Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức Hoạt động

Tin tức Hoạt động
Thứ 5, Ngày 12/05/2022, 17:00
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII
12/05/2022
Sáng ngày 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII. Hội nghị kết nối trực tuyến đến 4.097 điểm cầu trong cả nước, với trên 157.000 đại biểu dự.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương – Lại Xuân Môn thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII và định hướng công tác tuyên truyền. Đồng thời, tại điểm cầu tỉnh Long An, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII trên địa bàn tỉnh.

Các nội dung trình bày tại Hội nghị là các vấn đề rất lớn và rất hệ trọng đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên các lĩnh vực trọng yếu như: Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện từ gốc, từ cơ sở, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cách mạng trong giai đoạn mới;…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và các cán bộ lãnh đạo, chủ chốt tập trung làm tốt việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh về Kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các nội dung Nghị quyết. Trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp mà Nghị quyết của Trung ương đã đề ra, chủ động cụ thể hóa, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện; xác định nội dung, lộ trình, phân công, phân cấp, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, hiệu quả, khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện phù hợp với tình hình và điều kiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

chu duoc pb sáng 12-5-2022.jpg

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được quán triệt, chỉ đạo thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII trên địa bàn tỉnh

Dự Hội nghị lần này, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có các Đảng viên Chi bộ và viên chức Trung tâm tham gia. Các nội dung được thông báo nhằm góp phần giúp mỗi đảng viên, viên chức Trung tâm nắm được những nội dung cơ bản kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Qua đó, xác định được rõ trách nhiệm của cá nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ, quan điểm, giải pháp áp dụng thực tiễn vào công tác chuyên môn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Thùy Vân


Lượt người xem:   184
Tin khác
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by

Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Long An
Địa chỉ: Tầng 2, Khối nhà cơ quan 4, Khu trung tâm chính trị hành chính tỉnh, Số 2, đường Song Hành, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An​
Điện thoại : (0272) 3979299 ​ * Fax: (0272) 3979123 ​ * Email: hcc@longan.gov.vn


​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang