Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 7, Ngày 21/03/2020, 16:00
Thực hiện tiếp nhận trực tuyến hồ sơ kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN
21/03/2020
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp; giảm thời gian thực hiện thủ tục…qua đó góp phần giảm chi phí, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của nền kinh tế.

Từ ngày 16/3/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An đã hoàn thành việc cài đặt kết nối và xử lý giải quyết thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với thủ tục "kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ" theo hình thức trực tuyến. 

Đối với các tổ chức, cá nhân nhập khẩu khi đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia cho phép khai báo hồ sơ và nhận kết quả xử lý hồ sơ từ hệ thống Bộ Khoa học Công nghệ. Hệ thống sẽ đáp ứng các yêu cầu như: Tiếp nhận và phản hồi thông tin cho các doanh nghiệp tham gia khai báo các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

Như vậy, kể từ ngày 16/3/2020 các tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Long An có thể nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ theo một trong hai hình thức sau:

1. Nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết trực tuyến: truy cập vào địa chỉ web: https://vnsw.gov.vn

Hệ thống hiển thị giao diện Trang chủ hệ thống Cổng thông tin một cửa quốc gia:

- Doanh nghiệp thực hiện nhập thông tin tài khoản đã đăng ký để truy cập hệ thống;

- Sau khi đăng nhập thành công vào hệ thống; Doanh nghiệp thực hiện nhấn chuột vào menu "Bộ Khoa học và Công nghệ". Chọn "kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu" để khai báo thông tin và chọn đơn vị thực hiện kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu (Tài liệu hướng dẫn khai báo thủ tục Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu cũng được tích hợp đi kèm thủ tục).

2. Nộp hồ sơ và nhận kết quả (hồ sơ và kết quả bản giấy) giải quyết trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, như thực hiện trước nay (theo Quyết định số  3785/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An).

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An xin thông báo đến quý cơ quan, tổ chức và cá nhân nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Long An được biết./.

TH

Lượt người xem:   69
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​