Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Văn bản xin lỗi
 
Vào ngày 10/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký... 
 
Vào ngày 12/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu t... 
 
Vào ngày 01/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài công tác thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh của Sở Xây dựng (Địa chỉ số 19... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0276)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty Cổ phần IMG Phước Đông (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0276)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ xin thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của Công ty CP IMG Phước Đông, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0276.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan liên quan, Trung tâm thông báo để Quý Công ty biết tình trạng giải quyết hồ sơ như sau: Hồ sơ của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, để có cơ sở giải quyết hồ sơ xin thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất của Quý Công ty, Sở Tài nguyên và Môi trường phải tổ chức cuộc họp các đơn vị có liên quan để thống nhất hướng xử lý hồ sơ nêu trên. 

Vì vậy, kết quả giải quyết hồ sơ không đúng thời gian ghi trên biên nhận; Trung tâm rất mong Quý Công ty thông cảm, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có liên quan để sớm giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định, ngay khi có kết quả giải quyết, Trung tâm sẽ mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn. 

Trân trọng./.

17/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc nhận kết quả giải quyết thủ tục Phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Công ty TNHH Một thành viên Tân Trường Thịnh (Biên nhận hồ sơ số 8272017390009213)  Thông báo về việc nhận kết quả giải quyết thủ tục Phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Công ty TNHH Một thành viên Tân Trường Thịnh (Biên nhận hồ sơ số 8272017390009213) 

​Ngày 17/7/2017, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị Phê duyệt trữ lượng khoáng sản của Công ty Công ty TNHH Một thành viên Tân Trường Thịnh (địa chỉ: Ấp 2, xã Hậu Thạnh Tây, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) do ông Hồ Đình Tịnh nộp hồ sơ, biên nhận số 8272017390009213.

Hồ sơ của Quý Công ty đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt tại Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 13/9/2017 về việc phê quyệt trữ lượng khoáng sản đất san lấp và khoáng sản đi kèm trong "Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản đất san lấp và khoáng sản đi kèm tại xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An" do Công ty TNHH Một thành viên Tân Trường Thịnh làm chủ đầu tư.

Trung tâm đã nhiều lần liên hệ với Quý Công ty thông qua số điện thoại 098.760.2493 của ông Hồ Đình Tịnh để nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nộp phí thẩm định theo quy định; tuy nhiên, đến nay Quý Công ty vẫn chưa đến nhận.

Vì vậy, Trung tâm đề nghị Quý công ty đến liên hệ nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính và nộp phí thẩm định đánh giá trữ lượng khoáng sản là 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) tại địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 02, đường Song hành, Phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An trước ngày 30/7/2019. Sau ngày này, nếu Quý Công ty không đến nhận kết quả giải quyết, Trung tâm sẽ đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét hủy kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo quy định.

Trân trọng đề nghị./.  

17/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo vè viêc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thương mại và đầu tư LG (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-240619-0057)Thông báo vè viêc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH thương mại và đầu tư LG (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-240619-0057)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án do Công ty TNHH thương mại và đầu tư LG làm chủ đầu tư, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-240619-0057.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo để Quý Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Thông báo số 2527/STNMT-QLMT ngày 12/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường ).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 06/8/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

17/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Cư (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150719-0193)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Ông Nguyễn Văn Cư (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150719-0193)

​​​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Xóa đăng ký phương tiện của Ông Nguyễn Văn Cư (Địa chỉ liên hệ: Ấp Tân Quang 1,  Đông thạnh, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-150719-0193.

Trên cơ sở kết quả thẩm định hồ sơ, Trung tâm thông báo để Ông điều chỉnh, bổ sung hồ sơ như sau: Phương tiện LA-07303 đã được thế chấp theo Văn bản số 59004/TT2-TB ngày 26/07/2017 của Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh (đính kèm) nhưng chưa được xóa thế chấp.

Để được xem xét giải quyết, Trung tâm đề nghị Ông bổ sung văn bản thông báo xóa thế chấp của Trung tâm đăng ký giao dịch tài sản tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Phương tiện LA-07303 trước ngày 31/7/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Ông  theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Trung tâm đề nghị Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

17/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH TV TK & XD Quang Phong (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-012)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH TV TK & XD Quang Phong (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-012)

​Vào ngày 10/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Công ty TNHH TV TK & XD Quang  Phong (Địa chỉ: Khu Phố 1, Thị Trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0127, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 17/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa của Quý Công ty đầy đủ. Tuy nhiên, do đây là tuyến nội địa Quốc gia cần phải chờ ý kiến trả lời của Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam thống nhất vị trí, tọa độ nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ đến Quý Công ty được biết. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

17/07/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến (Biên nhận hồ sơ sô 000.04.19.H39-270619-0218)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến (Biên nhận hồ sơ sô 000.04.19.H39-270619-0218)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến (biên nhận số
 000.04.19.H39-270619-0218) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy dệt nhuộm các loại vải màu – công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô J21A-J22, đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.7 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy dệt nhuộm các loại vải màu (đối tượng lập lại báo cáo ĐTM), mức vốn đầu tư là 900.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).
Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Nhà máy dệt nhuộm các loại vải màu – công suất 1.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô J21A-J22, đường số 6, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-270619-0218).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Gia công sản xuất nhuộm Đức Tiến nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

17/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với Dự án của Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230519-0458)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với Dự án của Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230519-0458)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát (biên nhận số
 000.04.19.H39-230519-0458) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác sét gạch ngói và đất san lấp Hoàng Gia Phát tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (công suất 125.000 m3 nguyên khối/năm).
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định là Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Theo Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trương trong hoạt động khai thác khoáng sản, quy định điều kiện họp hội đồng thẩm định chính thức là Tổ chức, cá nhân đã nộp phí thẩm định phương án, phương án bổ sung theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và mức thu phí thẩm định phương án, cải tạo phục hồi môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

1. Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường:

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án khai thác sét gạch ngói và đất san lấp Hoàng Gia Phát tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (công suất 125.000 m3 nguyên khối/năm), tổng mức vốn đầu tư của dự án là 13.397.332.000 đồng, do đó dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 7 (Dự án khai thác) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
2. Về mức thu phí thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường:

Căn cứ mục A.IV.c được ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND thì số tiền thẩm định Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát là 7.300.000 đồng (Bảy triệu ba trăm ngàn đồng).

Tổng số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án khai thác sét gạch ngói và đất san lấp Hoàng Gia Phát tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (công suất 125.000 m3 nguyên khối/năm) của Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát là 12.300.000 đồng (Mười hai triệu ba trăm ngàn đồng).

Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường của Dự án khai thác sét gạch ngói và đất san lấp Hoàng Gia Phát tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, công suất 125.000 m3 nguyên khối/năm (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-230519-0458).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần sản xuất gạch ngói Hoàng Gia Phát nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

17/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130619-043)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130619-043)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina (biên nhận số 000.04.19.H39-130619-0431) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế từ 600.000 sản phẩm/năm lên 7.200.000 sản phẩm/năm tại Lô N-1B, đường số 4, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.7 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế từ 600.000 sản phẩm/năm lên 7.200.000 sản phẩm/năm, mức vốn đầu tư là 220.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn trên 200 đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đng).
Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nâng công suất nhà máy sản xuất vật tư y tế từ 600.000 sản phẩm/năm lên 7.200.000 sản phẩm/năm tại Lô N-1B, đường số 4, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130619-0431).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH MTV Meta Biomed Vina nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

17/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0411)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0411)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC (biên nhận số 000.04.19.H39-260619-0411) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật – công suất 7.500 tấn sản phẩm/năm; phân bón vô cơ – công suất 750 tấn sản phẩm/năm; phân bón hữu cơ – công suất 750/ tấn sản phẩm/năm đầu tư tại Lô H2, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật – công suất 7.500 tấn sản phẩm/năm; phân bón vô cơ – công suất 750 tấn sản phẩm/năm; phân bón hữu cơ – công suất 750/ tấn sản phẩm/năm đầu tư tại Lô H2, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, mức vốn đầu tư là 50.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).
Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy sản xuất, gia công thuốc bảo vệ thực vật – công suất 7.500 tấn sản phẩm/năm; phân bón vô cơ – công suất 750 tấn sản phẩm/năm; phân bón hữu cơ – công suất 750/ tấn sản phẩm/năm đầu tư tại Lô H2, đường số 4, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-260619-0411).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Nông nghiệp AIC nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

17/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0347)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0347)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước (biên nhận số 000.04.19.H39-280619-0347) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xay xát (70.000 tấn/năm), sấy lúa (60.000 tấn/năm), kho bảo quản lúa gạo (2.000 tấn/năm) tại ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.
Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy xay xát (70.000 tấn/năm), sấy lúa (60.000 tấn/năm), kho bảo quản lúa gạo (2.000 tấn/năm) tại ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, mức vốn đầu tư là 19.500.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).
Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Nhà máy xay xát (70.000 tấn/năm), sấy lúa (60.000 tấn/năm), kho bảo quản lúa gạo (2.000 tấn/năm) tại ấp 3, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-280619-0347).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Lương thực – Thực phẩm Gia Phước nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

17/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Văn bản xin lỗi về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Ông Chhann Văn Mành (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100619-0238)Văn bản xin lỗi về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Ông Chhann Văn Mành (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100619-0238)

Vào ngày 10/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Ông Chhann Văn Mành (Địa chỉ: 002D Mạc Thiên Tích, phường 11, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100619-0238, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 09/7/2019.

Theo Văn bản số 2654 /SKHĐT-KTĐN của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 09/7/2019 về việc thông báo tình trạng giải quyết đề nghị của Ông Chhann Văn Mành (lần 2): "Sở Kế hoạch  Đầu  đã  văn bản số 2272/SKHĐT-KTĐN ngày 13/6/2019 gửi lấy ý kiến Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao Thông Vận Tải, Sở Tài nguyên  Môi Trường, UBND huyện Thạnh Hóa. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, Sở Tài nguyên  Môi Trường, Sở Xây dựng  UBND huyện Thạnh Hóa chưa  ý kiến" nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông Chhann Văn Mành vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông Chhann Văn Mành thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông Chhann Văn Mành đến nhận.​

Trân trọng./.

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-030719-0199)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Cần Đước (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-030719-0199)

Ngày 03/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật + thay đổi vốn điều lệ của Công ty cổ phần của Công ty Cổ Nước và Môi trường Cần Đước, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-030719-0199. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan liên quan, Trung tâm thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Quý Công ty như sau:

- Người ký Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật (Phụ lục II-2) không phải Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào là chưa phù hợp theo quy định. Căn cứ Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT ngày 08/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp trong đó quy định trong mẫu thông báo (Phụ lục II-2) Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.

- Quyết định của Công ty, trong phần căn cứ, Quý Công ty căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2005 là không phù hợp (đã hết hiệu lực). Đề nghị Quý Công ty điều chỉnh, bổ sung căn cứ Luật Doanh nghiệp còn hiệu lực theo quy định (Luật Doanh nghiệp năm 2014).

Ngoài ra, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp năm 2014, đề nghị Quý Công ty báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và cung cấp các thông tin như sau:

+ Báo cáo về việc góp vốn của các cổ đông, việc chuyển nhượng vốn công ty. (Quý Công ty đính kèm theo sổ đăng  cổ đông theo như quy định).

+ Báo cáo về cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

+ Báo cáo về vấn đề họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp về các nội dung nêu trên trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ra Thông báo này. Cơ quan Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp theo như hồ sơ sau khi có nội báo cáo phù hợp theo quy định. Trường hợp, trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo, cơ quan Đăng ký kinh doanh không nhận được báo cáo thì doanh nghệp sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại  Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

Do đó, để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm hoàn thiện, bổ sung hồ sơ và nộp đến Trung tâm. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Văn bản xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty CP Đồng Tâm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0314)Văn bản xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty CP Đồng Tâm (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0314)

Vào ngày 12/6/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty CP Đồng Tâm (Địa chỉ: số 7, khu phố 6, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0314, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 15/7/2019.

Theo Văn bản số 2721/SKHĐT-KTĐN của Sở Kế hoạch và Đầu tư ngày 12/7/2019 về việc giải quyết đề nghị giãn tiến độ đầu tư: "Ngày 09/7/2019, Sở  Kế  hoạch    Đầu    đã   Báo  cáo  thẩm  định  số 2669/SKHĐT-KTĐN báo cáoUBND tỉnh chấp thuậnchủ trương điều chỉnh tiến độ dự ánđầu . Hiện tại,UBND tỉnh chưa  ý kiến đối với báo cáo của Sở Kế hoạch  Đầu . Sau khi  ý kiến của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch  Đầu  sẽ tiếp tục  thông báo." nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Quý Công ty đến nhận.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Bà Lý Nguyễn Huỳnh Lê (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0132)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Bà Lý Nguyễn Huỳnh Lê (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0132)

​Vào ngày 08/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà Lý Nguyễn Huỳnh Lê (Địa chỉ: Khu vực 4, thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-080719-0132, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 22/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Bà đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Bà vì sự chậm trễ nêu trên, mong Bà thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Bà đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Ông Tạ Hoàng Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0208)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Ông Tạ Hoàng Huy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0208)

Vào ngày 10/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Tạ Hoàng Huy (Địa chỉ: Ấp Chợ, xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0208, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 31/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)Thông báo tình trạng giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Thành Thịnh (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099)

​Vào ngày 09/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Nguyễn Thành Thịnh (Địa chỉ: 183A ấp Nhựt Tân,  Nhựt Ninh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0099, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 30/7/2019.

Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, kết quả tra cứu xác minh có thông tin án tích nên cơ quan liên quan tiếp tục xác minh thêm. Vì vậy, kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Ông vì sự chậm trễ nêu trên, mong Ông thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0195)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0195)

Vào ngày 10/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự (Địa chỉ: khu phố 2, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100719-0195, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 24/7/2019.

Qua thẩm định hồ sơ đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên của Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự, Đơn xin xác nhận tạm trú trong hồ sơ của ông Trần Lâm Sắt, người làm đơn chưa ký tên. Vì vậy, Trung tâm đề nghị Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự hoàn thiện, bổ sung đơn xin xác nhận tạm trú theo quy định.

Trung tâm xin nhận lỗi với Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự vì thiếu sót trong thẩm định hồ sơ, rất mong Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự thông cảm; đề nghị Văn phòng Công chứng Lư Thành Dự sớm hoàn thiện hồ sơ và nộp lại Trung tâm trước ngày 31/7/2019. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý đơn vị vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Truyền thông Pute (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010719-0192).Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Truyền thông Pute (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010719-0192).

Vào ngày 01/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Truyền thông Pute, số biên nhận 000.04.19.H39-010719-0192.

Trên cơ sở ý kiến của cơ quan liên quan, Trung tâm thông báo để Quý Công ty chỉnh sửa, bổ sung nội dung sau:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu  (mẫu I.1):

Nhà đầu tư phải do ông HAN Xue Guang ký.

2. Đề xuất dự án đầu  (mẫu I.3):

- Mục II.2, tại mục tiêu 4, đề nghị Quý Công ty ghi rõ các mã HS thực hiện dự án và nêu rõ thực hiện các quyền và quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn).

- Mục II.3: quy mô đầu tư thêm vào mục sản phẩm, dịch vụ cung cấp: việc thực hiện các quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn) và các mã HS như đã đề cập ở mục II.2; phần diện tích thuê Quý Công ty ghi rõ thuê nhà xưởng của ai.

- Mục II.9: Giải trình đáp ứng các điều kiện về: Quý Công ty ghi thêm quốc tịch của nhà đầu tư, hàng hóa kinh doanh, năng lực kinh nghiệm và năng lực tài chỉnh của nhà đầu tư.

- Địa điểm thực hiện dự án thêm vào nhà xưởng 2 và nhà văn phòng.

3. Ngoài ra, Quý Công ty bổ sung thêm các nội dung sau:

- Bổ sung bản cam kết góp vốn của nhà đầu tư.

- Hợp đồng thuê xưởng: Bên B ghi đầy đủ tên nhà đầu tư như Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (mẫu I.1).

* Lưu ý: người đại diện   Ông Han Xue Guang  (trường hợp ông Tang Jun  thì phải  giấy ủy quyền của nhà đầu ).

Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 02/8/2019 để Trung tâm phối hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV May mặc Doanh Thy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0058)Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV May mặc Doanh Thy (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-090719-0058)

Vào ngày 09/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH TNHH MTV May mặc Doanh Thy, số biên nhận 000.04.19.H39-090719-0058. Trên cơ sở ý kiến của cơ quan liên quan, Trung tâm thông báo để Quý Công ty chỉnh sửa, bổ sung nội dung sau:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu  (mẫu I.1):

Quý Công ty bổ sung thêm ngày đăng ký thay đổi cấp giấy chứng nhận đâng ký doanh nghiệp; tên dự án đầu tư nên ghi Nhà máy sản xuất,... (không nên ghi tên doanh nghiệp dễ gây nhầm lẫn).

