Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông báo

 
Thông báo
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading (biên nhận số 000.04.19.H39-301020-0126) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xưởng sang chiết, đóng gói hóa chất công suất 5.000 tấn/năm và kho chứa hóa chất sức chứa 4.000 tấn tại Lô E4-2, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0069) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xưởng sản xuất Tân Hồng (sản xuất, gia công giày dép, dụng cụ thể dục thể thao – công suất 9.600.000 sản phẩm/năm tương đương 2.600 tấn sản phẩm/năm và sản xuất, xử lý, gia công kim loại, chế tạo khuôn mẫu CNC (không thực hiện xi mạ) – công suất 9.600.000 bộ/năm tương đương 120.000 tấn sản phẩm/năm. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0106) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất keo – công suất 450 tấn sản phẩm/năm tại Lô R36+37+38, đường số 8, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-291020-0199) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất, gia công nguyên liệu hạt nhựa từ nhựa nguyên sinh, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô D9, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-281020-0147) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình – công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm" tại Lô LG3A, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Pimatex (biên nhận số 000.04.19.H39-021120-0033) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất dệt sợi - công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm" tại địa điểm: Lô số 8, đường số 4, CCN Liên Minh, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán (biên nhận số 000.04.19.H39-271020-0158) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà xưởng sản xuất rèm cửa Liễn Quán – Chi nhánh Long An, công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm địa điểm tại Lô E8-C, đường số 14, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.  
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0150) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy gia công cơ khí, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải và sản xuất hóa chất (Sản xuất, gia công lắp đặt công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải – quy mô 50 công trình/năm; Chế tạo bồn FRP bằng sợi thủy tinh chịu acid – quy mô 475 bồn/năm tương đương 20 tấn sản phẩm/năm; Sửa chữa thiết bị khác – quy mô 50 bộ/năm; Sản xuất hóa chất (pha loãng NaOH) – công suất 300 tấn sản phẩm/năm; Kho chứa hóa chất – quy mô 169,4 tấn/năm; Diện tích kho chứa 690 m2" tại Lô L7, đường số 6, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Cơ sở Minh Thanh (biên nhận số 000.04.19.H39-221020-0208) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất tấm lót giày, dép công suất 540 tấn sản phẩm/năm tại đường số 4, CCN Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 
 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-191020-0007) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu cho ngành giày da, may mặc, công suất 432.000.000 mét/năm (tương đương 167.560.000 sản phẩm/năm) tại lô A13a-1, đường Ngang 2, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & TradingThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading (biên nhận số 000.04.19.H39-301020-0126) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xưởng sang chiết, đóng gói hóa chất công suất 5.000 tấn/năm và kho chứa hóa chất sức chứa 4.000 tấn tại Lô E4-2, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 80.000.000.000 đồng (Tám mươi tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading (biên nhận số 000.04.19.H39-301020-0126) + Dự án Xưởng sang chiết, đóng gói hóa chất công suất 5.000 tấn/năm và kho chứa hóa chất sức chứa 4.000 tấn tại Lô E4-2, KCN Thuận Đạo mở rộng, xã Long Định, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Việt Nam Supply Solutions & Trading nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân HồngThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0069) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Xưởng sản xuất Tân Hồng (sản xuất, gia công giày dép, dụng cụ thể dục thể thao – công suất 9.600.000 sản phẩm/năm tương đương 2.600 tấn sản phẩm/năm và sản xuất, xử lý, gia công kim loại, chế tạo khuôn mẫu CNC (không thực hiện xi mạ) – công suất 9.600.000 bộ/năm tương đương 120.000 tấn sản phẩm/năm.


Theo điểm c khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.6 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 4.675.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục IV.1.a1, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0069) + Dự án Xưởng sản xuất Tân Hồng (sản xuất, gia công giày dép, dụng cụ thể dục thể thao – công suất 9.600.000 sản phẩm/năm tương đương 2.600 tấn sản phẩm/năm và sản xuất, xử lý, gia công kim loại, chế tạo khuôn mẫu CNC (không thực hiện xi mạ) – công suất 9.600.000 bộ/năm tương đương 120.000 tấn sản phẩm/năm.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH khoa học công nghệ thể thao Tân Hồng nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh PhúThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0106) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất keo – công suất 450 tấn sản phẩm/năm tại Lô R36+37+38, đường số 8, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú (biên nhận số 000.04.19.H39-161020-0106) + Dự án Nhà máy sản xuất keo – công suất 450 tấn sản phẩm/năm tại Lô R36+37+38, đường số 8, Khu công nghiệp Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Sài Gòn Tân Thịnh Phú nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-291020-0199) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất, gia công nguyên liệu hạt nhựa từ nhựa nguyên sinh, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô D9, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 11.650.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng).

Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-291020-0199) + Dự án Nhà máy sản xuất, gia công nguyên liệu hạt nhựa từ nhựa nguyên sinh, công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm tại Lô D9, đường số 2, KCN Tân Đô, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH công nghệ vật liệu cao cấp Yuan Jing Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Cozydoor Việt NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-281020-0147) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án "Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình – công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm" tại Lô LG3A, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.6.b báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 40.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.a.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng Việt Nam).

Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-281020-0147) + dự án "Nhà máy sản xuất thanh nhôm định hình – công suất 3.600 tấn sản phẩm/năm" tại Lô LG3A, Đường số 2, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Cozydoor Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH PimatexThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Pimatex
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Pimatex (biên nhận số 000.04.19.H39-021120-0033) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất dệt sợi - công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm" tại địa điểm: Lô số 8, đường số 4, CCN Liên Minh, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng Việt Nam), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Pimatex phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu bốn trăm ngàn đồng Việt Nam).

Công ty TNHH Pimatex có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Pimatex (biên nhận số 000.04.19.H39-021120-0033) + Dự án "Mở rộng, nâng công suất nhà máy sản xuất dệt sợi - công suất 12.000 tấn sản phẩm/năm" tại địa điểm: Lô số 8, đường số 4, CCN Liên Minh, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Pimatex nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Quốc tế Liễn QuánThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán (biên nhận số 000.04.19.H39-271020-0158) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà xưởng sản xuất rèm cửa Liễn Quán – Chi nhánh Long An, công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm địa điểm tại Lô E8-C, đường số 14, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.6 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 126.900.000.000 đồng (một trăm hai mươi sáu tỷ chín trăm triệu đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a4, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 100 đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán phải nộp là 19.000.000 đồng (mười chín triệu đồng).

Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán (biên nhận số 000.04.19.H39-271020-0158) + Dự án Nhà xưởng sản xuất rèm cửa Liễn Quán – Chi nhánh Long An, công suất 15.000 tấn sản phẩm/năm địa điểm tại Lô E8-C, đường số 14, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long AnThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0150) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy gia công cơ khí, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải và sản xuất hóa chất (Sản xuất, gia công lắp đặt công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải – quy mô 50 công trình/năm; Chế tạo bồn FRP bằng sợi thủy tinh chịu acid – quy mô 475 bồn/năm tương đương 20 tấn sản phẩm/năm; Sửa chữa thiết bị khác – quy mô 50 bộ/năm; Sản xuất hóa chất (pha loãng NaOH) – công suất 300 tấn sản phẩm/năm; Kho chứa hóa chất – quy mô 169,4 tấn/năm; Diện tích kho chứa 690 m2" tại Lô L7, đường số 6, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.7 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 68.220.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ hai trăm hai mươi triệu đồng), do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm nghìn đồng).

Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0150) + Dự án "Nhà máy gia công cơ khí, thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải, nước thải và sản xuất hóa chất (Sản xuất, gia công lắp đặt công trình hệ thống xử lý nước thải, khí thải – quy mô 50 công trình/năm; Chế tạo bồn FRP bằng sợi thủy tinh chịu acid – quy mô 475 bồn/năm tương đương 20 tấn sản phẩm/năm; Sửa chữa thiết bị khác – quy mô 50 bộ/năm; Sản xuất hóa chất (pha loãng NaOH) – công suất 300 tấn sản phẩm/năm; Kho chứa hóa chất – quy mô 169,4 tấn/năm; Diện tích kho chứa 690 m2" tại Lô L7, đường số 6, KCN Hải Sơn mở rộng giai đoạn 3+4, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Công trình Xử lý Môi trường Đông Thanh Long An nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Cơ sở Minh ThanhThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Cơ sở Minh Thanh
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Cơ sở Minh Thanh (biên nhận số 000.04.19.H39-221020-0208) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Nhà máy sản xuất tấm lót giày, dép công suất 540 tấn sản phẩm/năm tại đường số 4, CCN Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 3.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.1.1.a.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Cơ sở Minh Thanh phải nộp là 8.400.000 đồng (Tám triệu, bốn trăm ngàn đồng).

Cơ sở Minh Thanh có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Cơ sở Minh Thanh (biên nhận số 000.04.19.H39-221020-0208) + Dự án Nhà máy sản xuất tấm lót giày, dép công suất 540 tấn sản phẩm/năm tại đường số 4, CCN Đức Hòa Đông, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Cơ sở Minh Thanh nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sung Chiu Việt NamThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-191020-0007) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu cho ngành giày da, may mặc, công suất 432.000.000 mét/năm (tương đương 167.560.000 sản phẩm/năm) tại lô A13a-1, đường Ngang 2, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 55.824.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục V.1.1.1 a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam phải nộp là 10.500.000 đồng (Mười triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).

Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam (biên nhận số 000.04.19.H39-191020-0007) + Dự án đầu tư nhà máy sản xuất phụ liệu cho ngành giày da, may mặc, công suất 432.000.000 mét/năm (tương đương 167.560.000 sản phẩm/năm) tại lô A13a-1, đường Ngang 2, KCN Phú An Thạnh, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Sung Chiu Việt Nam nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Phạm Hồng PhongThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong
Ngày 14/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong (địa chỉ: ấp 3 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-141020-5123. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Phạm Hồng Phong vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú LongThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long
Ngày 16/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long (địa chỉ: ấp Thanh Tân, xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-161020-0116. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long. Trung tâm nhận lỗi với Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Ủy ban nhân dân xã Thanh Phú Long vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP SovigroupThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Sovigroup
Ngày 28/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của Công ty CP Sovigroup (địa chỉ: số 100 đường số 1, khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh); mã số: 000.04.19.H39-281020-0141. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Thanh Thái Long AnThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Thanh Thái Long An
Ngày 08/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH MTV Thanh Thái Long An (địa chỉ: ấp Long Thanh, xã Long Trạch, huyện Cần Đước, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-081020-5065. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 10/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Mười NhỏThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Mười Nhỏ
Ngày 08/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Mười Nhỏ (địa chỉ: tổ 4 ấp Tân Quí, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-081020-5094. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 10/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Phạm Thị TặngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng
Ngày 14/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng (địa chỉ: 603 ấp 1, xã Phước Tuy, huyện Cần Đước, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-141020-5127. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 4377/SKHĐT-KTĐN ngày 11/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giải quyết đề nghị của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Phạm Thị Tặng vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Blue Lam ThiênThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Blue Lam Thiên
Ngày 14/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Công ty TNHH Blue Lam Thiên (địa chỉ: 81 đường Đức Hòa Đông, ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-141020-5125. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 4376/SKHĐT-KTĐN ngày 11/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết đề nghị quyết định chủ trương đầu tư của Công ty TNHH Blue Lam Thiên).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Nam PhátThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Nam Phát
Ngày 08/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty TNHH Nam Phát (địa chỉ: 26 Nguyễn Thông, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-081020-5120. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 10/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh ThanhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh
Ngày 16/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh (địa chỉ: ấp 5 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-161020-5110. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 4391/SKHĐT-KTĐN ngày 11/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo về hồ sơ của HKD Cơ sở Minh Thanh).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Đinh Thị KhánhThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh
Ngày 13/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh (địa chỉ: số 488 ấp Bình Hòa, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-131020-5175. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 11/11/2020.


Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 4374/SKHĐT-KTĐN ngày 11/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo giải quyết đề nghị của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Đinh Thị Khánh vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Nhật QuangThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Nhật Quang
Ngày 16/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Nhật Quang (địa chỉ: ấp 4 xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-161020-5102. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở Minh Thanh đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm (đính kèm Văn bản số 4421/SKHĐT-KTĐN ngày 13/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo về hồ sơ của HKD Nhật Quang).

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Nhật Quang. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Nhật Quang vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Nhật Quang đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Nhật Quang vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Nhật Quang vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức ThắngThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng
Ngày 16/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng (địa chỉ: thửa đất số 99, tờ bản đồ số 10, ấp Tân Bình, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-161020-5086. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng. Trung tâm nhận lỗi với Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Hộ kinh doanh Cơ sở Đức Thắng vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Đầu tư Ba SanThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Đầu tư Ba San
Ngày 12/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh của Công ty CP Đầu tư Ba San (địa chỉ: số 51A tổ 16, ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-121020-5155. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: cơ quan có liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Sản xuất Anh LêThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Sản xuất Anh Lê
Ngày 23/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kết hợp với cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất của Công ty TNHH Sản xuất Anh Lê (địa chỉ: Lô 01HG-1, KCN Xuyên Á, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-231020-0077. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.


Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến LứcThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến Lức
Ngày 02/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty CP Cấp nước và Dịch vụ Đô thị Bến Lức (địa chỉ: 155 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-021020-0029. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 13/11/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


19/11/2020 4:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi LộcThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0132) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét gạch ngói) – công suất 250.000 m3/năm (nguyên khối) của Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6.3 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 12,728 tỷ đồng, do đó Dự án thuộc mục V, nhóm 7 (D án khác)  vốn từ 50 tỷ đồng trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc phải nộp là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc (biên nhận số 000.04.19.H39-231020-0132) + Dự án Khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (mỏ sét gạch ngói) – công suất 250.000 m3/năm (nguyên khối) của Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc tại xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH khai thác tài nguyên Lợi Lộc nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt HươngThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương (biên nhận số 000.04.19.H39-261020-0047) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án Bổ sung công nghệ và mở rộng ngành nghề sản xuất nhà máy sản xuất hương liệu thực phẩm và mỹ phẩm Việt Hương tại lô T-1, đường Trung tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.6 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 165.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục A.V.1.a.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương phải nộp là 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).

Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương (biên nhận số 000.04.19.H39-261020-0047) + Dự án Bổ sung công nghệ và mở rộng ngành nghề sản xuất nhà máy sản xuất hương liệu thực phẩm và mỹ phẩm Việt Hương tại lô T-1, đường Trung tâm, KCN Long Hậu mở rộng, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Chi nhánh Công ty Cổ Phần Hương liệu Việt Hương nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Boho DecorThông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Boho Decor
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ của Công ty TNHH Boho Decor (biên nhận số 000.04.19.H39-141020-0091) về việc thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ nội thất và ngoại thất các loại, quy mô 29.881,97 m2 tại Lô 29, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.


Theo khoản 3 Điều 6 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có quy định điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định cụ thể Chủ dự án đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Về mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường được quy định tại Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 quy định mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An (sau đây gọi tắt là Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND).
Căn cứ Mục 1.1.6.2 báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án, tổng mức vốn đầu tư của Dự án là 250.000.000.000 đồng, do đó Dự án thuộc mục V.1.1.a6, nhóm 6 (D án công nghiệp)  vốn từ trên 200 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng ban hành kèm theo Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND. Số tiền phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường mà Công ty TNHH Boho Decor phải nộp là 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng chẵn)

Công ty TNHH Boho Decor có thể nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo một trong hai phương thức như sau:

1. Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An).

2. Chuyển khoản với thông tin tài khoản cụ thể như sau:

- Tên đơn vị: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An.

- Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu Trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh Long An, Số 02, đường Song hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Số tài khoản: 125000034582 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Long An.

- Nội dung: Phí thẩm định ĐTM Công ty TNHH Boho Decor (biên nhận số 000.04.19.H39-141020-0091) + Dự án Nhà máy sản xuất sản phẩm gỗ nội thất và ngoại thất các loại, quy mô 29.881,97 m2 tại Lô 29, đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An đề nghị Công ty TNHH Boho Decor nộp phí trước ngày tổ chức họp Hội đồng thẩm định./.


19/11/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-211020-5116) của Ông Trần Minh TríThông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ (HS số: 000.04.19.H39-211020-5116) của Ông Trần Minh Trí
Vào ngày 21/10/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) có tiếp nhận hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông Trần Minh Trí (Địa chỉ: Tổ 03, ấp 2/6, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-211020-5116, thời gian hẹn trả kết quả vào ngày 11/11/2020.


Qua xem xét hồ sơ Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam của Ông đầy đủ. Tuy nhiên, cơ quan liên quan cần kiểm tra, xác minh thêm.

Vì vậy, Kết quả giải quyết sẽ không đúng như ngày hẹn trên Giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả, mong Ông thông cảm. Khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để mời Ông đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Ông vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.579 để được hỗ trợ, hướng dẫn.


19/11/2020 3:00 CHĐã ban hành
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Outdoorpark VinaThông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Outdoorpark Vina

Ngày 04/9/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An (Trung tâm) tiếp nhận giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm của Công ty TNHH Outdoorpark Vina (địa chỉ: ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An); mã số: 000.04.19.H39-040920-0168. Thời gian hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ vào ngày 30/10/2020.

Tuy nhiên đến nay, Trung tâm chưa trả kết quả giải quyết hồ sơ của Quý Công ty đúng thời hạn quy định ghi trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Lý do: Cơ quan có liên quan cần phải kiểm tra, xác minh thêm.

Sự chậm trễ này đã gây phiền hà, tốn kém chi phí, công sức của Quý Công ty. Trung tâm nhận lỗi với Quý Công ty vì sự chậm trễ nêu trên, Trung tâm sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan có thẩm quyền sớm giải quyết có kết quả hồ sơ trên; ngay khi có kết quả Trung tâm sẽ liên lạc để Quý Công ty đến nhận. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, Quý Công ty vui lòng liên hệ đến Trung tâm theo số điện thoại 02723.979.299 để được hỗ trợ, hướng dẫn.

Mong nhận được sự thông cảm của Quý Công ty vì sự chậm trễ này./.


12/11/2020 9:00 SAĐã ban hành
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​