Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksBộ máy hành chính

  
  
Edit
Hội đồng nhân dân07/10/2014 2:25 CH 
Ủy ban nhân dân07/10/2014 2:19 CH 
Phòng ban, đơn vị trực thuộc07/10/2014 2:21 CH 
Xã, phường, thị trấn07/10/2014 2:22 CH 

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​