Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 5, Ngày 10/06/2021, 11:00
Thông báo V/v phối hợp tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX trong thời gian tạm ngưng tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh
10/06/2021 | Lê Phát Duy Linh

​Trong thời gian Trung tâm ngưng tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp, Trung tâm  thực hiện tiếp nhận hồ sơ nộp trực tuyến và hồ sơ gửi qua dịch vụ bưu chính công ích liên quan đến thủ tục cấp đổi, cấp lại GPLX để tiến hành cập nhập thông tin người nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại GPLX vào phần mềm tiếp nhận hồ sơ. 

Sau khi Trung tâm  tiếp nhận hồ sơ trực tiếp trở lại bình thường, thì người nộp hồ sơ đến chụp ảnh trực tiếp tại Trung tâm để hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện các bước tiếp theo theo quy trình giải quyết của thủ tục hành chính. Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc ngày tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích được xem là ngày nhận hồ sơ để xác định thời gian quá hạn của GPLX.

Trung tâm trân trọng thông báo./.

Lượt người xem:   48
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang