Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 2, Ngày 21/06/2021, 17:00
Thông báo về việc tiếp tục tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
21/06/2021 | Lê Phát Duy Linh

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5679/UBND-VHXH ngày 18/6/2021 về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau:
1. Kể từ 07 giờ ngày 21/6/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm đối với các thủ tục hành chính cấp tỉnh chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

Trường hợp này, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm sẽ thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo địa chỉ người nộp hồ sơ cung cấp và người nộp hồ sơ chịu trách nhiệm thanh toán chi phí dịch vụ bưu chính theo mức phí quy định.

2. Đối với các thủ tục hành chính đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4: Trung tâm chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh theo đường link https://dichvucong.longan.gov.vn/ hoặc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích với đường dây nóng là 02723. 869.869.

Trân trọng./.


Lượt người xem:   75
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang