Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 3, Ngày 25/08/2020, 10:00
Thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình (HS: 000.04.19.H39-140720-0099) của Ban Quản lý dự án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải
25/08/2020 | Lê Phát Duy Linh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải về việc thẩm định thiết kế xây dựng và dự toán xây dựng công trình, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-140720-0099.
Giải quyết hồ sơ của Quý Ban, ngày 06/08/2020, Sở Công Thương ban hành Văn bản số:15/TĐTK-SCT về kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: ĐT 823B (đường Đức Hòa 2-3) giai đoạn 1; hạng mục: Di dời các đường điện trung hạ thế và trạm biến áp, trong đó văn bản có thông báo chi phí thẩm định là 13.552.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm năm mươi hai nghìn đồng).
Nay, Trung tâm thông báo Ban Quản lý dự án Công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải đến nhận kết quả và đề nghị thanh toán số tiền phí thẩm định nêu trên theo một trong các cách thức sau:
1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).
2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:
Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.
Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An.
Nội dung: Phí thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự án + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Ban Quản lý dự án công trình giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.
Trân trọng./.


Lượt người xem:   42
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​