Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 6, Ngày 01/04/2022, 10:00
Thông báo V/v không còn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh
01/04/2022 | Lê Phát Duy Linh

Căn cứ Quyết định số 53/2021/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An;

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo Ban Quản lý Khu kinh tế (Ban Quản lý) không còn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động với các nội dung như sau:

- Cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được.

- Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động.

- Tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động.

- Tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm.

- Nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Thủ tục hành chính và báo cáo về lĩnh vực lao động, việc làm (thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định).

Nội dung trên, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã có văn bản số 308/BQLKKT-DN&LĐ ngày 14/3/2022 gửi các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý đề nghị liên hệ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn cụ thể và thông tin đến quý cơ quan.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trân trọng thông báo./.


Lượt người xem:   43
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang