Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Văn bản xin lỗi
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 16:00
Thông báo về việc xin lỗi giải quyết hồ sơ trễ hẹn của Công ty TNHH Hải Sơn (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-281019-0187)
04/12/2019 | Lê Phát Duy Linh

Vào ngày 28/10/2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận hồ  điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng  đầu  đối với dự án đầu  thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu  của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Hải Sơn (Đia chỉ: ấp Bình Tiền 2,  Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), biên nhận hồ  số 000.04.19.H39-281019-0187, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 28/11/2019.

Tuy nhiên, do các cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra thêm nên kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận  hẹn trả kết quả.
Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, mong Quý Công ty thông cảm. Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên hệ để mời Quý Công ty đến nhận.

           Trân trọng./.​

Lượt người xem:   46
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​