Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo công việc
Thứ 4, Ngày 22/04/2020, 08:00
Thông báo về việc nghỉ lễ và phân công trực cơ quan nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động 01/5
22/04/2020 | Lê Phát Duy Linh

Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 227/TB-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động 01/5, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ:

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ nhân kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 01 ngày (ngày 30/4/2020, thứ Năm); được nghỉ Ngày Quốc tế lao động 01 ngày (ngày 01/5/2020, thứ Sáu).

2. Phân công trực cơ quan:

2.1. Trực ngày 30/4/2020 (thứ Năm), từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày.

- Ông Phạm Minh Tân, Phó Giám đốc, trực lãnh đạo.

- Bà Võ Thị Kim Loan. 

- Bà Trần Thị Ngọc Lan.

2.2. Trực ngày 01/5/2020 (thứ Sáu), từ từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút cùng ngày.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Phó Giám đốc, trực lãnh đạo.

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

- Bà Lâm Phương Thiên Lam.

3. Tổ chức thực hiện:

- Giao Phòng Hành chính - Tổng hợp triển khai thực hiện nội dung nêu trên.

- Viên chức trực cơ quan có trách nhiệm: xử lý những công việc đột xuất theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Trung tâm xử lý theo lĩnh vực phụ trách; bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

- Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết: 02723.979.299 hoặc 091.146.1138.

 Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./.


Lượt người xem:   190
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​