Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Thông báo công việc
 
​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; Văn bản số 1708/BC-VP của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2019 về việc báo cáo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉ... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghĩ lễ nêu trên, như sau 1. Từ 06 g... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Trung tâm thông báo như sau Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02/9/2019 (thứ H... 
 
​​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1567/TB-VP về việc thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau ​​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông báo số 1062/TB-VP ngày 10/6... 
 
​Ngày 12/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh​ đã ban hành Thông báo số 1566/TB-VP về việc thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019; nội dung cụ thể như sau ​Căn cứ Kế hoạch số 950/KH-VP ngày 23/5/2019 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh và Thông ... 
 
Căn cứ Văn bản số 2768/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, như sau:  
 
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An  
 
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 
 
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày 
 
Về việc nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2019 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Mai Bá Đảnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0132)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Mai Bá Đảnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0132)

​Vào ngày 23/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Hộ kinh doanh Mai Bá Đảnh (Địa chỉ: Ấp Nhựt Long, Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0132, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/9/2019.

Hồ sơ nộp của Quý đơn vị đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý đơn vị vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý đơn vị thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý đơn vị đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý đơn vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơthời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty Luật TNHH Nhất Vinh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-190919-0745)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơthời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty Luật TNHH Nhất Vinh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-190919-0745)

​Vào ngày 19/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ Đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư: Công ty Luật TNHH Nhất Vinh (Địa chỉ: Số 108, đường Chu Văn An, phường 26, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-190919-0745, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27/9/2019.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của  Ông Nguyễn Thái Nghiệp (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0175 )Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của  Ông Nguyễn Thái Nghiệp (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0175 )

​Vào ngày 06/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Thái Nghiệp (Địa chỉ: Số 660, Ấp Vĩnh Hòa, xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0175, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27/9/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Phạm Thị Cúc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0135 )Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Phạm Thị Cúc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0135 )

​​

Vào ngày 12/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà Phạm Thị Cúc (Địa chỉ: ấp 2, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0135, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 26/9/2019.

Hồ sơ của Bà đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sự chậm trễ nêu trên, mong Bà thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về bổ sung hồ sơ của Ông Phạm Hoàng Thẩm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-0156)Thông báo về bổ sung hồ sơ của Ông Phạm Hoàng Thẩm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-0156)

Ngày 20/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Phạm Hoàng Thẩm, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-0156.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4428/TB-CT ngày 25/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 11/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông/Bà theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0232)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0232)

Ngày 05/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn và căng tin tại Trường tiểu học Mỹ Thạnh Tây) của Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Phượng, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050919-0232.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1095/ATTP-NV ngày 24/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở sớm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 11/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý cơ sở theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Rồng Việt (biên nhận  hồ sơ số 000.04.19.H39-030919-0307)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Rồng Việt (biên nhận  hồ sơ số 000.04.19.H39-030919-0307)

Ngày 03/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống của Công ty cổ phần Rồng Việt, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-030919-0307.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1094/ATTP-NV ngày 24/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 11/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ lần 3 của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận  hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ lần 3 của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận  hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)

Vào ngày 09/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Thành Thịnh (Địa chỉ: 183A ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Lương Thực – Thực Phẩm Gia Phước  (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250919-0081)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Lương Thực – Thực Phẩm Gia Phước  (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250919-0081)

​Vào ngày 25/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Lương Thực – Thực Phẩm Gia Phước (Địa chỉ: Ấp 3,Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250919-0081, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 02/10/2019.

Hồ sơ của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông  báo về  thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Giang ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260919-0121)Thông  báo về  thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Giang ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260919-0121)

​Vào ngày 26/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Bà Nguyễn Thị Giang (Địa chỉ: Số 81, đường Võ Thị Kế, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260919-0121, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 03/10/2019.

Hồ sơ nộp của Bà đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sự chậm trễ nêu trên, mong Bà thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đặng Thành Dũng ( biên  nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0103)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đặng Thành Dũng ( biên  nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0103)

Vào ngày 16/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Đặng Thành Dũng (Địa chỉ:    179 Ấp Nhật Tân, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0103, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/09/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Mạnh Trường ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090919-0228 )Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Mạnh Trường ( biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090919-0228 )

​Vào ngày 09/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Mạnh Trường (Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090919-0228, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 01/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phan Hoài Lê Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0351)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phan Hoài Lê Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0351)

Ngày 12/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phan Hoài Lê Huy (Địa chỉ: 92 Lê Thị Thôi, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120919-0351, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 03/10/2019. 

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.​

10/10/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Tạ Văn Tùng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0156)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Tạ Văn Tùng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0156)

​Vào ngày 10/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Tạ Văn Tùng (Địa chỉ: Ấp 5, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0156, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 24/9/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Ếch (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0239)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Ếch (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0239)

​Vào ngày 04/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Văn Ếch (Địa chỉ: Ấp 5, xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-040919-0239, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 25/9/2019.

Hồ sơ của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

10/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180919-0150)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180919-0150)

​Ngày 18/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị Xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Chi nhánh Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180919-0150.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4377/TB-CT ngày 23/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 08/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

10/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Hóa chất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật DUBAI (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-346)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Hóa chất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật DUBAI (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-346)

Ngày 20/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Tiếp nhận bản công bố hợp quy thuốc bảo vệ thực vật của Công ty TNHH Hóa chất phân bón, thuốc bảo vệ thực vật DUBAI, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200919-346.
Qua thẩm định, Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có thông báo về việc bổ sung hồ sơ (Đính kèm Văn bản số 1464/TTBVTVQLCL-TTBVTV ngày 25/9/2019 của Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản). 

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm chậm nhất ngày 11/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.992 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

10/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Dệt sợi Jin Li Cheng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050319-0393)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Dệt sợi Jin Li Cheng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050319-0393)

​Ngày 05/3/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Liang Yaqiu, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-050319-0393.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4315/TB-CT ngày 18/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 08/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông/Bà theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

08/10/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Mai Thành Chung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0211)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Mai Thành Chung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0211)

Ngày 25/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Khai quyết toán thuế/ Hoàn thuế (trường hợp hoàn trước kiểm tra sau) đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế của Ông/Bà Mai Thành Chung, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-250619-0211.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4316/TB-CT ngày 18/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 08/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông/Bà theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

08/10/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH SX TM và DV Ôtô Phát Đạt (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0133)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH SX TM và DV Ôtô Phát Đạt (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0133)

​Ngày 16/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo của Công ty TNHH SX TM và DV Ôtô Phát Đạt, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160919-0133.

Qua thẩm định, Sở Giao thông vận tải có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Văn bản số 2613/SGTVT-PTNL ngày 23/9/2019 của Sở giao thông vận tải). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 08/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

08/10/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ Phú (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0329)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ Phú (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0329)

​Ngày 30/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ Phú, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0329.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1081/ATTP-NV ngày 18/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 21/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

07/10/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Tân Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0639)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Tân Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0639)

​Ngày 10/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất nước uống đóng chai của Hợp tác xã sản xuất thương mại dịch vụ Tân Thịnh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0639.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1079/ATTP-NV ngày 18/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý đơn vị sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 21/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý đơn vị theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý đơn vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

07/10/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ Thực Phẩm Xanh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0068)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ Thực Phẩm Xanh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0068)

​Ngày 30/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Chi nhánh Công ty TNHH dịch vụ Thực Phẩm Xanh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300819-0068.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1080/ATTP-NV ngày 18/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 21/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

07/10/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0338)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0338)

Ngày 30/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Công ty TNHH thức ăn dinh dưỡng Kim Quang - CN Mỹ An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060919-0338.

Qua thẩm định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1078/ATTP-NV ngày 18/9/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 21/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

07/10/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trương Thị Thúy Vy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0322)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trương Thị Thúy Vy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0322)

​Ngày 12/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Bà Trương Thị Thúy Vy, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260719-0322.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4286/TB-CT ngày 16/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Nguyễn Trí Hiền (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-200519-040) Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Nguyễn Trí Hiền (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-200519-040)

​Ngày 12/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Ông/Bà Nguyễn Trí Hiền, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-200519-040.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4285/TB-CT ngày 16/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Thu Sang (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-010)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Thu Sang (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-010)

​Ngày 18/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Bà Trần Thị Thu Sang, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-180719-010.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4288/TB-CT ngày 16/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH CJ Vina Agri (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110719-0213)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH CJ Vina Agri (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110719-0213)

​Ngày 11/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Ông/Bà Trần Ngọc Minh Khánh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-110719-0213.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4287/TB-CT ngày 16/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Bạch Tuyết (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0599)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Bà Trần Thị Bạch Tuyết (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0599)

​Ngày 10/9/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Bà Trần Thị Bạch Tuyết, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100919-0599.

Qua thẩm định hồ sơ của Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4319/TB-CT ngày 18/9/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160719-0667)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160719-0667)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Giao đất, cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Lộc Thành, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-160719-0667.

Qua thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo về việc bổ sung hồ sơ (Đính kèm Phiếu xử lý sự không phù hợp ngày 02/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm chậm nhất ngày 20/10/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.296 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

24/09/2019 6:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​