Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 3, Ngày 25/08/2020, 10:00
Thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (HS số 000.04.19.H39-310720-0312) của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức
25/08/2020 | Lê Phát Duy Linh

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức về việc thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà xưởng cho thuê lô 3 tại Lô 3, đường tỉnh ĐT.830, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Qua thẩm định, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà xưởng cho thuê lô 3 tại Lô 3, đường tỉnh ĐT.830, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (Thông báo số 2090/TB-BQLKKT ngày 21/8/2020 của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức về việc nộp phí thẩm định cơ sở (TKCS) Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà xưởng cho thuê lô 3 tại Lô 3, đường tỉnh ĐT.830, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 2.411.000 đồng (Hai triệu bốn trăm mười một nghìn đồng)

Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định thiết kế cơ sở (TKCS) Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức (biên nhận số 000.04.19.H39-310720-0312) + Dự án đầu tư xây dựng (DAĐTXD) Nhà xưởng cho thuê lô 3 tại Lô 3, đường tỉnh ĐT.830, Khu công nghiệp Tân Đức (giai đoạn 2), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.


Lượt người xem:   42
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​