Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 05/02/2020, 16:00
Thông báo về việc tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả của TTHC trên lĩnh vực văn hóa trên bàn tỉnh
05/02/2020 | Lê Phát Duy Linh

​Thực hiện Văn bản số 179/SVHTTDL-QLVHDL ngày 02/02/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND tỉnh ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh.
Trung tâm thông báo tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới, cụ thể tạm dừng tiếp nhận các thủ tục như sau:

1. Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp tỉnh);

2. Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp tỉnh);

3. Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương;

4.Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thi người đẹp, người mẫu;

5. Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

Trung tâm thông báo đến các tổ chức, cá nhân để biết, thuận tiện liên hệ công tác. 

Trân trọng./.

Lượt người xem:   282
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​