Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo công việc
Thứ 6, Ngày 29/01/2021, 16:00
THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
29/01/2021 | Lê Phát Duy Linh

​Ngày 29/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 147/TB-VP về việc Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-VP ngày 29/10/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh; Thông báo số 1422/TB-VP ngày 30/11/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An; Thông báo số  146/TB-VP ngày 29/01/2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ thi xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hội đồng tuyển dụng viên chức thông báo như sau:

1. Triệu tập 10 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Đính kèm: Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Nội dung phỏng vấn:

2.1. Vị trí Lễ tân (đón tiếp và hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ công tác):

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Một số nội dung liên quan đến vị trí công tác tuyển dụng.

2.2. Vị trí Kiểm soát TTHC:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Một số nội dung liên quan đến vị trí công tác tuyển dụng.

2.3. Vị trí Công tác kỹ thuật, quản lý phòng họp trực tuyến; Phụ trách sửa chữa, bảo trì các trang thiết bị công nghệ thông tin:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Một số câu hỏi liên quan đến chuyên môn kỹ thuật như: cơ sở dữ liệu, câu lệnh, giải thuật......

2.4. Vị trí Quản lý Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Quản lý Phần mềm Một cửa điện tử:

Cấu trúc câu hỏi mỗi đề phỏng vấn, gồm có 05 câu phỏng vấn, tập trung nội dung thuộc các văn bản như sau:

- Luật Viên chức năm 2010;

- Luật Công nghệ thông tin năm 2006;

- Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

- Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng;

- Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 23/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Một số câu hỏi liên quan đến chuyên môn kỹ thuật như: cơ sở dữ liệu, câu lệnh, giải thuật......

3. Về thời gian, địa điểm phỏng vấn vòng 2, cụ thể như sau:

3.1. Thời gian phỏng vấn: Bắt đầu vào lúc 14 giờ, ngày 03/02/2021 (thứ Tư). Thí sinh có mặt vào lúc 13 giờ 30 phút tại địa điểm phỏng vấn để được sinh hoạt nội dung, hình thức phỏng vấn.

3.2. Địa điểm phỏng vấn: Phòng họp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ: Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, Long An.

Lưu ý: Thí sinh tham dự kỳ thi phỏng vấn không được mang theo tài liệu, thiết bị điện tử vào phòng thi; trang phục phải đảm bảo lịch sự, gọn gàng; mang theo thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu.

Hội đồng tuyển dụng thông báo đến các thí sinh được biết./.

Tài liệu ôn thi:

luật viên chức 2010.DOC

Nghị định 61.signed.pdf

Thông tư 01 VPCP.signed.pdf

LUẬT CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2006.doc

Nghị định 27_2018_ND-CP.doc

Quy chế văn hóa công sở.doc

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ VÒNG 2 KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH

(Kèm theo Thông báo số:  147/TB-VP ngày  29/01/2021)

SttHọ và tênNăm sinhĐịa chỉTrình độ
Chuyên mônNgoại ngữTin học
I. Vị trí Lễ tân (đón tiếp và hướng dẫn tổ chức, cá nhân liên hệ công tác): 01 vị trí; 03 hồ sơ.
1Nguyễn Thị Tuyết Nhung02/01/1996162/19/4 Quốc lộ 1, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật Kinh tế - Trường Đại học Tây ĐôChứng chỉ Tiếng Anh trình độ BChứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B
2Hà Vũ Phương27/8/1983293 khu phố 2 Ấp chợ, xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Đại học Đà LạtThí sinh cam kết bổ sung bằng ngoại ngữ nếu trúng tuyểnChứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A
3Nguyễn Võ Trọng Danh09/01/1997354 Châu Thị Kim, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Luật – Đại học Công nghệ TP HCMChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B1Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
II. Vị trí Kiểm soát thủ tục hành chính: 01 vị trí; 03 hồ sơ.
1Dương Nguyễn Hồ Xuân Hương16/4/1998197/27 Quốc lộ 62, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân ngành Quản lý nhà nước – Học viện Cán bộ TP HCMChứng chỉ ngoại ngữ bậc 3Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
2Lê Thị Thu Huyền25/9/199655/17/2 Cử Luyện, Phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long AnBằng tốt nghiệp Đại học Quản lý Nhà nước - Học viện Hành chính Quốc giaChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh Toeic 620Chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ B
3Dương Tiến Phát07/12/1998377 Ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân ngành Quản lý nhà nước – Học viện Cán bộ TP HCMChứng chỉ ngoại ngữ bậc 2Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản
III. Vị trí Công tác kỹ thuật, quản lý phòng họp trực tuyến; Phụ trách sửa chữa, bảo trì các trang thiết bị công nghệ thông tin: 01 vị trí; 03 hồ sơ.
1Nguyễn Công Đăng Trường19/2/1987Số 1A, khu phố 4, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Kinh BắcChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B Cử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Kinh Bắc
2Nguyễn Thiết Tha19/02/1993210 Ấp 1, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long AnCử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Kinh BắcChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ BCử nhân Công nghệ thông tin – Đại học Kinh Bắc
3 Trương Tân Nhựt10/7/1997Số 30 Đường số 10, KDC Mai Thị Non, KP2, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long AnKỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Trần Đại NghĩaChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ BKỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Trần Đại Nghĩa
IV. Vị trí Quản lý Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Quản lý Phần mềm Một cửa điện tử: 01 vị trí; 01 hồ sơ.
1Châu Quốc Cường02/5/1990401A, Châu Thị Kim, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long AnKỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ TP HCMChứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ A2Kỹ sư Công nghệ thông tin – Đại học Công nghệ TP HCM

 Lượt người xem:   206
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​