Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBanner

  
  
  
  
  
  
Edit
Thumbnail
Banner-TCCShttp://www.tapchicongsan.org.vn/Yes 
dangcsvnhttp://dangcongsan.vn/cpv/Yes 
evnhttp://cskh.evnspc.vn/GiaoDichTrucTuyen1No 
lich-lam-viec1Yes 
DIEN-THOAI-TU-VAN2Yes 
tra-cuu-thong-tinhttps://dichvucong.longan.gov.vn/dichvucong/tracuuhoso/tracuu3Yes 
dich-vu-dien-luchttps://cskh.evnspc.vn/Home/DichVuTrucTuyenSPC4Yes 
lich-cmnd-thu 7- chung nhat11Yes 
Banner-Bandohttps://www.longan.gov.vn/chinh-quyen/Pages/ban-do-hanh-chinh.aspx1Yes 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​