 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hóa chất – công suất 550 tấn sản phẩm/năm tại lô B116, đường số 5, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất phân bón – công suất 950 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hóa chất – công suất 550 tấn sản phẩm/năm, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 40.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Công nghệ Châu Âu phải nộp là 8.400.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Công ty Cổ phần SX và TM Công nghệ Châu Âu có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật – công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm; sản xuất phân bón – công suất 950 tấn sản phẩm/năm; sản xuất hóa chất – công suất 550 tấn sản phẩm/năm tại lô B116, đường số 5, KCN Thái Hòa, ấp Tân Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0339). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần SX và TM Công nghệ Châu Âu nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
 Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH OpperMann Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0342)  Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH OpperMann Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0342)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH OpperMann Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0342) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy sản xuất dây đai an toàn, vải dây đai, băng các loại và gia công các loại vải dệt – Công suất 20.000.000 mét/năm tại lô B5, đường số 13, KCN Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất dây đai an toàn, vải dây đai, băng các loại và gia công các loại vải dệt – Công suất 20.000.000 mét/năm tại lô B5, đường số 13, KCN Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 57.500.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHHH OPPERMANN Việt Nam phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH OpperMann Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án nhà máy sản xuất dây đai an toàn, vải dây đai, băng các loại và gia công các loại vải dệt – Công suất 20.000.000 mét/năm tại lô B5, đường số 13, KCN Phúc Long, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0342). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH OpperMann Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0301)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0301)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn (biên nhận số 000.04.19.H39-270619-0301) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất két sắt, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm" tại địa điểm: Khu F, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Nhà máy sản xuất két sắt, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm", tổng mức vốn đầu tư của dự án khoảng 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng). 

Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án "Nhà máy sản xuất két sắt, công suất 9.000 tấn sản phẩm/năm" tại địa điểm: Khu F, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-270619-0301). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Thiện Chí Sài Gòn nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần Nam Long VCD (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0350)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần Nam Long VCD (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0350)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Nam Long VCD (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0350) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tiểu khu E1 (thuộc phân khu E) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Tiểu khu E1 (thuộc phân khu E) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 112.236.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn trên 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Nam Long VCD phải nộp là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng).

 Công ty Cổ phần Nam Long VCD có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Tiểu khu E1 (thuộc phân khu E) – Khu đô thị Vàm Cỏ Đông tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0350). 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Nam Long VCD nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trình của Công ty TNHH SX TM Sơn Kim Sơn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0139) Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án công trình của Công ty TNHH SX TM Sơn Kim Sơn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0139)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH SX TM Sơn Kim Sơn về việc thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà kho Kim Sơn tại Lô T1-2, đường số 12, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0139.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà kho Kim Sơn (Thông báo số 77/TB-BQLKKT ngày 26/7/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH SX TM Sơn Kim Sơn về việc nộp phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng Nhà kho Kim Sơn, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 1.492.000 đồng (Một triệu bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng).

Công ty TNHH SX TM Sơn Kim Sơn có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Nhà kho Kim Sơn tại Lô T1-2, đường số 12, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0139.

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.​

01/08/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông (Bà) Trần Ngọc Minh Khánh (HS số: 000.04.19.H39-110719-0213)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông (Bà) Trần Ngọc Minh Khánh (HS số: 000.04.19.H39-110719-0213)

​Ngày 11/7/2019, thông qua bưu điện, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông (Bà) Trần Ngọc Minh Khánh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110719-0213.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông (Bà), Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 3085/TB-CT ngày 15/7/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông (Bà) sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông (Bà) vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

30/07/2019 6:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​