Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 6, Ngày 29/04/2022, 17:00
Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
29/04/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Long An vừa có Quyết định công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, tại Quyết định số 3441/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 công bố danh mục và nội dung 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Các thủ tục hành chính trong danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực du lịch được công bố kèm theo quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2022 đến hết ngày 30/6/2022.

UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cập nhật nội dung 08 thủ tục hành chính nêu trên lên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh khi nhận được quyết định và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đối với các thủ tục được công bố tại quyết định này, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt./.

Đính kèm: 3441_QĐ-UBND_18-04-2022_QD-SVHTTDL-8 TTHC-du lich.signed.pdf3441_QĐ-UBND_18-04-2022_Danh muc 8 TTHC -SVHTTDL.signed.pdf

Bình An


Lượt người xem:   25
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang