Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 7, Ngày 15/02/2020, 09:00
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An
15/02/2020
Vừa qua, UBND tỉnh có quyết định phân công Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh – Nguyễn Thành Vững kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm).

Ngày 14/02/2020, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm – Nguyễn Thành Vững có cuộc làm việc với tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trung tâm để nghe báo cáo tình hình hoạt động và triển khai phương hướng nhiệm vụ thời gian tới.

15-2-2020-ttpvhcc.jpg 

Quang cảnh cuộc làm việc

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh. Trung tâm có chức năng tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc liên thông giải quyết của các cơ quan được tổ chức theo hệ thống ngành dọc tại địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, những TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, ngành, của UBND cấp huyện được giao tiếp nhận tại Trung tâm. Đồng thời, thực hiện chức năng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu hình thành Một cửa điện tử của tỉnh hợp nhất với Cổng thông tin điện tử tỉnh đáp ứng yêu cầu kết nối với trục liên thông quốc gia theo lộ trình xây dựng chính quyền điện tử của Chính phủ.

Hiện tại có TTHC của 17 Sở ngành tỉnh, 03 cơ quan ngành dọc Trung ương (Công an, Cục Thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh) đưa vào thực hiện tại Trung tâm. Kết quả tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC trong tháng 01 năm 2020​: tổng số hồ sơ tiếp nhận là 13.475 hồ sơ, trong đó tồn kỳ trước 4.282, mới tiếp nhận: 9.193; số lượng hồ sơ đã giải quyết: 9.326 hồ sơ (trước hạn: 6.015, chiếm tỷ lệ 64,50%; đúng hạn: 3.273, chiếm tỷ lệ 35,10%; quá hạn: 38, chiếm tỷ lệ 0,40%). Trung tâm đã nhận được 204 lượt đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, trong đó hài lòng là 204, chiếm tỷ lệ 100%.

Tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm được nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm thời gian qua, một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như: do Trung tâm là đơn vị đặc thù, hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về loại hình này nên còn gặp khó khăn trong việc tổ chức bộ máy, biên chế, chế độ chính sách tài chính của Trung tâm... đồng thời, đưa ra các giải pháp triển khai dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến trong thời gian tới.

15-2-2020-ttpvhcc1.jpg 

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm – Nguyễn Thành Vững phát biểu tại cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiêm Giám đốc Trung tâm – Nguyễn Thành Vững cho biết, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm đến tình hình hoạt động của Trung tâm. Việc triển khai, xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện bước đột phá quan trọng trong quá trình hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước của tỉnh; xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Trung tâm, đồng chí ghi nhận và báo cáo UBND tỉnh có hướng giải quyết cụ thể để đảm bảo nâng cao vai trò, chức năng của Trung tâm; nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC; khẳng định Trung tâm là địa chỉ tin cậy với tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh./.

TV

Lượt người xem:   110
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​