Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 7, Ngày 04/01/2020, 11:00
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2020
04/01/2020
Ngày 03/01/2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020. Tham dự hội nghị có các đồng chí đại diện các tổ chức đoàn thể, Ban lãnh đạo Trung tâm cùng toàn thể công chức, viên chức và người lao động Trung tâm.

3-1-2020-IMG_2361.jpg

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020; báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2019; báo cáo tình hình thu, chi tài chính năm 2019 của Trung tâm; chương trình công tác năm 2020. Đồng thời, Hội nghị tiến hành lấy ý kiến thông qua quy chế chi tiêu nội bộ tại Trung tâm năm 2020.

Trong năm 2019, Trung tâm đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong cơ quan, cải tiến lề lối làm việc; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành cơ quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích tiêu biểu trong các phong trào thi đua; nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nội quy, quy chế Trung tâm theo quy định.

Đặc biệt, sau khi thực hiện đề án thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm tin học trực thuộc Văn phòng từ ngày 01/3/2019, Ban lãnh đạo Trung tâm đã sớm ổn định công tác tổ chức, định hướng và thực hiện các hoạt động sau khi hợp nhất có hiệu quả rõ rệt, đạt được kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn và đúng hạn chiếm 99,71%, trễ hạn giảm chiếm 0,29% (năm 2018 là 0,93%), đạt chỉ tiêu UBND tỉnh giao.

3-1-2020IMG_2381.jpg

Ký kết Giao ước thi đua năm 2020 giữa chính quyền và tổ Công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp cho các vấn đề khó khăn trong hoạt động của Trung tâm; thực hiện việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

3-1-2020-IMG_2374.jpg

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh – Phạm Minh Tân báo cáo kết quả hoạt động của Trung tâm năm 2019

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm – Phạm Minh Tân ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu dự hội nghị. Thời gian tới, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm tiếp tục phát huy năng lực, năng động, sáng tạo trong công việc; bên cạnh đó gìn giữ, phát huy đoàn kết nội bộ để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác đề ra trong năm 2020./.

Thùy Vân

Lượt người xem:   360
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​