Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Thông báo phí, lệ phí
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa (biên nhận số 000.04.19.H39-071019-0211) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tú Phương, diện tích 43,9396 ha tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long A... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thiên Ngưu (biên nhận số 000.04.19.H39-151019-0142) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm và phân bón hữu cơ công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô A208, đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đứ... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần TM DV BĐS N.G.O (biên nhận số 000.04.19.H39-151019-0542) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư Long Cang (dành cho người có thu nhập thấp)" tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/201... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long (biên nhận số 000.04.19.H39-031019-0329) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu tái định cư Mỹ Kim Long, diện tích 9,8647 ha tại ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 2... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140) về việc thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư bổ sung thêm 01 dây chuyền mạ kẽm và công đoạn phủ sơn của nhà máy sản xuất thép cuộc các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, h... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại Quảng Đức Long (biên nhận số 000.04.19.H39-300919-0019) về việc thẩm định báo cáo ĐTM Dự án Nhà máy sản xuất bông và sợi các loại tại Lô 14-16, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc GALAXY về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Nâng cấp và mở rộng chợ Tân Trụ.Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thôn... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH sản xuất ngũ kim Hung Hing Hong Kong (Việt Nam) (biên nhận số 000.04.19.H39-081019-0598) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất ngũ kim, phụ kiện trang trí công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô E3-E4, đường số 6, Khu công nghiệp Phúc Long, xã Long Hiệp,... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần bất động sản Đức Hòa Đông (biên nhận số 000.04.19.H39-031019-0497) về việc thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án Khu dân cư Đức Hòa Đông (diện tích 48,1745 ha) tại xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên ... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban QLDA nâng cấp đô thị Thành phố Tân An về việc thẩm định thiết kế kỹ thuật và dự toán, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130519-0051. Giải quyết&... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình TâyThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây (biên nhận số 000.04.19.H39-181019-0374) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm tại lô số 22-24, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng). 
 Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án nhà máy sản xuất bột sơn tĩnh điện công suất 3.500 tấn sản phẩm/năm tại lô số 22-24, đường số 9, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-181019-0374).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty cổ phần công nghệ sơn Bình Tây nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 061119-0354)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 061119-0354)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn về việc thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Tổ hợp Chế biến thịt – Tập đoàn Masan tại Long An tại Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Tổ hợp Chế biến thịt – Tập đoàn Masan tại Long An tại Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Thông báo số 123/TB-BQLKKT ngày 25/11/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn về việc nộp phí thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Tổ hợp Chế biến thịt – Tập đoàn Masan tại Long An tại Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 26.992.000 đồng (Hai mươi sáu triệu chín trăm chín mươi hai nghìn đồng chẵn).

Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) nhà máy Tổ hợp Chế biến thịt – Tập đoàn Masan tại Long An tại Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-061119-0354).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MNS MEAT Sài Gòn nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q. (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0224)Thông báo nộp phí thẩm định  thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q. (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0224)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0224.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01 (Thông báo số 4497/TB-SXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01. Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 11.286.000 đồng (Mười một triệuhai trăm tám mươi sáu ngàn đồng).

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế cơ sở + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH MTV Tưởng Trúc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210619-0060)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH MTV Tưởng Trúc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210619-0060)

​Vào ngày 21/06/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH MTV Tưởng Trúc (Đia chỉ: ấp Bắc Đông,  Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210619-0060, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Một thành viên Anh Bình (biên nhận hồ sơ 000.04.19.H39-210619-0056)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Một thành viên Anh Bình (biên nhận hồ sơ 000.04.19.H39-210619-0056)

​Vào ngày 21/06/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản của Công ty TNHH Một thành viên Anh Bình (Đia chỉ: 74, ấp Hòa Thuận 2,  Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-210619-0056, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 27/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long AnThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-011119-0211) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 64.681.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (Dự án hạ tầng  thuật) có vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An phải nộp là 9.500.000 đồng (Chín triệu năm trăm ngàn đồng). 
 Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-011119-0211).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Bất động sản Đất Xanh Long An nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM và phương án cải tạo phục hồi môi trường của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình 

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình (biên nhận số 000.04.19.H39-230919-0162) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật, khoản 3 Điều 11 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản quy định điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức "Tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định phương án, phương án bổ sung theo quy định của pháp luật".

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

  1. Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói công suất khai thác 80.000 m3/năm (nguyên khối) tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 9.340.669.089 đồng ( Chín tỷ ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn không trăm tám mươi chín đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 7 (Dự án khác) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH một thành viên Anh Bình phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). 

