Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksThông báo

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Phân loại
Edit
Thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (HS số 000.04.19.H39- 020620-0162) của Công ty TNHH Đầu tư Marigold23/06/2020 4:00 CHChờ kiểm traThông báo phí, lệ phí 
Thông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH dệt nhuộm Đức Nhân23/06/2020 4:00 CHChờ kiểm traThông báo phí, lệ phí 
Thông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty CP Tập đoàn Phân bón Agrium - Canada 23/06/2020 4:00 CHChờ kiểm traThông báo phí, lệ phí 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH SX TM DV Gia Hào23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Ngân Phong23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Bùi Văn Rắt23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Dịch vụ công nghiệp Cảng Long An23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH PT Đô thị Cảng Long An23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH SX - TM - DV Ô tô Quyền23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Hồ Ngọc Khanh23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Tân Minh Phong23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Today Cosmetics23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH SX TM Tín Quang23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Ifree Beauty23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Mỹ phẩm Avatar Việt Nam23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Mỹ phẩm Hazel Cosmetic23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ (HS: 000.04.19.H39-170620-0122 & 000.04.19.H39-170620-0130 & 000.04.19.H39-170620-0134) của Công ty CP SX&TM Shimmer23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ (HS: 000.04.19.H39-220520-0079) của Công ty CP IMG Phước Đông23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ (HS: 000.04.19.H39-210520-0423) của Công ty CP Công nghệ môi trường Trái đất Xanh23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về thời hạn giải quyết hồ sơ của 04 Công ty TNHH Hạo Thắng (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010620-0163); Công ty TNHH TM DV Sa Lam (biên nhận hồ sơ số 000.04.19.H39-010620-0173); Công ty TNHH Bao bì nhựa Duy Nguyễn (biên nhận hồ sơ số 000.04.123/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Quốc tế Liễn Quán23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH TDCV Plastics & Hardware23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thương mại- Dịch vụ- Xây dựng và Đầu tư Phát Hải23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Chi nhánh Công ty TNHH VLXD Hạ Long23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc nộp phí thẩm định thiết kế cơ sở (HS số 000.04.19.H39-020620-0555) của Công ty TNHH BĐS Vàm Cỏ Đông Long An23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo phí, lệ phí 
Thông báo về việc nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần bao bì Đại Lục23/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo phí, lệ phí 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-220520-0055) của Hộ kinh doanh HB16/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-250520-0184) của Chi nhánh Long An - Công ty TNHH TM&DV Suất ăn công nghiệp Biển Xanh16/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-220520-0330) của Công ty cổ phần du lịch Bông Sen16/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ (HS số 000.04.19.H39-210520-0326) của DNTN sản xuất nước đá Thanh Danh16/06/2020 3:00 CHChờ kiểm traThông báo bổ sung hồ sơ 
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​