2. Đề xuất dự án đầu  (mẫu I.3):

- Phần quy mô đầu tư: bổ sung diện tích đất sử dụng là 5.000 m2;

- Thời hạn thực hiện dự án: ghi theo thời gian còn lại của Khu công nghiệp Thịnh Phát;

- Tiến độ thực hiện dự án: ghi rõ từng thời điểm cụ thể như mẫu hướng dẫn;

- Nhu cầu lao động: ghi rõ bao nhiêu lao động người Việt Nam và bao nhiêu lao động người nước ngoài.

3. Ngoài ra, Quý Công ty bổ sung thêm nội dung sau:

- Bổ sung quy trình sản xuất cho mục tiêu thực hiện dự án.

Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm điều chỉnh, bổ sung hồ sơ và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 02/8/2019 để Trung tâm phối hợp, đôn đốc các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Văn bản xin lỗi về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Sở Xây dựng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010719-0073).Văn bản xin lỗi về việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Sở Xây dựng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010719-0073).

Vào ngày 01/7/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài công tác thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh của Sở Xây dựng (Địa chỉ: số 19 Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010719-0073, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 10/7/2019.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm nên kết quả giải quyết không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.

Trung tâm nhận lỗi với Sở Xây dựng vì sự chậm trễ nêu trên, mong Sở Xây dựng thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Sở Xây dựng đến nhận.

Trân trọng./.​

16/07/2019 5:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Mỹ Ngọc (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170619-0167)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH Mỹ Ngọc (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170619-0167)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản do Công ty TNHH Mỹ Ngọc làm chủ đầu tư, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170619-0167.

Qua thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo để Quý Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Biên bản số 800/BB-STNMT ngày 09/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 13/8/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

16/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0404)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0404)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản do Công ty TNHH MTV Đặng Ngọc Diễm Phương làm chủ đầu tư, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-120619-0404.

Qua thẩm định hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo để Quý Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Biên bản số 801/BB-STNMT ngày 09/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 13/8/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.​

16/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Fu Tai (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060619-0362)Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của Công ty Cổ phần Fu Tai (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-060619-0362)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ đề nghị Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của Công ty Cổ phần Fu Tai, biên nhận hồ sơ số  000.04.19.H39-060619-0362.

Qua kiểm tra thực tế, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo để Quý Công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ (Thông báo số 2516/STNMT-QLMT ngày 11/7/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường).

Để được tiếp tục giải quyết, Trung tâm đề nghị Quý Công ty sớm sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo nội dung yêu cầu và nộp lại tại Trung tâm trước ngày 06/8/2019 để Trung tâm phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết hồ sơ của Quý Công ty theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, đề nghị Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Trân trọng./.

16/07/2019 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng của UBND huyện Thạnh Hóa (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170519-0087)Thông báo nộp phí thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng của UBND huyện Thạnh Hóa (Biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170519-0087)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của UBND huyện Thạnh Hóa về việc xin thẩm định và phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-170519-0087.​

Qua thẩm định, Căn cứ Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/4/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng (Thông báo số 2377/TB-SXD ngày 10/7/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến UBND huyện Thạnh Hóa về việc nộp phí thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/.5000 thị trấn Thạnh Hóa như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định là: 20.995.000 đồng (Hai mươi triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

UBND huyện Thanh Hóa có thể nộp phí thẩm định theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà  quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thị trấn Thanh Hóa (số biên nhận: 000.04.19.H39-170519-0087).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị UBND huyện Thạnh Hóa nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.​

16/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp (Biên nhận hồ sơ số: 000.04.19.H39-100619-0122)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp (Biên nhận hồ sơ số: 000.04.19.H39-100619-0122)

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-100619-0122) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại lô B220, đường C, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.​

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chín​h thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất phân bón, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm, tổng mức vốn đầu tư của dự án là 08 tỷ đồng. Do đó Dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án Nhà máy sản xuất phân bón, công suất 9.500 tấn sản phẩm/năm tại lô B220, đường C, KCN Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH SX TM quốc tế Việt Pháp nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

16/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần BVTV Asata Hoa Kỳ (Biên nhận hồ sơ số: 000.04.19.H39-170619-0096)Thông báo nộp phí thẩm định ĐTM đối với Dự án của Công ty Cổ phần BVTV Asata Hoa Kỳ (Biên nhận hồ sơ số: 000.04.19.H39-170619-0096)

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Asata Hoa Kỳ (biên nhận số 000.04.19.H39-170619-0096) về việc đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà máy sản xuất, gia công, sang chai, đóng thuốc bảo vệ thực vật – công suất 2.800 tấn sản​ phẩm/năm; phân bón vô cơ – công suất 2.800 tấn sản phẩm/năm; phân bón bữu cơ – công suất 2.700 tấn sản phẩm/năm và thuốc diệt côn trùng – công suất 500 tấn sản phẩm/năm tại lô A3, đường số 5, KCN Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo Khoản 3 Điều 26 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ % trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND).

Căn cứ Mục 1.4.8 của báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất lá thép phủ sơn – công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm tổng mức vốn đầu tư của dự án là 40.000.000.000 đồng, do đó dự án thuộc mục A.IV.1.a.a1, nhóm 6 (Dự án công nghiệp) có vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Asata Hoa Kỳ phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng chẵn).

Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Asata Hoa Kỳ có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nhà máy sản xuất, gia công, sang chai, đóng thuốc bảo vệ thực vật – công suất 2.800 tấn sản phẩm/năm; phân bón vô cơ – công suất 2.800 tấn sản phẩm/năm; phân bón bữu cơ – công suất 2.700 tấn sản phẩm/năm và thuốc diệt côn trùng – công suất 500 tấn sản phẩm/năm tại lô A3, đường số 5, KCH Hải Sơn (GĐ 3+4), ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Asata Hoa Kỳ nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.​

16/07/2019 12:00 CHĐã ban hành
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019
Căn cứ Văn bản số 2768/UBND-THKSTTHC ngày 07/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh. Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An năm 2019, như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng:

Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng

viên chức hoặc Hội

​ ​
Vị trí cần tuyểnTrình độ chuyên môn cần tuyển (ghi rõ trình độ, chuyên ​ngành)

​​​​​ 

Chỉ ti​êu cần tuyển

 

Tên đơn vị

Chỉ tiêu số người làm việc được giaoSố hiện cóTên vị trí việc làm cần tuyểnChức danh nghề nghiệp tương ứng
Trung tâm Phục vụ hành chính tỉnh ​ ​​ ​​ ​24 ​​ ​​ ​​ ​​18 ​​ ​​ ​​ ​Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chínhViên chức hạng IVCao đẳng chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện01
Giám sát hoạt  động Trung tâm cấp tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyệnViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành luật hoặc Kinh tế luật01
Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọcViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Luật hoặc Quản lý hành chính01
Kiểm soát thủ tục hành chínhViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Quản lý hành chính01
Công tác Hành chính quản trị kiêm Thủ quỹViên chức hạng IIIĐại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc tài chính ngân hàng01


2. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển và thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ.

2.1. Điều kiện dự tuyển.

a) Điều kiện chung:

- Có quốc tịch Việt Nam, cư trú tại Việt Nam; có tuổi đời từ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển; Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiêu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

b) Đối với vị trí Phóng viên đưa thông tin, bài viết trên lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, nội chính:

- Tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 1 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ A trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

c) Đối với vị trí Giám sát hoạt  động Trung tâm cấp tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Kinh tế luật.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

d) Đối với vị trí Trả kết quả giải quyết TTHC của các cơ quan ngành dọc:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật hoặc Quản lý hành chính.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

đ) Đối với vị trí Kiểm soát TTHC:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản lý hành chính.       

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

e) Đối với vị trí Công tác Hành chính quản trị kiêm Thủ quỹ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính kế toán hoặc Tài chính ngân hàng.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc chứng chỉ tiếng Anh trình độ B trở lên.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ thuật năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên.

2.2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao Giấy khai sinh; Bản sao Hộ khẩu thường trú;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cấp có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáp dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận văn bằng và công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan Y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- 02 ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân, trong thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên, ngày sinh phía sau ảnh;

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ của người nhận;

- Toàn bộ hồ sơ dự tuyển đựng trong túi bằng bìa cứng, có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại liên lạc.

Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí. Nếu người dự tuyển nộp hồ sơ vào hai vị trí sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc kết quả xét tuyển.

Không hoàn trả hồ sơ dự tuyển, sau khi xét tuyển.

2.3. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 12/6/2019 đến hết ngày 12/07/2019 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, địa chỉ: Số 2, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Không tiếp nhận hồ sơ dự tuyển trong các trường hợp sau:

+ Hồ sơ gửi qua đường bưu điện;

+ Hồ sơ không đầy đủ thành phần theo quy định;

+ Hồ sơ không đúng đối tượng, điều kiện theo quy định.

