Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 2, Ngày 07/05/2018, 12:00
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế.
07/05/2018 | Báo Long An

Cục-thuế-tỉnh.jpg


Trong Tháng lắng nghe người nộp thuế (NNT) với chủ đề “Tháng hành động cùng NNT quyết toán thuế năm 2017”, toàn ngành thuế tổ chức 21 hội nghị đối thoại doanh nghiệp (DN), có khoảng 1.650 DN tham gia với nội dung hướng dẫn NNT quyết toán thuế năm 2017, thông tin các chính sách thuế mới và đối thoại DN. Đặc biệt, trong Tháng lắng nghe NNT năm nay, Cục Thuế tổ chức hội nghị đối thoại riêng cho khoảng 200 DN có phát sinh giao dịch liên kết trên địa bàn tỉnh, nhằm giúp các DN nắm rõ hơn các quy định mới về chính sách thuế, kê khai các phụ lục khai thuế kèm theo hồ sơ quyết toán thuế và giải đáp các thắc mắc của NNT, để DN thực hiện quyết toán thuế đúng quy định. Ngoài ra, ngành thuế trả lời 40 văn bản hướng dẫn về chính sách thuế, tư vấn trực tiếp tại cơ quan thuế khoảng 800 lượt, tư vấn qua điện thoại khoảng 4.200 lượt.

Tất cả ý kiến, vướng mắc của NNT được ngành thuế hướng dẫn, giải đáp tận tình, kỹ lưỡng nhằm giúp các DN thực hiện báo cáo quyết toán thuế năm 2017 đúng chính sách và thời hạn quy định.

Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ NNT gắn với việc thực hiện Tuyên ngôn ngành Thuế Việt Nam, hướng đến 4 giá trị: “Minh bạch - Chuyên nghiệp - Liêm chính - Đổi mới”, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế trong tình hình mới, tại hội nghị đối thoại, ngành thuế phát phiếu lấy ý kiến NNT đánh giá về công tác tổ chức hội nghị đối thoại và 4 chức năng quản lý thuế của ngành. Kết quả, trên 90% NNT đánh giá công tác tổ chức hội nghị đối thoại của Cục Thuế ở mức tốt và rất tốt, không có phiếu đánh giá ở mức chưa đạt. Bốn chức năng quản lý thuế: Tuyên truyền hỗ trợ; kê khai và kế toán thuế; thanh, kiểm tra thuế; quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đều được NNT đánh giá ở mức tốt và có tăng điểm so với năm 2017.

Để góp phần giúp tỉnh tiếp tục giữ vững và nâng cao chỉ số PCI, năm 2018, ngành thuế đẩy mạnh triển khai, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục rà soát các quy trình nghiệp vụ của Tổng cục Thuế liên quan đến NNT, từ đó đề xuất sửa đổi, bổ sung để thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ.

Thứ hai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. Đến nay, cơ bản các thủ tục hành chính thuế của NNT được thực hiện bằng phương thức điện tử. Đến cuối năm 2017, kết quả kê khai thuế điện tử đạt trên 99,86%, nộp thuế điện tử đạt trên 98% ở cả 3 chỉ tiêu; hoàn thuế điện tử đạt 100%. Phấn đấu đến cuối năm 2018, ngành thuế tiếp tục triển khai khai thuế điện tử đối với cá nhân cho thuê tài sản và hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện rà soát và đề xuất các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính và công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan thuế.

Thứ tư, tăng cường đối thoại DN về việc tuân thủ chính sách, pháp luật và thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thuế nhằm kịp thời giải đáp các khó khăn, vướng mắc cho NNT.

Thứ năm, tiếp tục triển khai, thực hiện Kế hoạch Cải cách quản lý thuế giai đoạn 2016-2020; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ người dân, DN và đạo đức tác phong của cán bộ thuế; xây dựng cơ chế quản lý thuế công khai, minh bạch, tăng cường sự giám sát của người dân, DN với việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế.

Thứ sáu, tiếp tục chỉ đạo toàn ngành triển khai, thực hiện nghiêm túc Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản quy định của Trung ương, ngành, địa phương về công tác tiếp dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại cơ quan thuế các cấp.

Thời gian tới, ngành thuế không ngừng đổi mới, sáng tạo, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, ứng xử của công chức thuế với NNT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho DN an tâm sản xuất, kinh doanh, đồng hành cùng DN thực hiện tốt chính sách thuế và hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước./.


Báo Long An

Lượt người xem:   567
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​