Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 01/04/2022, 11:00
Tình hình tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong tháng 03 năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
01/04/2022 | Lê Phát Duy Linh

​- Tổng số hồ sơ tiếp nhận của sở ngành là: 7.245 hồ sơ (trong đó: tồn kỳ trước: 2.160; mới tiếp nhận: 5.085; trực tuyến: 2.166; trực tiếp: 2.919). Số lượng hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích là 1.266. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Phần mềm của Bộ Giao thông vận tải là 2.407 (trong đó, Giấy phép lái xe 1.623; kinh doanh vận tải 02; phù hiệu: 782). Số lượng hồ sơ tiếp nhận trên Phần mềm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là 587. Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến trên Phần mềm của Bộ Khoa học và Công nghệ là 38 hồ sơ.

z3306887455117_2d09ce21dcae3ad91033fb62d05ca77f.jpg

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 4.672 hồ sơ (trong đó: trước hạn: 3.445, chiếm tỷ lệ 73,74%; đúng hạn: 1.207, chiếm tỷ lệ 25,83%; quá hạn: 20, chiếm tỷ lệ 0,43%).

- Tổng số hồ sơ tiếp nhận tiếp nhận từ đầu năm đến nay (từ ngày 01/01/2022 đến ngày 09/3/2022) là: 12.929 hồ sơ (trong đó: tồn kỳ trước: 2.690; mới tiếp nhận: 10.239; trực tuyến: 4.279; trực tiếp: 5.960); Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 10.353 hồ sơ (trong đó: trước hạn: 7.770, chiếm tỷ lệ 75,05%; đúng hạn: 2.532, chiếm tỷ lệ 24,46%; quá hạn: 51, chiếm tỷ lệ 0,49%).

- Trong tháng 3 năm 2022, Trung tâm đã nhận được 05 lượt đánh giá, trong đó hài lòng là 05 lượt chiếm tỷ lệ 100%; công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm tiếp tục chấp hành tốt các quy định, quy chế và nội quy của Trung tâm; có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, theo dõi, đôn đốc, trả kết quả hồ sơ, TTHC cho cá nhân, tổ chức; thái độ giao tiếp lịch sự, ân cần, niềm nở, tận tình hướng dẫn. Cá nhân, tổ chức liên hệ thực hiện TTHC có thái độ lịch sự, bảo đảm trật tự.

Lượt người xem:   58
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang