Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 3, Ngày 05/04/2022, 16:00
Thông báo Về việc nghỉ lễ và phân công trực cơ quan nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5
05/04/2022 | Lê Phát Duy Linh

Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 877/TB-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương, kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm nghỉ lễ như sau:

- Được nghỉ nhân Ngày giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3) 01 ngày: Ngày 10/4/2022 (Chủ nhật). 

Do Ngày giỗ Tổ Hùng Vương trùng vào ngày Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 11/4/2022.

- Được nghỉ nhân kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày: Ngày 30/4/2022 (thứ Bảy).

- Được nghỉ Ngày Quốc tế Lao động 01 ngày: Ngày 01/5/2022 (Chủ nhật).

Do Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 01/5 trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai, ngày 02/5/2022 và thứ Ba, ngày 03/5/2022.  

2. Phân công trực cơ quan:

2.1. Trực ngày 11/4/2022 (thứ Hai), từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ông Lưu Hiếu Trung, Phó Giám đốc trực lãnh đạo.

- Ông Nguyễn Tường Duy, viên chức Trung tâm.

- Nhân viên bảo vệ tòa nhà.

2.2. Trực ngày 02/5/2022 (thứ Hai), từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ông Lưu Hiếu Trung, Phó Giám đốc trực lãnh đạo.

- Ông Nguyễn Võ Trọng Danh, viên chức Trung tâm. 

- Nhân viên bảo vệ tòa nhà.

2.3. Trực ngày 03/5/2022 (thứ Ba), từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ông Lưu Hiếu Trung, Phó Giám đốc trực lãnh đạo.

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, viên chức Trung tâm. 

- Nhân viên bảo vệ tòa nhà.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

- Viên chức trực cơ quan có trách nhiệm: xử lý những công việc đột xuất theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Trung tâm xử lý theo lĩnh vực phụ trách; bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

- Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết: 02723.979.299 hoặc 091.870.0837.

 Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.


Lượt người xem:   169
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang