Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 29/04/2022, 17:00
Công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng
29/04/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tại Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 công bố danh mục, nội dung và quy trình nội bộ  thủ tục hành chính thay thế lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Xây dựng tỉnh Long An, cụ thể như sau:

Danh mục, nội dung 01 thủ tục hành chính thay thế và quy trình nội bộ lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Long An (Phụ lục 1 kèm theo 15 trang).

Danh mục 01 thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ được tiếp nhận tại địa phương (Phụ lục 2 kèm theo).

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng cập nhật nội dung thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung thủ tục hành chính công bố tại quyết định này và Quyết định số 94/QĐ-BXD ngày 28/02/2022 của Bộ Xây dựng.

Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ được phê duyệt tại quyết định này, chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 31/3/2022./.

Đính kèm: 2854_QĐ-UBND_31-03-2022_QDCB TTHC-SXD-LV KDBDS.signed (1).pdf2854_QĐ-UBND_31-03-2022_PHU LUC 1-SXD-LV KDBDS-1TT.signed.pdf2854_QĐ-UBND_31-03-2022_PHỤ LỤC 2 -TTHC CUA TUNG UONG THUC HIEN TAI DIA PHUONG.signed.pdf

Bình An


Lượt người xem:   44
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang