Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

Thông báo
Thứ 4, Ngày 04/12/2019, 16:00
Thông báo nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q. (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0224)
04/12/2019 | Lê Phát Duy Linh

​Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01, biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-041119-0224.

Qua thẩm định, Sở Xây dựng có thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01 (Thông báo số 4497/TB-SXD ngày 25/11/2019 của Sở Xây dựng).

Trung tâm thông báo đến Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở Dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư đô thị huyện Đức Hòa - giai đoạn 01. Số tiền nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở phải nộp là: 11.286.000 đồng (Mười một triệuhai trăm tám mươi sáu ngàn đồng).

Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế C.S.Q có thể nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở theo một trong hai phương thức như sau:

1.  Nộp trực tiếp: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Số 2, tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

Địa chỉ: Số 2, Tầng 2 - Khối nhà cơ quan 4, khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, đường Song hành, Quốc lộ tránh 1 A, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Long An.

Nội dung: Phí thẩm định thiết kế cơ sở + tên công trình (số biên nhận hồ sơ).

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Quý Công ty nộp phí thẩm định trước khi nhận kết quả.

Trân trọng./.

Lượt người xem:   72
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​