Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 5, Ngày 10/06/2021, 12:00
Thông báo V/v tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT
10/06/2021 | Lê Phát Duy Linh

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, do thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện liên quan lĩnh vực Ngành Nông nghiệp và PTNT có dựa vào Biên bản kiểm tra, đánh giá điều kiện thực tế tại cơ sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thông báo tạm dừng tiếp nhận hồ sơ thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện của Ngành kể từ 00 giờ ngày 02/6/2021 đến khi có thông báo mới, gồm những thủ tục sau:

I. Lĩnh vực Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đơn đặt hàng.

2. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn.

3. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ).

4. Cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trừ nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài).

5. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.

6. Cấp giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại.

7. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (cấp tỉnh).

8. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận.

9. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y.

10. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có Giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn hoặc do không thực hiện giám sát, lấy mẫu đúng, đủ số lượng trong quá trình duy trì điều kiện cơ sở sau khi được chứng nhận.

11. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn.

12. Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y (cấp tỉnh).

II. Lĩnh vực Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng nông sản

1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.
3. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

4. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản.
5. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn).
6. Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trân trọng thông báo đến các cá nhân, tổ chức có liên quan để biết thực hiện./.


Lượt người xem:   49
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang