Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo - Thông báo công việc
 
​Ngày 09/2/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo 196 /TB-VP về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-VP ngày 08/02/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Hội đồng tuyển d... 
 
Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 233/TB-UBND ngày 21/01/2021 về việc nghỉ Tết và treo cờ Tổ quốc Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Trung tâm nghỉ Tết Âm lịch 07 ngày liên tục, từ thứ Tư ngày 10/02/2021 đến hết thứ Ba ... 
 
​Ngày 29/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 146/TB-VP về Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-VP ngày 29/10/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh; Thông báo số 1422/TB-VP ngày 30/11/2020 của Văn phòng Đoàn Đ... 
 
​Ngày 29/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức thuộc Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo số 147/TB-VP về việc Triệu tập thí sinh tham dự vòng 02 kỳ xét tuyển viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, cụ thể như sau Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-VP ngày 29/10/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh; Thông báo số 1422/TB-VP ngày 30/11/2020 của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND &a... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 688/TB-UBND ngày 09/12/2020 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc Tết Dương lịch năm 2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau 1. Thời gian nghỉ lễ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm được nghỉ Tết Dương lịch 01 ngày, vào... 
 
​Căn cứ Văn bản số 7050/UBND-THKSTTHC ngày 23/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND & UBND tỉnh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, cụ thể như sau 1. Nhu cầu tuyển dụng. STTĐơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụngviên chức hoặc ... 
 
​Căn cứ Công văn số 1681/CAT-PC06 ngày 22/09/2020 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc thực hiện trực, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ Bảy. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) điều chỉnh phân công trực hướng dẫn thực hiện TTHC vào các ngày thứ Bảy, cụ thể như sau 1. Ngừng thực hiện trực ngày Chủ Nhật theo Thông báo số 1109/TB... 
 
​Căn cứ Công văn số 1681/CAT-PC06 ngày 22/9/2020 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh về việc thực hiện trực, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính ngày thứ Bảy, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau 1. Đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội như Cấp lại, cấ... 
 
​ăn cứ Công văn số 247/CAT-PV01 ngày 19/02/2020 của Công an tỉnh về việc trực tiếp nhận, giải quyết TTHC vào các ngày thứ bảy, chủ nhật; Kế hoạch số 184/KH-CAT-PC06 ngày 26/02/202 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội về việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo phân công trực hướng dẫ... 
 
​Thực hiện chế độ nghỉ lễ theo quy định của Bộ Luật lao động; Thông báo số 483/TB-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh về việc nghỉ lễ và treo cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm) thông báo như sau 1. Thời gian nghỉ lễCán bộ, công chức, viên chức, người lao ... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH xăng dầu Hai TùngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH xăng dầu Hai Tùng

Ngày 03/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH xăng dầu Hai Tùng (địa chỉ: số 59 khu phố 1, Vàm Bà Kén, Sông Vàm Cỏ Tây, phường 2, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-030321-5064. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 05/4/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Trần Hữu TàiThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Trần Hữu Tài

Ngày 29/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Ông Trần Hữu Tài (địa chỉ: p Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-290121-5043. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 02/4/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Trần Hữu Tài đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Trần Hữu Tài. Trung tâm nhận lỗi với Ông Trần Hữu Tài vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Trần Hữu Tài đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Trần Hữu Tài vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Trần Hữu Tài vì sự chậm trễ này./.


12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Giày TLThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Giày TL

Ngày 01/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Giày TL (địa chỉ: ấp Long Hưng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-010321-5179. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 02/4/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Huy CườngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Huy Cường

Ngày 03/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Ông Nguyễn Huy Cường (địa chỉ: ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-030221-5216. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 08/4/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Huy Cường đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Nguyễn Huy Cường. Trung tâm nhận lỗi với Ông Nguyễn Huy Cường vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Nguyễn Huy Cường đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Nguyễn Huy Cường vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Nguyễn Huy Cường vì sự chậm trễ này./.


12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thiên HảiThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thiên Hải

Ngày 03/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Thiên Hải (địa chỉ: ấp thuận Hòa II, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-030221-5214. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 08/4/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


12/04/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Phạm Văn TìnhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Phạm Văn Tình

Ngày 21/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Ông Phạm Văn Tình (địa chỉ: ấp 4, xã Mỹ An, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-210121-5099. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 25/3/2021 (hồ sơ có điều chỉnh, bổ sung ngày 02/3/2021).

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Phạm Văn Tình đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Phạm Văn Tình. Trung tâm nhận lỗi với Ông Phạm Văn Tình vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Phạm Văn Tình đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Phạm Văn Tình vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Phạm Văn Tình vì sự chậm trễ này./.


06/04/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long HưngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng

Ngày 23/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng (địa chỉ: 20 Nguyễn Thị Huỳnh, phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh); mã số: 000.04.19.H39-230221-5096. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 26/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


06/04/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Toàn Cầu TMSThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Toàn Cầu TMS

Ngày 23/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty CP Toàn Cầu TMS (địa chỉ: tầng 3 Tòa nhà Vimeco, lô E9 đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội); mã số: 000.04.19.H39-231220-5311. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 31/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


06/04/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Duy QuangThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Duy Quang

Ngày 02/3/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Ông Nguyễn Duy Quang (địa chỉ: ấp Thuận Hòa 1, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-020321-5207. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 31/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Nguyễn Duy Quang đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Nguyễn Duy Quang. Trung tâm nhận lỗi với Ông Nguyễn Duy Quang vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Nguyễn Duy Quang đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Nguyễn Duy Quang vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Nguyễn Duy Quang vì sự chậm trễ này./.


06/04/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Tập đoàn Trần Anh Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Tập đoàn Trần Anh Long An

Ngày 04/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết 03 hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty CP Tập đoàn Trần Anh Long An (địa chỉ: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 040221-5096, 040221-5098, 040221-5100. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 16/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Trần Anh Đức HòaThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Trần Anh Đức Hòa

Ngày 04/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết 04 hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH MTV Trần Anh Đức Hòa (địa chỉ: ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 040221-5085, 040221-5088, 040221-5091, 040221-5093. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 16/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH TM DV & SX Minh TâmThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH TM DV & SX Minh Tâm

Ngày 05/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH TM DV & SX Minh Tâm (địa chỉ: 39 Quốc lộ N2, ấp Gò Cao, Thị Trấn Hậu Nghĩa, Huyện Đức Hoà, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-050221-5187. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 17/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Bất động sản Điền Khang - LAThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Bất động sản Điền Khang - LA

Ngày 05/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty CP Bất động sản Điền Khang - LA (địa chỉ: Số 724 Quốc lộ 1, khu phố Bình Quân 2, phường 4, thành phố Tân An, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-050221-5177. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 17/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ  Minh Mẫn Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ  Minh Mẫn Long An

Ngày 03/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty CP Sản xuất Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Mẫn Long An (địa chỉ: Số thửa 367, ấp 1, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-030221-5218. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 16/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long An

Ngày 08/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Đầu tư Hồng Phước Long An (địa chỉ: Lô H KCN Tân Kim, khu phố Tân Phước, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-080221-5085. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 18/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Giải pháp Nông nghiệp tiên tiến - Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Giải pháp Nông nghiệp tiên tiến - Long An

Ngày 05/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH MTV Giải pháp Nông nghiệp tiên tiến - Long An (địa chỉ: Lô ME9-1b đường số 6, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số 000.04.19.H39-050221-5132. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 19/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


25/03/2021 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ ThừaThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa

Ngày 11/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thủ Thừa (địa chỉ: Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-110121-5151. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 15/3/2021.
Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Ban đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.
Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Ban. Trung tâm nhận lỗi với Quý Ban vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Ban đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Ban vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.
Mong nhận được sự thông cảm của Quý Ban vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn NgaThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga

Ngày 02/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga (địa chỉ: số 768E tổ 6, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-020221-5194. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 837/SKHĐT-KTĐN ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải quyết hồ sơ đề nghị của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Cơ sở Toàn Nga vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Chung Hồng MinhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Chung Hồng Minh

