Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksĐào tạo - Bồi dưỡng

 
Đào tạo - Bồi dưỡng
 
​Lịch học Phần I.1, Phần II.1 và Phần II.2 lớp C101.pdf 
 
​Kế hoạch Tốt nghiệp lớp C87.pdf 
 
Lịch học Phần VII lớp C87.pdf 
 
​Lịch học Phần I.2, Phần II.1 và II.2 lớp C101.pdf 
 
​Lịch học Phần III.2 lớp C95.pdf 
 
​Lịch học Phần III.1 và III.2 lớp C96.pdf 
 
​Điểm Kiểm tra Phần VI.1 lớp C87.pdf 
 
​Điểm Kiểm tra Phần VI.2 lớp C87.pdf 
 
​Lich hoc Phan VI.3 C87.pdf 
 
​Điểm thi Tốt nghiệp KKT1.pdfĐiểm thi Tốt nghiệp KKT2.pdfĐiểm thi Tốt nghiệp KKT3.pdf 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Điểm phần VII lớp C85Điểm phần VII lớp C85
26/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Lịch học phần V.1 lớp C90Lịch học phần V.1 lớp C90
26/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Điểm thi Tốt nghiệp KKT3 Một số NDCB trong QĐ,ĐL,CS của Đảng và NN ta về KT,VH,XH lớp C85Điểm thi Tốt nghiệp KKT3 Một số NDCB trong QĐ,ĐL,CS của Đảng và NN ta về KT,VH,XH lớp C85
12/01/2016 10:00 SAĐã ban hành
Điểm thi Tốt nghiệp lớp C90Điểm thi Tốt nghiệp lớp C90
15/04/2016 3:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần VI.3 lớp C87Lịch học Phần VI.3 lớp C87
15/04/2016 5:00 CHĐã ban hành
Điểm Phần I.2 lớp C91Điểm Phần I.2 lớp C91
17/12/2015 2:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần I.2, Phần II.1 và Phần II.2 lớp C101Lịch học Phần I.2, Phần II.1 và Phần II.2 lớp C101
23/05/2016 10:00 SAĐã ban hành
Lịch học Phần III.2 lớp C95Lịch học Phần III.2 lớp C95
10/05/2016 11:00 SAĐã ban hành
Lịch học Phần III.1 và III.2 lớp C96Lịch học Phần III.1 và III.2 lớp C96
10/05/2016 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nhập học C91Thông báo nhập học C91
17/11/2015 5:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần V.3 lớp C90Lịch học Phần V.3 lớp C90
31/12/2015 10:00 SAĐã ban hành
Điểm kiểm tra phần III.1 C90Điểm kiểm tra phần III.1 C90
17/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần VII lớp C87Lịch học Phần VII lớp C87
30/05/2016 11:00 SAĐã ban hành
Lịch học phần I.2 lớp C93Lịch học phần I.2 lớp C93
17/11/2015 5:00 CHĐã ban hành
Kế hoạch viết Tiểu luận, Ôn thi và Bế giảng lớp C87Kế hoạch viết Tiểu luận, Ôn thi và Bế giảng lớp C87
16/06/2016 5:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần III.1 lớp C95Lịch học Phần III.1 lớp C95
25/03/2016 3:00 CHĐã ban hành
Điểm phần VI lớp C85Điểm phần VI lớp C85
26/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần VI.3 và Phần VII lớp C83Lịch học Phần VI.3 và Phần VII lớp C83
26/02/2016 4:00 CHĐã ban hành
Điểm Kiểm tra Phần VI.1 lớp C87Điểm Kiểm tra Phần VI.1 lớp C87
10/05/2016 11:00 SAĐã ban hành
Điểm thi Tốt nghiệp KKT1 Kinh tế chính trị lớp C85Điểm thi Tốt nghiệp KKT1 Kinh tế chính trị lớp C85
12/01/2016 10:00 SAĐã ban hành
Khai giảng lớp TCLLCT-HC khóa 98 (C98)Khai giảng lớp TCLLCT-HC khóa 98 (C98)

​Ngày 08/12/2015 Trường Chính trị Long An phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo khai giảng lớp thứ 3 chương trình Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính hệ vừa làm vừa học khóa 98 (C98) cho 95 học viên là cán bộ quản lý ngành Giáo dục và Đào tạo. Lớp học được mở tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Tân An, tỉnh Long An.

07/01/2016 10:00 SAĐã ban hành
Lịch học phần VI.1 lớp C87Lịch học phần VI.1 lớp C87
27/11/2015 1:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần I.1 lớp B26Lịch học Phần I.1 lớp B26
01/12/2015 2:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần V.2 lớp C90Lịch học Phần V.2 lớp C90
26/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Lịch học Phần I.1 lớp C98Lịch học Phần I.1 lớp C98
09/12/2015 2:00 CHĐã ban hành
Lịch học lớp B25 phần V.2: Nghiệp vụ công tác ĐảngLịch học lớp B25 phần V.2: Nghiệp vụ công tác Đảng

B25 Lich phan V.2.jpg

17/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nhập học C87 ngày 05-4-2016Thông báo nhập học C87 ngày 05-4-2016
25/03/2016 3:00 CHĐã ban hành
Điểm Tiểu luận lớp C85Điểm Tiểu luận lớp C85
18/01/2016 4:00 CHĐã ban hành
Điểm kiểm tra Phần VI.2 lớp C87Điểm kiểm tra Phần VI.2 lớp C87
10/05/2016 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo nhập học C87 mớiThông báo nhập học C87 mới
26/11/2015 4:00 CHĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​