Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 13/03/2020, 21:00
Tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
13/03/2020
Chiều ngày 12/3/2020, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Trung tâm), Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần chủ trì cuộc họp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong hoạt động tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Trung tâm; cùng dự có lãnh đạo các Sở ngành và đơn vị liên quan.

13-3-202-_8589.jpg

Quang cảnh cuộc làm việc

Hiện tại, Trung tâm thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, TTHC của 20 Sở ngành. Theo báo cáo, tổng số hồ sơ tiếp nhận tháng 02/2020 tại Trung tâm là 9.415 hồ sơ; số lượng hồ sơ đã giải quyết là 5.732 hồ sơ (trước hạn 3.975 chiếm tỷ lệ 69,35%, đúng hạn 1.716 chiếm tỷ lệ 29,93%, quá hạn 41 chiếm tỷ lệ 0,72%). Trong tháng vừa qua, các sở ngành đã tích cực phối hợp với Trung tâm trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC, kịp thời chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức, hạn chế hồ sơ giải quyết quá hạn. Tuy nhiên vẫn còn 07/20 sở ngành có hồ sơ quá hạn. Trung tâm đã nhận được 99 lượt đánh giá đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả, trong đó đều đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 100%.

Đại diện lãnh đạo Trung tâm cho biết, bên cạnh các kết quả đạt được, công tác tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm vẫn còn vướng mắc hạn chế như: vẫn còn tình trạng người dân và doanh nghiệp liên hệ trực tiếp các sở ngành để thực hiện bổ sung hồ sơ; một số Sở ngành thường xuyên chậm chuyển trả kết quả giải quyết TTHC cho Trung tâm, người dân và doanh nghiệp đến nhận kết quả không hài lòng vì phải phải chờ đợi lâu, mất nhiều thời gian, chi phí đi lại; phần mềm Một cửa điện tử đôi lúc còn bị lỗi, bị treo ảnh hưởng đến quá trình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC; một số Bộ ngành Trung ương có phần mềm chuyên dụng riêng nhưng chưa kết nối với Phần mềm Một cửa điện tử nên còn gặp khó khăn trong công tác tiếp nhận, thống kê, báo cáo;…

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Trung tâm thực hiện theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, quy định Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về loại hình đơn vị hành chính đặc thù nên còn gặp khó khăn trong cơ cấu tổ chức, tài chính, chế độ, chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận các kết quả Trung tâm đã đạt được trong thời gian qua; thể hiện quyết tâm lớn của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, tăng tính công khai, minh bạch. Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm, trong đó tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm một cửa đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời yêu cầu các Sở ngành, đơn vị liên quan chủ động rà soát lại tất cả các thủ tục theo quy định của Chính phủ đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tiếp tục tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công của tỉnh, sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, là nơi thường xuyên tiếp tổ chức, cá nhân đến giao dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo Trung tâm phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh về việc phòng, chống dịch bệnh, triển khai đầy đủ, đúng quy định công tác tiêu độc, khử trùng trụ sở, nơi làm việc. Đồng thời, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC tại Trung tâm nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng./.

Theo Cổng TTĐT tỉnh

https://www.longan.gov.vn/Pages/TinTucChiTiet.aspx?ID=35847

Lượt người xem:   378
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang