Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo công việc
Thứ 4, Ngày 17/02/2021, 09:00
Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
17/02/2021 | Lê Phát Duy Linh


Ngày 09/2/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 196 /TB-VP về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-VP ngày 08/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hội đồng tuyển dụng thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau:

1. Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

Đính kèm – Phụ lục 1 Kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

2. Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh:

Đính kèm – Phụ lục 1 Danh sách thí sinh trúng tuyển.

3. Triệu tập thí sinh trúng tuyển:

Trên cơ sở kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Hội đồng tuyển dụng triệu tập các thí sinh trúng tuyển, cụ thể:

Thời gian: Vào lúc 8 giờ, ngày 19/02/2021.

Địa điểm: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Trên đây là thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Hội đồng tuyển dụng thông báo tới người dự tuyển được biết./.

196_TB-VP_09-02-2021_THONG-BAO-KET-CONG-NHAN-KET-QUA-TUYEN-DUNG21.signed.pdf


Lượt người xem:   273
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​