  1. Về mức thu phí thẩm định Phương án, cải tạo phục hồi môi trường:

Căn cứ Mục A.IV.c được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thì số tiền thẩm định phương án, cải tạo phục hồi môi trường của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình là 7.300.000 đồng (Bảy triệu ba trăm ngàn đồng).

Tổng số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường dự án Khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói công suất khai thác 80.000 m3/năm (nguyên khối) tại ấp 3 xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình là 12.300.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH một thành viên Anh Bình có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0162).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH một thành viên Anh Bình nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây NamThông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-081119-0291) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án dây chuyền thép tráng – phủ - mạ kim loại, nâng công suất từ 450.000 tấn sản phẩm/năm lên 750.000 tấn sản phẩm/năm tại CCN Thiên Lộc Thành, ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 450.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 
 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Chỉnh trang Khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0291).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-081119-0291) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án dây chuyền thép tráng – phủ - mạ kim loại, nâng công suất từ 450.000 tấn sản phẩm/năm lên 750.000 tấn sản phẩm/năm tại CCN Thiên Lộc Thành, ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (sau đây viết tắt là Dự án).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 450.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 
 Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án dây chuyền thép tráng – phủ - mạ kim loại, nâng công suất từ 450.000 tấn sản phẩm/năm lên 750.000 tấn sản phẩm/năm tại CCN Thiên Lộc Thành, ấp 4, xã Long Sơn, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0291).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH sản xuất và thương mại thép Tây Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định  thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0323)Thông báo nộp phí thẩm định  thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0323)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Kè và Công viên thuộc Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0323.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Kè và Công viên thuộc Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside) (Thông báo số 4579/TB-SXD ngày 28/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Pan Bến Lức về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Kè và Công viên thuộc Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside). Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 950.000 đồng (Chín trăm năm mươi ngàn đồng).

Công ty Cổ phần Pan Bến Lức có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế cơ sở + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng của Kho bạc Nhà nước Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 171019-0099)Thông báo nộp phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng của Kho bạc Nhà nước Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 171019-0099)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Kho bạc Nhà nước Long An về việc thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Long An.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Long An (Thông báo số 4553/TB-SXD ngày 27/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Kho bạc Nhà nước Long An về việc nộp phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng phải nộp là: 13.638.000 đồng (Mười ba triệu, sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng chẵn).

Kho bạc Nhà nước Long An có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0099).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Kho bạc Nhà nước Long An nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Lâm Thành Nhung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-311019-0172)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Lâm Thành Nhung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-311019-0172)

​Vào ngày 31/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Lâm Thành Nhung (Đia chỉ: Số 19A, tổ 1, khu phố Bình Chánh, phường Khánh Bình, thị  Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-311019-0172, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Hải Sơn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-281019-0187)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Hải Sơn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-281019-0187)

Vào ngày 28/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng  đầu  đối với dự án đầu  thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu  của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Hải Sơn (Đia chỉ: ấp Bình Tiền 2,  Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ  số 000.04.19.H39-281019-0187, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/11/2019.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./.​

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Cơ sở nấu ăn Hồng Thắm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-111119-0195)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Cơ sở nấu ăn Hồng Thắm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-111119-0195)

​Ngày 11/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Cơ sở nấu ăn Hồng Thắm, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-111119-0195.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1399/ATTP-NV ngày 28/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 26/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Vân Mi - Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0330)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Vân Mi - Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0330)

​Ngày 08/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (cung cấp suất ăn sẵn) của Chi nhánh công ty TNHH dịch vụ Vân Mi - Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0330.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1396/ATTP-NV ngày 28/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 26/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế C.S.Q (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0277)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế C.S.Q (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0277)

​Ngày 15/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (Nhà hàng) của Công ty cổ phần đầu tư Quốc tế C.S.Q, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0277.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1395/ATTP-NV ngày 28/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 26/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Visina (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-151119-0175)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Visina (biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-151119-0175)

​Ngày 15/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu Visina, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0175.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1411/ATTP-NV ngày 29/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 27/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của  Doanh nghiệp tư nhân Anh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0221)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của  Doanh nghiệp tư nhân Anh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0221)

​Ngày 15/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống của Doanh nghiệp tư nhân Anh, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0221.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1410/ATTP-NV ngày 29/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 27/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Phương Nga (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211119-0447)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Phương Nga (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211119-0447)

​Ngày 21/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống của Công ty TNHH MTV Phương Nga, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211119-0447.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1413/ATTP-NV ngày 29/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 27/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh 1 - công ty TNHH Food Powder (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0034)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh 1 - công ty TNHH Food Powder (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0034)

​Ngày 15/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (suất ăn sẵn) của Chi nhánh 1 - công ty TNHH Food Powder, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151119-0034.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Cơ sở, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1409/ATTP-NV ngày 29/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Cơ sở sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 27/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Cơ sở vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-011119-0268)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-011119-0268)

​Vào ngày 01/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam (Đia chỉ: 180 Nguyễn Công Trứ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-011119-0268, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 29/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm thông tin nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.
           Trân trọng./.​

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-021019-0272)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-021019-0272)

​Vào ngày 02/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Vạn An 1 (Đia chỉ: Số 26A, Bạch Đằng, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-021019-0272, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 29/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm thông tin nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.
           Trân trọng./.​

04/12/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của DNTN Nam An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0094)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của DNTN Nam An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0094)

​Ngày 04/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống (giải khát) của DNTN Nam An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0094.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1380/ATTP-NV ngày 22/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh công ty cổ phần truyền hình cáp NTH –  Trung tâm giải trí Starlight tại Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0196)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Chi nhánh công ty cổ phần truyền hình cáp NTH –  Trung tâm giải trí Starlight tại Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0196)

​Ngày 08/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình dịch vụ ăn uống của Chi nhánh công ty cổ phần truyền hình cáp NTH – Trung tâm giải trí Starlight tại Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-081119-0196.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1382/ATTP-NV ngày 22/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV SX TM Cường Đại Phát – Xưởng sản xuất Cường Đại Phát (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0505)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV SX TM Cường Đại Phát – Xưởng sản xuất Cường Đại Phát (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0505)

​Ngày 07/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất nước uống đóng chai của Công ty TNHH MTV SX TM Cường Đại Phát – Xưởng sản xuất Cường Đại Phát, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0505.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1378/ATTP-NV ngày 22/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Lộc Thọ (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0440)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Lộc Thọ (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0440)

​Ngày 07/11/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất nước uống đóng chai của Công ty TNHH Lộc Thọ, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071119-0440.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý công ty, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (Văn bản số 1381/ATTP-NV ngày 22/11/2019 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 20/12/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.229 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Định Thành.Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Định Thành.

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Định Thành, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-251019-0274.
Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có Văn bản thông báo về việc tạm dừng thời hạn giải quyết hồ sơ (Đính kèm Văn bản số 1308/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 11/11/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai). 

Vì vậy, kết quả giải quyết hồ sơ không đúng thời gian ghi trên biên nhận; Trung tâm rất mong Quý Công ty thông cảm, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để sớm giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định, ngay khi có kết quả giải quyết, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0409)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0409)

​Vào ngày 24/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH MTV Phú An Thạnh – Long An (Đia chỉ: Khu công nghiệp Phú An Thạnh, Tỉnh lộ 830, An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0409, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 22/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm thông tin nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.
           Trân trọng./.​

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Bất động sản Hiệp Trường Phát (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130919-0134)Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Bất động sản Hiệp Trường Phát (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130919-0134)

Vào ngày 13/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Giao đất, cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Bất động sản Hiệp Trường Phát (Đia chỉ: 18 đường số 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130919-0134, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 22/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm thông tin nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (lần 03) của - Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An (Công ty Lainco).Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (lần 03) của - Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An (Công ty Lainco).

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có nhận được Văn bản số 02/2019/CV-ĐP ngày 21/11/2019 của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát về việc sớm trả lời CV số: 1411/TTPVHCC-TNTKQ bổ sung hồ sơ của Công ty Lainco (lần 2). Qua kiểm tra hồ sơ, Trung tâm phúc đáp đến Quý Công ty như sau:

- Trung tâm với chức năng, nhiệm vụ là thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp nên đối với hồ sơ biên nhận số 000.04.19.H39-270819-0181 của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát do Bà Châu Thị Vân Anh nộp ngày 27/08/2019, Trung tâm đã thực hiện tiếp nhận và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để xử lý đúng theo quy định.

- Ngày 24/09/2019, Văn phòng đăng ký đất đai có Văn bản số 1090/VPĐKĐĐ-PĐKCG về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; theo đó, đề nghị bổ sung hồ sơ còn thiếu là tờ khai phí trước bạ và đơn đề nghị tách thửa của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An (đính kèm Văn bản).

- Trên cơ sở đó, Trung tâm đã nhiều lần có văn bản yêu cầu Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An bổ sung hồ sơ theo quy định (Văn bản số 1320/TTPVHCC-TNTKQ ngày 08/10/2019, Văn bản số 1411/TTPVHCC-TNTKQ ngày 29/10/2019). Tuy nhiên, đến nay Công ty vẫn chưa thực hiện bổ sung theo yêu cầu.

- Để hồ sơ của Quý Công ty sớm được giải quyết, Trung tâm đề nghị Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát tiếp tục phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An nộp hồ sơ bổ sung theo yêu cầu để cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết.

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An để biết và phối hợp thực hiện.

04/12/2019 3:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​