Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 6, Ngày 21/08/2020, 11:00
Thông báo về việc nghỉ lễ và phân công trực cơ quan nhân kỷ niệm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020)
21/08/2020 | Lê Phát Duy Linh

Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 483/TB-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau:

1. Thời gian nghỉ lễ

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ lễ 01 ngày vào ngày 02/9/2020 (thứ Tư). 

2. Phân công trực cơ quan

Phân công các ông (bà) có tên sau đây thực hiện việc trực cơ quan từ 07 giờ 00 ngày 02/9/2020 (thứ Tư) đến 17 giờ 00 cùng ngày:

- Ông Lưu Hiếu Trung, Phó Giám đốc trực lãnh đạo.

- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh.

- Bà Trần Thị Ngọc Lan.  

- Viên chức trực cơ quan có trách nhiệm xử lý những công việc đột xuất theo thẩm quyền hoặc báo cáo lãnh đạo Trung tâm xử lý theo lĩnh vực phụ trách; bảo đảm an toàn, bảo vệ tài sản và giữ gìn vệ sinh cơ quan.

- Số điện thoại liên hệ trong trường hợp cần thiết: 02723.979.299 hoặc 091.146.1138.

 Trung tâm thông báo đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện./. 


Lượt người xem:   207
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​