2.4. Lệ phí dự tuyển:

Lệ phí dự tuyển: Mỗi người xin dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng (dưới 100 thí sinh) theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (nộp nơi nhận Phiếu đăng ký dự tuyển).

3. Hình thức và nội dung tuyển dụng

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

3.2. Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

* Vòng 1:

- Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND&UBND tỉnh phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

- Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.

- Thời gian kiểm tra vòng 1: Dự kiến tháng 7 năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

* Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra thực tế về năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng, ứng xử của người dự tuyển.

- Nội dung phỏng vấn: Kiểm tra kiến thức về Luật Viên chức, nhiệm vụ quyền hạn, quan hệ công tác, hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của từng vị trí tuyển dụng (bao gồm kiến thức trong các văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định, Thông tư…); kỹ năng, ứng xử các tình huống cụ thể.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút: Dự kiến tháng 8 năm 2019, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức.

4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn hoặc điểm thực hành bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

a) Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;

b) Thương binh;

c) Người hưởng chính sách như thương binh;

d) Con liệt sĩ;

đ) Con thương binh;

e) Con của người hưởng chính sách như thương binh;

g) Người dân tộc ít người;

h) Đội viên thanh niên xung phong;

i) Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;

k) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

l) Người dự tuyển là nữ.

4.3. Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.

4.4. Không thực hiện việc bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

11/06/2019 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An Thông báo về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
Về việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An tại Văn bản số 72/UBND-TTPVHCC ngày 07/01/2019 về việc đưa TTHC Cục Thuế tỉnh vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Văn bản số 185/UBND-THKSTTHC ngày 11/01/2019 về việc đưa TTHC ngành Công an vào thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) thông báo:

- Kể từ ngày 15/01/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với 12 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thuế tỉnh (kèm theo danh sách TTHC).

- Kể từ ngày 01/02/2019, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, trả kết quả đối với thủ tục cấp đổi, cấp lại Chứng minh nhân dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Trung tâm trân trọng thông báo đến cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết để thuận tiện cho việc liên hệ thực hiện TTHC. ​

30/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019Thông báo về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 20/TB-UBND ngày 16/01/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc nghỉ lễ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ Tết Âm lịch liên tục 09 ngày, từ thứ Bảy ngày 02/02/2019 đến hết ngày Chủ nhật ngày 10/02/2019 (tức là từ ngày 28 tháng Chạp năm Mậu Tuất đến hết ngày Mùng 6 tháng Giêng năm Kỷ Hợi).

Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. 

30/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngàyLong An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày
Long An triển khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp trong ngày

Ngày 03/12/2018, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 4484/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận và trả kết quả.

Theo quyết định công bố thủ tục hành chính trên, nhiều thủ tục được rút ngắn thời gian giải quyết so với quy định như:

* Đối với lĩnh vực Đầu tư Việt Nam: Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) được rút ngắn thời gian giải quyết còn 20 ngày (theo quy định là 35 ngày);cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư còn 25 ngày (theo quy định là 40 ngày),…

* Đối với lĩnh vực Thành lập và hoạt động doanh nghiệp: Đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp được rút ngắn thời gian giải quyết còn 02 ngày (theo quy định là 03 ngày); đặc biệt, đối với thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo rút ngắn chỉ còn 01 ngày (theo quy định là 03 ngày),…

Bên cạnh đó, kể từ đầu tháng 8/2018, UBND tỉnh Long An đã chỉ đạo Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển sang làm việc cùng trụ sở với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tại Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, địa chỉ: Số 02, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An nhằm tăng cường sự phối hợp, hỗ trợ giúp giải quyết nhanh chóng hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức trên lĩnh vực Đăng ký kinh doanh.

Nhằm tiếp tục phục vụ, mang lại sự hài lòng hơn nữa có cá nhân, tổ chức, kể từ ngày 02/01/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An sẽ thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết ngay trong ngày đối với hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo tạm ngừng kinh doanh, thông báo về việc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo cụ thể: Đối với hồ sơ được tiếp nhận trong buổi sáng (trước 11 giờ 30 phút) sẽ được giải quyết, trả kết quả trong ngày.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long Antrân trọng thông báo đến Quý khách hàng biết để chủ động trong việc liên hệ thực hiện hồ sơ, thủ tục hành chính. Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long Antheo số điện thoai 02723.979.299 để được hỗ trợ hướng dẫn.

Rất hân hạnh được phục vụ Quý khách hàng.​

01/01/2019 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​