Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo phí, lệ phí
Thứ 6, Ngày 08/11/2019, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39- 171019-0397)
08/11/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An về việc thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2 (Thông báo số 4168/TB-SXD ngày 5/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2, cụ thể như sau:

Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 3.284.000 đồng (Ba triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn đồng).

Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung:  Phí thẩm định thiết kế cơ sở dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Thương mại Dịch vụ Trần Anh Riverside 2 (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-171019-0397).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty Cổ phần Bất động sản Trần Anh Long An nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở trước khi nhận kết quả.

Lượt người xem:   82
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​