Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 29/04/2022, 17:00
Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
29/04/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo đó, tại Quyết định số 3438/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 công bố danh mục và nội dung 02 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh Long An.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An cập nhật nội dung thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh ngay khi nhận được quyết định công bố. Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo nội dung thủ tục hành chính công bố tại quyết định này và Quyết định số 257/QĐ-LĐTBXH ngày 28/3/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Chủ trì, phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục được công bố tại Quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 18/4/2022./.

Đính kèm: 3438_QĐ-UBND_18-04-2022_DU THAO QD-SLD-LV VIEC LAM-2TT MOI-2022.signed.pdf3438_QĐ-UBND_18-04-2022_DANH MUC-NOIDUNG-SLD-LV VIEC LAM-2TT MOI-2022.signed.pdf

Bình An


Lượt người xem:   28
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang