Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 02/06/2021, 10:00
THÔNG BÁO về việc tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
02/06/2021 | Lê Phát Duy Linh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 4983/UBND-VHXH ngày 01/6/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau:
1. Tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp đối với các thủ tục hành chính nộp tại Trung tâm kể từ 00 giờ ngày 02/06/2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trường hợp hồ sơ đã tiếp nhận trước đây đã đến ngày trả kết quả, Trung tâm sẽ liên hệ với tổ chức, cá nhân có liên quan để thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

2. Trong thời gian ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, Trung tâm vẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến theo đường link https://dichvucong.longan.gov.vn/ hoặc gửi hồ sơ, nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng hỗ trợ là 0918 606 969.


Lượt người xem:   124
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang