Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Văn bản xin lỗi
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 15:00
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Bất động sản Hiệp Trường Phát (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130919-0134)
04/12/2019 | Lê Phát Duy Linh

Vào ngày 13/09/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Giao đất, cho thuê đất, không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Bất động sản Hiệp Trường Phát (Đia chỉ: 18 đường số 3, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-130919-0134, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 22/11/2019.
Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm thông tin nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./

Lượt người xem:   50
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​