Ngày 01/03/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Chung Hồng Minh (địa chỉ: 27/28 đường Phan Văn Đại, khu phố 1, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-010321-5122. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Chung Hồng Minh đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Chung Hồng Minh. Trung tâm nhận lỗi với Ông Chung Hồng Minh vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Chung Hồng Minh đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Chung Hồng Minh vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Chung Hồng Minh vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Quốc Quang Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An

Ngày 08/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty Cổ phần Quốc Quang Long An (địa chỉ: Ấp 5A, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-080121-5188. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc YếnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến

Ngày 03/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến (địa chỉ: ấp Tân Hội, xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-030221-5158. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 15/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 836/SKHĐT-KTĐN ngày 15/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải quyết hồ sơ đề nghị của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Trương Thị Ngọc Yến vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 11:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng BàngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng Bàng

Ngày 04/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH MTV Quang Sáu Trảng Bàng (địa chỉ: số 0405 Ô 2, ấp Bình Hòa, xã Bình Thạnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh); mã số: 000.04.19.H39-040121-5242. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 04/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Bà Nguyễn Thị Thúy NhungThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung

Ngày 26/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung (địa chỉ: 96 Phan Văn Mãng, khu phố 7, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-260121-5233. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 02/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung. Trung tâm nhận lỗi với Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Bà Nguyễn Thị Thúy Nhung vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh thái Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh thái Long An

Ngày 28/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh thái Long An (địa chỉ: Tỉnh lộ 822, ấp Bình Hòa 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-280121-5028. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 09/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Bà Trương Ngọc PhươngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Bà Trương Ngọc Phương

Ngày 28/01/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Bà Trương Ngọc Phương (địa chỉ: 262/1K Phan Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh); mã số: 000.04.19.H39-280121-5072. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 08/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Bà Trương Ngọc Phương đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 769/SKHĐT-KTĐN ngày 08/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nh hình giải quyết đề nghị của Bà Trương Ngọc Phương).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Bà Trương Ngọc Phương. Trung tâm nhận lỗi với Bà Trương Ngọc Phương vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Bà Trương Ngọc Phương đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Bà Trương Ngọc Phương vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Bà Trương Ngọc Phương vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Đặng Anh DũngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Đặng Anh Dũng

Ngày 02/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Ông Đặng Anh Dũng (địa chỉ: số 8/9A, Khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương); mã số: 000.04.19.H39-020221-5056. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 09/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ông Đặng Anh Dũng đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ông Đặng Anh Dũng. Trung tâm nhận lỗi với Ông Đặng Anh Dũng vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ông Đặng Anh Dũng đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông Đặng Anh Dũng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ông Đặng Anh Dũng vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ QuỳnhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh

Ngày 27/01/2021 Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh (địa chỉ: đường Đức Hòa 3, KCN Đức Hòa 3- Slico, ấp Đức Hạnh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-270121-5066. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 08/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 771/SKHĐT-KTĐN ngày 08/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về tình hình giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Vườn thú Mỹ Quỳnh).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Phúc ThịnhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty Cổ phần Phúc Thịnh

Ngày 01/02/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty Cổ phần Phúc Thịnh (địa chỉ: số 14 Nguyễn Hữu Thọ, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-010221-5054. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 798/SKHĐT-KTĐN ngày 10/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về nh hình giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Phúc Thịnh).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ BìnhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình

Ngày 29/01/2021, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình (địa chỉ: ấp 3, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-290121-5116. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 10/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 814/SKHĐT-KTĐN ngày 11/3/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Huy Long An - Mỹ Bình).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi LộcThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc

Ngày 15/12/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp Giấy phép khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Khai thác Tài nguyên Lợi Lộc (địa chỉ: số 9, khu phố Dư Khánh, phường Thạnh Phước, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương); mã số: 000.04.19.H39-151220-5232. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/3/2021.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


18/03/2021 10:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​