Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Chủ Nhật, Ngày 29/12/2019, 08:00
Từ ngày 17/12/2019, thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT và đăng ký mẫu dấu thực hiện tại Trung tâm PVHCC tỉnh
29/12/2019 | Ban biên tập
Thực hiện Quyết định 1291/QĐ-TTg, ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.

Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ chuyên môn (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) phối hợp với Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, đồng thời việc thực hiện thủ tục nêu trên bắt đầu từ ngày 17/12/2019.

Công an tỉnh thông báo đến các cơ quan, tổ chức; các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An biết để tiện liên hệ khi có yêu cầu./.

20191227081235_EL0q.pdf.signed.pdf

BBT

Lượt người xem:   233
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​