Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 25/05/2022, 16:00
Thông báo V/v nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến
25/05/2022 | Lê Phát Duy Linh

Căn cứ Công văn số 3565/UBND-TTPVHCC ngày 21/4/2022 của UBND tỉnh về việc nâng cao tỷ lệ nộp và xử lý hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh;

Theo Quyết định số 10989/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An, trong đó: 100% (17/17) thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Để nâng cao mức độ sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên toàn tỉnh, kể từ ngày 24/5/2022 Sở Tài chính chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trên dịch vụ công trực tuyến đối với 17/17 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Do đó, Sở Tài chính đề nghị quý cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC nộp hồ sơ trực tuyến tại:

1. Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Long An tại địa chỉ https://dichvucong.longan.gov.vn.

2. Đối với thủ tục hành chính "Đăng ký mã số đơn vị quan hệ ngân sách" có thể nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ https://mstt.mof.gov.vn.

Trường hợp quý cơ quan, tổ chức, cá nhân đến trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thì đề nghị công chức tiếp nhận tạo lập tài khoản cho quý cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ để thực hiện trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn thực hiện nộp trực tuyến cho những lần nộp tiếp theo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công trân trọng thông báo đến quý cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết./.


Lượt người xem:   220
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang