Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Văn bản xin lỗi
 
​Vào ngày 23/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Hoàn Thành (Địa chỉ Ấp Mới, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-231019-0301, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 6/11/2019. Qua xem ... 
 
​Vào ngày 15/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Quang Huy (Địa chỉ Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0631, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 6/11/2019. Qua xem ... 
 
​Vào ngày 14/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà Trần Thị Thu Hà (Địa chỉ Ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0192, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019.Qua xe... 
 
​Vào ngày 15/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Đỗ Hữu Đức (Địa chỉ 74 Lưu Văn Tế, Khu phố Bình Cư 2, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0509, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 29/... 
 
​Vào ngày 17/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Thanh Nhàn (Địa chỉ Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0244, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 24/10/2019.Hồ sơ nộp của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội đị... 
 
​Vào ngày 14/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Văn Trung (Địa chỉ Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0203, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019... 
 
​Vào ngày 04/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Văn Khanh (Địa chỉ Ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0075, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 25/10/2019. Qu... 
 
​Vào ngày 04/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Huỳnh Văn Ngay (Địa chỉ Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0312, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019. ... 
 
​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Tách thửa hoặc hợp thửa đất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành Bảy Mập, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0014.Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có Văn bản thông báo về việc tạm dừng thời hạn giải quyết hồ sơ để phối hợp với các n... 
 
​Vào ngày 09/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Thành Thịnh (Địa chỉ 183A ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/7/2019.Qua xe... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH một thành viên Anh BìnhThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH một thành viên Anh Bình (biên nhận số 000.04.19.H39-230919-0162) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói công suất khai thác 80.000 m3/năm (nguyên khối) tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 9.340.669.089 đồng ( Chín tỷ ba trăm bốn mươi triệu sáu trăm sáu mươi chín ngàn không trăm tám mươi chín đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 7 (Dự án khác) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH một thành viên Anh Bình phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). 
 Công ty TNHH một thành viên Anh Bình có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230919-0162).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH một thành viên Anh Bình nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

08/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàn Thành (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-231019-0301)Thông báo thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Hoàn Thành (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-231019-0301)

​Vào ngày 23/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Hoàn Thành (Địa chỉ: Ấp Mới, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-231019-0301, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 6/11/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

08/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Quang Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0631)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Quang Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0631)

​Vào ngày 15/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Quang Huy (Địa chỉ: Ấp Hòa Hưng, xã Bắc Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0631, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 6/11/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

08/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 171019-0397)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 171019-0397)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2 (Thông báo số 4168/TB-SXD ngày 5/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 3.284.000 đồng (Ba triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2 (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0397).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

08/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH  Công nghiệp ChancoThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH  Công nghiệp Chanco

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Công nghiệp Chanco (biên nhận số 000.04.19.H39-221019-0666) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công các loại khăn lông, chăn, hàng dệt may, hàng dệt kim và hàng dệt thường từ 9.520 tấn sản phẩm/năm lên 19.920 tấn sản phẩm/năm (sau đây viết tắt là Dự án) tại Lô C, đường số 3, Khu công nghiệp Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 112.000.000.000 đồng ( Môt trăm mười hai tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Công nghiệp Chanco phải nộp là 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng chẵn). 
 Công ty TNHH Công nghiệp Chanco có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất, gia công các loại khăn lông, chăn, hàng dệt may, hàng dệt kim và hàng dệt thường từ 9.520 tấn sản phẩm/năm lên 19.920 tấn sản phẩm/năm tại Lô C, đường số 3, Khu công nghiệp Anh Hồng, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-221019-0666).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Công nghiệp Chanco nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

08/11/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Trần Thị Thu Hà (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0192)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Bà Trần Thị Thu Hà (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0192)

​Vào ngày 14/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà Trần Thị Thu Hà (Địa chỉ:   Ấp Bà Phổ, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0192, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sự chậm trễ nêu trên, mong Bà thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 041019-0212)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 041019-0212)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Pan Bến Lức về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside).

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside) (Thông báo số 3995/TB-SXD ngày 25/10/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Pan Bến Lức về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside), cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 3.638.000 đồng (Ba triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng).

Công ty Cổ phần Pan Bến Lức có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Hòn Ngọc Bên Sông (The Pearl Riverside) (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0212).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Pan Bến Lức nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 290819-0354)thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 290819-0354)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc về việc thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy Nguyên Khôi Toàn Lộc tại Lô E, Khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy Nguyên Khôi Toàn Lộc tại Lô E, Khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (Thông báo số 1899/TB-BQLKKT ngày 24/10/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc về việc nộp phí thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy Nguyên Khôi Toàn Lộc tại Lô E, Khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An , cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 11.357.000 đồng (Mười một triệu ba trăm năm mươi bảy nghìn đồng).

Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy Nguyên Khôi Toàn Lộc tại Lô E, Khu công nghiệp Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-290819-0354).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Nguyên Khôi Toàn Lộc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đại Đại  Thành PhátThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đại Đại  Thành Phát

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Đại Đại Thành Phát (biên nhận số 000.04.19.H39-090919-0147) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 6.070.218.404 đồng ( Sáu tỷ không trăm bảy mươi triệu hai trăm mười tám ngàn bốn trăm lẻ bốn đồng), do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 7 (Nhóm dự án khác) có vốn từ trên 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Đại Đại Thành Phát phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng chẵn). 
 Công ty TNHH Đại Đại Thành Phát có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án khai thác mỏ khoáng sản vật liệu san lấp và sét gạch ngói tại xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090919-0147).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Đại Đại Thành Phát nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-220819-0454)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-220819-0454)

Ngày 22/8/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-220819-0454.

Qua thẩm định hồ sơ của Ngân hàng, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4924/TB-CT ngày 25/10/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ngân hàng sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ngân hàng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông/Bà Hsu Chia Hao (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0035)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông/Bà Hsu Chia Hao (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0035)

​Ngày 24/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Ông/Bà Hsu Chia Hao, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-241019-0035.

Qua thẩm định hồ sơ của Ông/Bà, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 4925/TB-CT ngày 25/10/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông/Bà sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông/Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (lần 2) của - Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An.Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (lần 2) của - Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát; - Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An.

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có nhận được Văn bản số 01/2019/CV-ĐP ngày 25/10/2019 của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát về việc sớm trả lời CV số: 1320/TTPVHCC-TNTKQ bổ sung hồ sơ của Công ty Lainco; theo đó, Quý công ty yêu cầu cho biết Công ty Lainco đã bổ sung hồ sơ chưa?. Qua kiểm tra hồ sơ, Trung tâm phúc đáp đến Quý Công ty như sau:

- Ngày 24/9/2019, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh có Văn bản số số 1090/VPĐKĐĐ-PĐKCG về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đỉnh Phát (đính kèm văn bản); theo đó, hồ sơ còn thiếu tời khai lệ phí trước bạ và đơn đề nghị tách thửa của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu Công nghiệp và Đô thị Long An.

- Ngày 08/10/2019, Trung tâm có Văn bản số 1320/TTPVHCC-TNTKQ về việc bổ sung hồ sơ gửi Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có đơn vị nào liên hệ Trung tâm để bổ sung hồ sơ còn thiếu.

Để sớm được giải quyết hồ sơ, Trung tâm đề nghị Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An liên hệ Trung tâm bổ sung hồ sơ theo yêu cầu nêu trên để Trung tâm chuyển Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh giải quyết.

Trung tâm thông báo đến Công ty TNHH nhựa công nghiệp Đình Phát và Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp và Đô thị Long An để biết và phối hợp thực hiện.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đỗ Hữu Đức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0509)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Đỗ Hữu Đức (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0509)

​Vào ngày 15/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Đỗ Hữu Đức (Địa chỉ: 74 Lưu Văn Tế, Khu phố Bình Cư 2, Phường 4, Thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0509, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 29/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần S.I.M.VN (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 151019-0376)Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần S.I.M.VN (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 151019-0376)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần S.I.M.VN về việc thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy S.I.M.VN tại Lô D.07B, đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy S.I.M.VN tại Lô D.07B, đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Thông báo số 116/TB-BQLKKT ngày 29/10/2019 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần S.I.M.VN về việc nộp phí thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy S.I.M.VN tại Lô D.07B, đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 5.676.000 đồng (Năm triệu sáu trăm bảy mươi sáu nghìn đồng).

