Skip Ribbon Commands
Skip to main content
SharePoint

Skip Navigation LinksThông báo

Nội dung
Ngày xuất bản
Select a date from the calendar.
Đến
Select a date from the calendar.
Trạng thái
Phân loại
 
 
  
  
  
Phân loại
Edit
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Thủ công mỹ nghệ Trường Vinh21/09/2020 5:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Công nghiệp Agrina21/09/2020 5:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Thương mại Mộc Hóa21/09/2020 5:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu- Thương mại- Thực phẩm Trí Dũng21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Bất động sản Vàm Cỏ Đông Long An21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Iplus Pro Việt Nam21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Quân Diệu21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Xăng dầu Nguyễn Văn Hùng21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Đầu tư Ba San21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Bánh kẹo Cao Lợi Hưng21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Hải Sơn21/09/2020 4:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Cát Tường21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Trường Phát Phước Vinh21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Onway Bicycle21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Cấp thoát nước Long An21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Hải Sơn21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Kết cấu thép Atad21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH Vina Hưng21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Đầu tư- Xây dựng- Thương mại- Dịch vụ Thu Ngân21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP Đại Lợi21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Long An21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Hoàng Trung21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Nguyễn Văn Vũ21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty CP TM và XNK Long An21/09/2020 3:00 CHChờ kiểm traVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Hộ kinh doanh Nhà kho Thu Thủy14/09/2020 11:00 SAĐã ban hànhVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Công ty TNHH MTV Lương thực Vĩnh An14/09/2020 11:00 SAĐã ban hànhVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của UBND xã Bình Lãng14/09/2020 11:00 SAĐã ban hànhVăn bản xin lỗi 
Thông báo về việc xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả của Ông Phan Trần Dũng Thanh14/09/2020 11:00 SAĐã ban hànhVăn bản xin lỗi 
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty TNHH Nông nghiệp Xanh và Xanh14/09/2020 10:00 SAĐã ban hànhThông báo phí, lệ phí 
Thông báo nộp phí thẩm định báo cáo ĐTM của Công ty Cổ phần nước AquaOne Long An14/09/2020 10:00 SAĐã ban hànhThông báo phí, lệ phí 
1 - 30Next

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​