Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 2, Ngày 16/03/2020, 15:00
THÔNG BÁO Về việc phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật
16/03/2020 | Lê Phát Duy Linh

Căn cứ Công văn số 247/CAT-PV01 ngày 19/02/2020 của Công an tỉnh về việc trực tiếp nhận, giải quyết TTHC vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; Kế hoạch số 184/KH-CAT-PC06 ngày 26/02/202 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Tiếp theo việc phân công theo Thông báo số 273/TB-TTPVHCC ngày 28/02/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật cụ thể như sau:

1. Phân công viên chức Trung tâm trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật, cụ thể như sau:

- Ngày 14/3/2020 (thứ Bảy): bà Lâm Tử Vân.

- Ngày 15/3/2020 (Chủ Nhật): bà Âu Thị Thanh Tuyền.

- Ngày 21/3/2020 (thứ Bảy): ông Mai Phú Khánh.

- Ngày 22/3/2020 (Chủ Nhật): ông Nguyễn Anh Kiệt.

- Ngày 28/3/2020 (thứ Bảy): bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

- Ngày 29/3/2020 (Chủ Nhật): ông Trương Minh Nhựt.

- Ngày 04/4/2020 (thứ Bảy): bà Lâm Phương Thiên Lam.

- Ngày 5/4/2020 (Chủ Nhật): bà Nguyễn Thị Thùy Vân.

- Ngày 11/4/2020 (thứ Bảy): bà Nguyễn Thị Thúy Kiều.

- Ngày 12/4/2020 (Chủ Nhật): bà Trần Thị Ngọc Lan.

- Ngày 18/4/2020 (thứ Bảy): bà Võ Thị Kim Loan.

- Ngày 19/4/2020 (Chủ Nhật): bà Nguyễn Thanh Thảo.

2. Giao Kế toán Trung tâm tham mưu lãnh đạo Trung tâm việc chấm công làm thêm giờ theo quy định.

3. Viên chức được phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật có trách nhiệm hướng dẫn, giải thích cho người dân khi đến liên hệ thực hiện TTHC, hỗ trợ cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ thuộc Công an tỉnh; lập phiếu báo làm thêm ngày thứ Bảy, Chủ Nhật nộp cho Kết toán Trung tâm để thực hiện thanh toán theo quy định.

Theo phân công nêu trên, viên chức được phân công nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo thời gian và chất lượng công việc theo quy định./.​

Lượt người xem:   181
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​