Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 2, Ngày 05/10/2020, 10:00
Hướng đến nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp
05/10/2020
Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới, thời gian qua, Long An chú trọng đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính (CCHC), hướng đến xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, hiệu lực, hiệu quả.

Hiện đại hóa nền hành chính công

Đến nay, hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Phó Giám đốc Sở Nội vụ - Trần Kỳ Đức cho biết: Toàn tỉnh hiện có 100% cơ quan, đơn vị sử dụng mạng nội bộ (mạng LAN) để trao đổi công việc; 19/19 sở, ngành, 15/15 UBND cấp huyện, 100% UBND cấp xã triển khai đồng bộ phần mềm Quản lý văn bản và điều hành, bảo đảm kết nối liên thông trong toàn tỉnh và Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ gửi, nhận văn bản điện tử.

Long An tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm

Giai đoạn 2021-2030, Long An tiếp tục chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm;... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Đồng thời, phần mềm Quản lý văn bản của tỉnh đã tích hợp chức năng ký số trên nền tảng web. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 15/15 Trung tâm Hành chính công cấp huyện, 188/188 UBND cấp xã, 18 sở, ngành tỉnh tiếp tục sử dụng phần mềm Một cửa điện tử để tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính qua môi trường mạng (Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, tổng đài điện thoại, tin nhắn SMS, qua ứng dụng Zalo); tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 99%.

Song song đó, Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh (https://dichvucong.longan.gov.vn) cung cấp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 2; 796 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (đạt 45%) và 263 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (đạt 15%).

Nằm trong tốp 3 của tỉnh về hoạt động CCHC, thời gian qua, huyện Mộc Hóa đẩy mạnh ứng dụng CNTT theo quy trình kết nối liên thông đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu lãnh, chỉ đạo, điều hành, phục vụ tốt người dân, doanh nghiệp. Theo Chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - Nguyễn Văn Minh, toàn huyện hiện có 11/11 cơ quan, 7/7 xã, thị trấn đã kết nối Internet băng thông rộng. Trên 80% cán bộ, công chức cấp xã được trang bị máy tính phục vụ công việc. 100% máy tính trong cơ quan nhà nước có kết nối Internet, mạng LAN. Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành được triển khai đến tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đoàn thể, các trường học, UBND các xã trên địa bàn huyện và khai thác sử dụng tốt (258 tài khoản được cấp). Tỷ lệ văn bản đi phát hành đến các đơn vị trực thuộc và các cơ quan bên ngoài văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử (trừ những văn bản mật, văn bản theo quy định không được trao đổi dưới dạng điện tử) đạt trên 97%.

TP.Tân An luôn xác định tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan hành chính là khâu đột phá, cơ sở xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới xây dựng, triển khai đề án đô thị thông minh. Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái cho biết: "Sau khi được chọn làm điểm triển khai Đề án Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, thành phố hiện từng bước hoàn chỉnh trung tâm dữ liệu, đầu tư hệ thống, chính sách bảo vệ giám sát an ninh, đồng thời bảo đảm nguồn nhân lực chuyên trách về an toàn thông tin. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 đưa TP.Tân An tiếp cận với các dịch vụ thông minh như cung cấp dịch vụ wifi công cộng, triển khai các dịch vụ thông minh phục vụ quản lý an ninh, trật tự, giao thông, chiếu sáng, môi trường,...".

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính

2 năm trở lại đây, Long An vinh dự đứng tốp 10 trong 63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số CCHC (Par Index): Năm 2018 xếp hạng 7 (81,02 điểm) và năm 2019 xếp hạng 5 (84,33 điểm). Theo Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của nhiệm vụ CCHC và định hướng phát triển KT-XH địa phương, tỉnh xác định một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm triển khai, thực hiện trong giai đoạn 2021-2030 chú trọng là đẩy mạnh ứng dụng CNTT; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất, năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm,... đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế trong tình hình mới.

Niêm yết công khai, đầy đủ bộ thủ tục hành chính giúp cá nhân, tổ chức thuận tiện tra cứu các thông tin liên quan

Góp phần nâng cao chỉ số CCHC của tỉnh, bên cạnh củng cố đội ngũ làm công tác tham mưu thực hiện nhiệm vụ ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm cao, TP.Tân An nghiên cứu triển khai, thực hiện nhiều giải pháp; trong đó chú trọng đến xây dựng hiệu quả mô hình Phòng họp không giấy. Theo đó, trước mỗi phiên họp, nội dung chương trình, các tài liệu số được chuẩn bị, xem xét, phê duyệt, chuyển đến đại biểu nghiên cứu trước. Các đại biểu có thể truy cập kho tài liệu số được chuẩn bị trước kết hợp với các công cụ tiện lợi như ghi chú, đánh dấu trực tiếp trên tài liệu, giúp việc tra cứu được chính xác và nhanh chóng hơn.

"Triển khai hiệu quả mô hình Phòng họp không giấy sẽ giúp thành phố từng bước chuyển phương thức làm việc từ văn bản giấy sang văn bản điện tử, rút ngắn thời gian, nâng cao chất lượng các cuộc họp theo lộ trình từ "ít giấy" tiến tới "không giấy" - ông Nguyễn Quang Thái nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh: "Huyện hiện duy trì và nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại 100% cơ quan hành chính; kịp thời nghiên cứu, tham mưu cắt giảm, bãi bỏ những thủ tục hành chính rờm rà, góp phần nâng cao mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp"./.

TP.Tân An tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các hình thức đối thoại, gặp gỡ doanh nghiệp, tích cực tháo gỡ các trở ngại đối với doanh nghiệp theo hướng thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật cho phép. Thông qua đẩy mạnh hoạt động cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần tạo niềm tin, môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, bình đẳng giữa các doanh nghiệp".

Chủ tịch UBND TP.Tân An - Nguyễn Quang Thái

Tiếp tục nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, địa phương chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp cùng tham gia giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ; đồng thời, tăng cường thanh, kiểm tra, kịp thời phát hiện những sai phạm để có hình thức chấn chỉnh, xử lý nghiêm".

Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc - Nguyễn Tuấn Thanh

Góp phần nâng cao chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), các cấp, các ngành cần có sự thống nhất, thông suốt trong lãnh, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, người đứng cầu cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc, kiên quyết các quy định công khai thủ tục hành chính, phí, lệ phí, thời gian, quy trình giải quyết công việc, thể hiện sự minh bạch của cơ quan công quyền, tạo được lòng tin của người dân, doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp".

Ông Trần Hoàng Vũ, xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An

Theo Báo Long An online

https://baolongan.vn/huong-den-nen-hanh-chinh-hien-dai-chuyen-nghiep-a103550.html


Lượt người xem:   245
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​