Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo công việc
Thứ 3, Ngày 29/09/2020, 09:00
THÔNG BÁO Về việc điều chỉnh phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào ngày thứ Bảy
29/09/2020 | Lê Phát Duy Linh

Căn cứ Công văn số 1681/CAT-PC06 ngày 22/09/2020 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc thực hiện trực, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ Bảy. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) điều chỉnh phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, cụ thể như sau:

1. Ngừng thực hiện trực ngày Chủ Nhật theo Thông báo số 1109/TB-TTPVHCC ngày 08/9/2020 của Trung tâm, thời gian kể từ ngày 27/9/2020.

2. Phân công viên chức Trung tâm trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, cụ thể như sau:

- Ngày 26/9/2020: bà Lâm Tử Vân.

- Ngày 03/10/2020: bà Nguyễn Thị Thúy Kiều.

- Ngày 10/10/2020: ông Trương Minh Nhựt.

- Ngày 17/10/2020: bà Trần Thị Ngọc Lan.

- Ngày 24/10/2020: bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

- Ngày 31/10/2020: bà Nguyễn Thị Thùy Vân.

- Ngày 07/11/2020: ông Nguyễn Anh Kiệt.

- Ngày 14/11/2020: bà Võ Thị Kim Loan.

- Ngày 21/11/2020: bà Trịnh Thị Ngọc Tuyến.

- Ngày 28/11/2020: ông Nguyễn Tường Duy.

- Ngày 05/12/2020: bà Âu Thị Thanh Tuyền.

3. Giao Kế toán Trung tâm tham mưu lãnh đạo Trung tâm việc chấm công làm thêm giờ theo quy định.

4. Viên chức được phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho người dân khi đến liên hệ thực hiện TTHC, hỗ trợ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Công an tỉnh; lập phiếu báo làm thêm ngày thứ Bảy nộp cho Kế toán Trung tâm để thực hiện thanh toán theo quy định./.


Lượt người xem:   239
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​