Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksLoại văn bản

  
  
  
  
Lt
5
  
PL
6
  
L
7
  
NQ
8
  
NQLT
9
  
CT
10
  
TTLT
11
  
NQ
12
  
13
  
CT
14
  
QC
15
  
QyĐ
16
  
TC
17
  
TB
18
  
HD
19
  
2
  
CTr
20
  
KH
21
  
PA
22
  
ĐA
23
  
DA
24
  
BC
25
  
29
  
TT
3
  
4
  
HU
30

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​