Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 3, Ngày 26/03/2019, 16:00
Đẩy mạnh liên thông thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công
26/03/2019
Để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc thực hiện cùng lúc nhiều TTHC thuộc thẩm quyền của nhiều sở, ngành khác nhau; giảm chi phí và thời gian đi lại nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết TTHC nhiều lần. Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Quy định về quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

54524400_1171901562984427_6285437453738180608_n.jpg

Hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các bước cần thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Giải quyết liên thông đối với các thủ tục hành chính

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đăng ký thành lập doanh nghiệp (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam.

Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể: Đăng ký thay đổi vốn điều lệ (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần); Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (đối với trường hợp chủ sở hữu công ty tặng cho, chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ; thay đổi chủ sở hữu theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước); Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (đối với trường hợp tiếp nhận thành viên mới; tặng cho, chuyển nhượng phần vốn góp); Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần (đối với trường hợp cổ đông sáng lập là tổ chức đã bị sáp nhập, bị tách hoặc hợp nhất; cổ đông sáng lập tặng cho, thừa kế, chuyển nhượng cổ phần); Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 3, Điều 32 Luật Doanh nghiệp.

Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình và cấp Giấy phép xây dựng.

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất (đất nông nghiệp) của hộ gia đình, cá nhân cho tổ chức và chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam và cấp lần đầu Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế.

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam và cấp Chứng chỉ hành nghề Dược.

 


Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh giải quyết Thủ tục hành chính cho doanh nghiệp

56119639_776961352673117_2999160793620021248_n.jpg 


Nguyên tắc thực hiện

Quy trình phối hợp giải quyết liên thông một số thủ tục hành chính tại Trung tâm là quy trình tự nguyện, tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn áp dụng hoặc không áp dụng; Được quy định rõ ràng, tuân thủ pháp luật và mang lại hiệu quả; Không làm phát sinh thành phần hồ sơ; thời gian giải quyết của một quy trình không vượt quá tổng thời gian giải quyết của từng thủ tục hành chính riêng lẻ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; Việc giải quyết hồ sơ theo quy trình phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn của các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính; Tổ chức, các nhân được lựa chọn đăng ký nhận kết quả giải quyết một lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng thủ tục hành chính theo quy định; Quy trình phối hợp kết thúc ngay khi kết quả giải quyết của thủ tục đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết thủ tục hành chính tiếp theo; việc thu phí, lệ phí thủ tục hành chính (nếu có) được thực hiện trên cơ sở kết quả giải quyết từng thủ tục hành chính.

Cách thức thực hiện

Khách hàng chuẩn bị cùng lúc hồ sơ theo quy định cho các TTHC được lựa chọn thực hiện phối hợp giải quyết liên thông; trong đó, thành phần hồ sơ không bao gồm thành phần hồ sơ là kết quả giải quyết của TTHC đầu tiên.

Việc nộp hồ sơ có thể được thực hiện bằng cách nộp trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm; trường hợp nộp trực tiếp đến Trung tâm thì khách hàng thực hiện nộp hồ sơ tại Quầy tiếp nhận hồ sơ của TTHC đầu tiên theo quy trình.

Ngay khi có kết quả của từng hồ sơ TTHC, Trung tâm thông báo ngay đến khách hàng để nhận kết quả. Khách hàng có thể lựa chọn nhận kết quả 01 lần sau khi kết thúc quy trình hoặc nhận kết quả cho từng hồ sơ TTHC ngay khi được thông báo có kết quả.

Trường hợp kết quả giải quyết của hồ sơ TTHC đầu tiên theo quy trình không đủ điều kiện để giải quyết hồ sơ TTHC tiếp theo, quy trình phối hợp kết thúc.      

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – ông Võ Minh Thành cho biết, ngoài việc tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức giải quyết TTHC theo quy trình giải quyết liên thông, UBND tỉnh còn chỉ đạo các sở, ngành tỉnh phối hợp với Trung tâm tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh đẩy mạnh hơn nữa việc đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC so với hiện nay trên nhiều lĩnh vực, nhất là đối với lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp…. Theo đó, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Trung ương có thời hạn giải quyết là 35 ngày, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công bố là 20 ngày, nay tiếp tục giảm xuống còn 10 ngày; thủ tục thành lập doanh nghiệp có thời hạn giải quyết là 3 ngày, nay giảm xuống còn giải quyết trong ngày làm việc đối với trường hợp nộp hồ sơ trước 15 giờ và trả kết quả vào ngày hôm sau nếu nộp hồ sơ sau 15 giờ.

Đẩy mạnh cải cách hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông là rất cần thiết nhằm xây dựng môi trường pháp lý, ổn định, minh bạch; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình./.

Thùy Vân

Lượt người xem:   221
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​