Công ty Cổ phần S.I.M.VN có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà máy S.I.M.VN tại Lô D.07B, đường số 3, Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0376).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần S.I.M.VN nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Yi Chao Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161019-0318)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Yi Chao Việt Nam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161019-0318)

​Ngày 16/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ với cơ quan thuế của Công ty TNHH Yi Chao Việt Nam, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-161019-0318.

Qua thẩm định hồ sơ của Công ty, Cục Thuế tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu (Văn bản số 5051/TB-CT ngày 30/10/2019 của Cục Thuế tỉnh). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Công ty sớm giải trình, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.295 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

01/11/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Thanh Nhàn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0244)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Thanh Nhàn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0244)

​Vào ngày 17/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH Thanh Nhàn (Địa chỉ: Phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0244, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 24/10/2019.

Hồ sơ nộp của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; Ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương – Chi nhánh Công ty Cổ phần  Hóa chất nhựaThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương – Chi nhánh Công ty Cổ phần  Hóa chất nhựa

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa (biên nhận số 000.04.19.H39-071019-0211) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tú Phương, diện tích 43,9396 ha tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tú Phương, diện tích 43,9396 ha tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 474.524.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa phải nộp là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng chẵn). 
 Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp Tú Phương, diện tích 43,9396 ha tại xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-071019-0211).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Nhà máy sản xuất bao AD Star Tú Phương - Chi nhánh Công ty Cổ phần Hóa chất nhựa nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của của Công ty TNHH Thiên NgưuThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của của Công ty TNHH Thiên Ngưu

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thiên Ngưu (biên nhận số 000.04.19.H39-151019-0142) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm và phân bón hữu cơ công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô A208, đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.6.2 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm và phân bón hữu cơ công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô A208, đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 30.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Thiên Ngưu phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng). 
 Công ty TNHH Thiên Ngưu có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón vô cơ công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm và phân bón hữu cơ công suất 8.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô A208, đường số 1, Khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0142).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Thiên Ngưu nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần TM DV  BĐS N.G.OThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần TM DV  BĐS N.G.O

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần TM DV BĐS N.G.O (biên nhận số 000.04.19.H39-151019-0542) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư Long Cang (dành cho người có thu nhập thấp)" tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.5 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án"Khu dân cư Long Cang (dành cho người có thu nhập thấp)" tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 500.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 3 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần TM DV BĐS N.G.O phải nộp là 18.000.000 đồng (Mười tám triệu đồng). 
 Công ty Cổ phần TM DV BĐS N.G.O có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Khu dân cư Long Cang (dành cho người có thu nhập thấp)" tại ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-151019-0542).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần TM DV BĐS N.G.O nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đầu tư và  Thương mại Mỹ Kim LongThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Đầu tư và  Thương mại Mỹ Kim Long

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long (biên nhận số 000.04.19.H39-031019-0329) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu tái định cư Mỹ Kim Long, diện tích 9,8647 ha tại ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Khoản 6, Điều 1 Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 12/6/2018 của UBND tỉnh Long An, Dự án Khu tái định cư Mỹ Kim Long, diện tích 9,8647 ha tại ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 140.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 4 (Dự án hạ tầng kỹ thuật) có vốn từ trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long phải nộp là 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng chẵn). 
 Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Khu tái định cư Mỹ Kim Long, diện tích 9,8647 ha tại ấp 3, xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-031019-0329).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Đầu tư và Thương mại Mỹ Kim Long nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Trung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0203)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Trung (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-141019-0203)

​Vào ngày 14/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Văn Trung (Địa chỉ: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số: 000.04.19.H39-141019-0203, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Sơn Sam SonThông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Sơn Sam Son

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Sơn Sam Son, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150319-0171.

Qua kiểm tra hồ sơ của Quý Công ty, Văn  phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có thông báo về việc bổ sung hồ sơ (Đính kèm  Văn bản số 293/VPĐKĐĐ-PĐKCG ngày 29/03/2019 của Văn  phòng đăng ký đất). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Văn Khanh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0075)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Trần Văn Khanh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0075)

​Vào ngày 04/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Văn Khanh (Địa chỉ: Ấp Hà Thanh, xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số : 000.04.19.H39-041019-0075, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 25/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Huỳnh Văn Ngay (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0312)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Huỳnh Văn Ngay (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041019-0312)

​Vào ngày 04/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Huỳnh Văn Ngay (Địa chỉ: Ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số : 000.04.19.H39-041019-0312, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

01/11/2019 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần kim khí  Nam HưngThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần kim khí  Nam Hưng

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0140) về việc thẩm định báo cáo ĐTM của Dự án đầu tư bổ sung thêm 01 dây chuyền mạ kẽm và công đoạn phủ sơn của nhà máy sản xuất thép cuộc các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư bổ sung thêm 01 dây chuyền mạ kẽm và công đoạn phủ sơn của nhà máy sản xuất thép cuộc các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 360.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng). 
Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư bổ sung thêm 01 dây chuyền mạ kẽm và công đoạn phủ sơn của nhà máy sản xuất thép cuộc các loại, công suất 160.000 tấn sản phẩm/năm tại lô E3-E6, đường số 13, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An  (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0140).
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần kim khí Nam Hưng nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.

31/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành Bảy Mập (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0014)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành Bảy Mập (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0014)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Tách thửa hoặc hợp thửa đất của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành Bảy Mập, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0014.

Qua kiểm tra hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An có Văn bản thông báo về việc tạm dừng thời hạn giải quyết hồ sơ để phối hợp với các ngành có liên quan họp thống nhất việc nộp tiền sử dụng đất do tăng diện tích đất ở sau khi điều chỉnh quy hoạch (Đính kèm Văn bản số 1219/VPĐKĐĐ-ĐKCG ngày 21/10/2019 của Văn phòng đăng ký đất đai). 

Vì vậy, kết quả giải quyết hồ sơ không đúng thời gian ghi trên biên nhận; Trung tâm rất mong Quý Công ty thông cảm, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để sớm giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định, ngay khi có kết quả giải quyết, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

31/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)

​Vào ngày 09/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Thành Thịnh (Địa chỉ: 183A ấp Nhựt Tân, xã Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

           Trân trọng./.

31/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ Phần Minh Khôi (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-221019-0172)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ Phần Minh Khôi (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-221019-0172)

​Ngày 22/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Xóa đăng ký phương tiện của Công ty Cổ Phần Minh Khôi, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-221019-0172.

Qua thẩm định hồ sơ của Quý Công ty, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An có thông báo về việc giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (đính kèm Văn bản số 3030/SGTVT-NL ngày 23/10/2019 của Sở giao thông vận tải). 

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm giải trình, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo nội dung yêu cầu và gửi đến Trung tâm trước ngày 15/11/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

31/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Cao Văn Đà (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211019-0020)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Cao Văn Đà (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211019-0020)

​Vào ngày 21/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Ông Cao Văn Đà (Địa chỉ: Ấp Ông Quới,  Thạnh Phú, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211019-0132, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/10/2019.

Hồ sơ nộp của Quý Ông đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa quốc gia phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ theo quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý cảng, bến thủy nội địa. Vì vậy kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý HKD thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; Ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.390 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

           Trân trọng./.

31/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phan Hà Đô (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0028)Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của Ông Phan Hà Đô (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0028)

​Ngày 30/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Phan Hà Đô (Địa chỉ: Ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-300919-0028, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 21/10/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

          Trân trọng./.

29/10/2019 6:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​