Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 2, Ngày 26/08/2019, 08:00
Thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)
26/08/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 354/TB-UBND ngày 09/8/2019 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019); Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghĩ lễ nêu trên, như sau:

1. Từ 06 giờ 00 ngày 02/9/2019 (Thứ Hai) đến 06 giờ 00 ngày 03/9/2019 (Thứ Ba): 

- Ông Phạm Minh Tân, Phó Giám đốc trực lãnh đạo.

- Ông Nguyễn Anh Kiệt.

- Bà Trịnh Thị Ngọc Tuyến.

- Bảo vệ chuyên trách.

2. Viên chức được phân công trực có nhiệm vụ:

- Xử lý những công việc đột xuất theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Trung tâm xử lý theo lĩnh vực phụ trách.

- Bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết: 02723.825.708 (Công an phường 6) hoặc 0961.039.035 (Ông Nguyễn Ngọc Quyến-PGĐ), 0911.461.138 (Ông Phạm Minh Tân-PGĐ).

Trên đây là Thông báo về việc phân công trực cơ quan trong thời gian nghỉ lễ 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2019)./.

Lượt người xem:   234
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​